Schizoid Personality Disorder โรคทางบุคลิกภาพที่พบในคนชอบเก็บตัวบ่อย

Schizoid Personality Disorder โรคทางบุคลิกภาพที่พบในคนชอบเก็บตัวบ่อย รักสุขภาพ กีฬา ลดน้ำหนัก การดูแลสุขภาพเบื้องต้น วิธีดูแลสุขภาพ SchizoidPersonalityDisorder

                     ถ้าพูดถึงโรค “Schizoid Personality Disorder” หรือโรคทางบุคลิกภาพแบบเก็บตัว โดยผู้ที่เป็นโรคจิตเภทก็มักจะอยู่ห่างไกล โดดเดี่ยว และไม่แยแสกับความสัมพันธ์ทางสังคม โดยทั่วไปแล้วพวกเขาเป็นคนโดดเดี่ยวที่ชอบทำกิจกรรมโดดเดี่ยวและไม่ค่อยแสดงอารมณ์ที่รุนแรง แม้ว่าชื่อของพวกเขาจะเหมือนกันและอาจมีอาการคล้ายคลึงกัน แต่ความผิดปกติทางบุคลิกภาพของโรคจิตเภทนั้นไม่เหมือนกับโรคจิตเภททั่วๆ ไปตรงที่สามารถใช้ชีวิตปกติ และไม่ทำร้ายคนอื่น หรือไม่มีความรุนแรงทางกลไกอารมณ์เข้ามา – อาการของโรค Schizoid Personality Disorder มีอะไรบ้าง                      ผู้ป่วยโรค Schizoid Personality Disorder หลายคนสามารถทำงานได้ค่อนข้างดี แม้ว่าพวกเขามักจะเลือกงานที่ยอมให้ทำงานคนเดียวได้ เช่น เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตอนกลางคืน ห้องสมุด หรือพนักงานห้องแล็บ โดยผู้ที่เป็นโรคจิตเภทมักเป็นคนสันโดษ จัดระเบียบชีวิตเพื่อหลีกเลี่ยงการติดต่อกับผู้อื่น หลายคนไม่เคยแต่งงานหรืออาจจะอยู่กับพ่อแม่ต่อไปเมื่อโตเป็นผู้ใหญ่ ลักษณะทั่วไปอื่นๆ ของผู้ที่มีความผิดปกตินี้ ได้แก่ ไม่ต้องการหรือเพลิดเพลินกับความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิด แม้แต่กับสมาชิกในครอบครัว เลือกงานและกิจกรรมที่โดดเดี่ยว หรือแม้แต่ชอบทำงานคนเดียว ไม่ชอบทำกิจกรรมบางอย่างร่วมกับใคร รวมทั้งเรื่องเพศที่จะไม่พูดกับใคร ไม่มีเพื่อนสนิท ยกเว้นญาติใกล้ชิด มีปัญหาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ การปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น ไม่สนใจที่จะสรรเสริญหรือวิจารณ์ บางคนอาจจะไม่ชอบจนเก็บตัว ชอบอยู่ห่างไกลผู้คน และแสดงอารมณ์เล็กน้อย พวกเขาอาจฝันกลางวันและ/หรือสร้างจินตนาการอันสดใสของชีวิตภายในที่ซับซ้อน – สาเหตุที่ทำให้เกิดคืออะไร […]