รู้หรือไม่ “Oxytocin – Dopamine” เป็นตัวการสำคัญทำคนติด Social Media นะ !!

รู้หรือไม่ “Oxytocin - Dopamine” เป็นตัวการสำคัญทำคนติด Social Media นะ !! สุขภาพ กีฬา ลดน้ำหนัก หุ่นดี วิ่งเพื่อสุขภาพ เทคนิคลดความอ้วน Oxytocin-Dopamine

สำหรับในโลกปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงมากมายเกี่ยวกับสื่อต่างๆ ที่เราได้ทำการติดตามให้ว่าจะอยู่ในรูปแบบระบบโทรทัศน์หรือระบบอินเทอร์เน็ตซึ่งแน่นอนเลยว่าก็อาจจะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่หลายๆคนนั้นได้เลือกที่จะเข้ามาติดตาม แต่แต่ปัจจุบันโลกก็ได้มีการเปลี่ยนไปโดยที่แต่หลายคนนั้นยึดติดกับโลกออนไลน์ที่เป็นโรคสมมติหรือโลกที่ไม่ได้เกิดจากความจริง ซึ่งแน่นอนเลยว่าในปี 2563 ที่ผ่านมามีคนจำนวน 52.7 1 ล้านคนเป็นผู้ที่เข้ามาใช้งานระบบอินเตอร์เน็ตผ่านโทรศัพท์มือถือและเป็นกราฟที่เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ จึงทำให้นักวิจัยและนักวิทยาศาสตร์หลายคนได้เป็นห่วงว่าคนเหล่านั้นอาจจะเสพติดโลก Social Media โดยมีชื่อที่เป็นทางการว่า “โดพามีน ออกซิโทซิน” – ฮอร์โมนในร่างกาย ตอบสนองต่อการติด Social Media ออกซิโทซิน (Oxytocin) คือ ฮอร์โมนผลิตขึ้นจากต่อมใต้สมอง หลั่งมากเมื่อร่างกายมีปฏิสัมพันธ์อันดีต่อผู้อื่น เกิดความรัก ความผูกพัน จึงถูกนิยามว่าเป็น “ฮอร์โมนแห่งความรัก” ผลจากการศึกษาการหลั่งฮอร์โมนออกซิโทซินระหว่างการเล่นโซเชียลเพียง 10 นาที โดยไม่มีการสื่อสารพูดคุยกันแบบเห็นหน้า สมองสามารถหลั่งสารออกซิโทซินได้สูงมากกว่าปกติถึง 13% นั่นหมายความว่า ระหว่างการเล่นโซเชียล ส่งผลให้ร่างกายเกิดความผ่อนคลาย คลายความเครียด ความวิตกกังวลลงได้ เกิดปฏิสัมพันธ์อันดีต่อผู้อื่น มีความรู้สึกรัก มีความสุขในขณะนั้น โดปามีน โดปามีน (Dopamine) คือ ฮอร์โมนหลั่งจากต่อมใต้สมองส่วนหน้า อีกหนึ่ง “ฮอร์โมนแห่งความรัก” เมื่อสมองหลั่งสารร่างกายเกิดการตอบสนอง แสดงออกด้วยความรัก ความยินดี และความพึงพอใจต่อสิ่งรอบข้าง จากการศึกษาของทีมวิจัยมหาวิทยาลัยชิคาโก […]