ระวังช่องปากของคุณดีๆ ถ้าไม่อยากเสี่ยงการเกิด “Oral Myiasis”

ระวังช่องปากของคุณดีๆ ถ้าไม่อยากเสี่ยงการเกิด “Oral Myiasis” รักสุขภาพ กีฬา ลดน้ำหนัก การดูแลสุขภาพเบื้องต้น วิธีดูแลสุขภาพ OralMyiasis

               หากใครได้ดูภาพชวนสะอิดสะเอียนตามแหล่งข้อมูลต่างๆ หนึ่งในนั้นจะมี “Oral Myiasis” เข้ามาเสมอ เนื่องจากมันเกี่ยวกับแมลงที่ฟักตัวอ่อนในช่องปากของมนุษย์ หากใครได้อ่านบทความนี้ต้องขออภัยเป็นอย่างสูงหากใครที่รับประทานอาหารอยู่ โดยปัญหานั้นมาจากเนื้อเยื่ออ่อนของช่องปากถูกบุกรุกโดยตัวอ่อนของแมลงวัน ไม่ใช่โรคทั่วๆ ไปเนื่องจากช่องปากไม่เอื้ออำนวยให้แมลงวันวางไข่ แต่มันอาจทำให้เกิดความเจ็บปวด การติดเชื้อ ความรู้สึกไม่สบายเมื่อหนอนเคลื่อนไหว เนื้อเยื่อถูกทำลาย หรือแม้แต่เลือดออก จนนำไปสู่การชอนไชเข้าสมองที่เสี่ยงต่ออันตรายถึงชีวิต – การเกิด “Oral Myiasis” เกิดจากสาเหตุอะไร การเกิด Oral Myiasis จะเป็นสิ่งที่ค่อนข้างเห็นบ่อยมาก มันไม่ได้เชิงเป็นโรคเชื้อราในช่องปาก แต่อาการของมัน มันเป็นพยาธิสภาพที่พบได้ยากและเกี่ยวข้องกับสุขอนามัยในช่องปากที่ไม่ดี โรคพิษสุราเรื้อรัง ความชราภาพ แผลหนอง และภาวะกลิ่นปากรุนแรง จนมีหนอนแมลงวันชอนไชได้ง่าย เกิดจากการบุกรุกเนื้อเยื่อของร่างกายหรือโพรงของสัตว์ที่มีชีวิตโดยตัวหนอนหรือตัวอ่อนของแมลงหวี่บางชนิด ที่มีการฟักไข่จนเกิดเป็นตัวอ่อนในรูปแบบของหนอนปรสิต – สุขอนามัยช่องปาก…ปัจจัยเสี่ยงสำคัญต่อการเกิด “Oral Myiasis” มีรายงานส่วนใหญ่ในประเทศกำลังพัฒนาและในเขตร้อน เราขอรายงานกรณีของเชื้อราในช่องปากที่พบได้ไม่บ่อย แต่ในแถบทุรกันดาร หรือกลุ่มที่เข้าไม่ถึงสาธารณสุขที่รัดกุม จะมีความเสี่ยงที่จะเกิด “Oral Myiasis” มากกว่าคนปกติ ซึ่งจะต้องระมัดระวังเรื่องแมลงบางชนิด เช่น หลายประเทศในแอฟริกา ประเทศจีน แม้แต่ในประเทศไทยก็เคยมีเคสนี้เกิดขึ้น จะต้องมีการระมัดระวังอย่างมากเพื่อลดความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น จนนำไปสู่การสร้างผลกระทบต่อช่องปาก […]