มาเตรียมความพร้อม Home Isolation หากต้องรักษาโรคโควิดจากที่บ้าน

มาเตรียมความพร้อม Home Isolation หากต้องรักษาโรคโควิดจากที่บ้าน สุขภาพ กีฬา ลดน้ำหนัก หุ่นดี วิ่งเพื่อสุขภาพ HomeIsolation Covid19

ในปัจจุบันสถานการณ์โควิดในประเทศไทย ยังคงมีผู้ติดเชื้ออย่างต่อเนื่อง ผลอาจจะมาจากการคลายล็อกมาตรการต่าง ๆ ของทางรัฐบาลให้ยืดหยุ่นขึ้น เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจให้พื้นตัวโดยเร็ว ทั้งอาการของโรคก็มีความรุนแรงน้อยลงจากการที่ประชาชนส่วนใหญ่เข้ารับการฉีดวัคซีนกันเป็นจำนวนมาก ถึงอย่างไรก็ตามหากใครที่ได้รับเชื้อแต่ไม่แสดงอาการออกมามากนัก การกักตัวอยู่ที่บ้านก็มีส่วนช่วยลดความเสี่ยงให้บุคลากรทางการแพทย์ รวมถึงลดจำนวนเตียงของโรงพยาบาลให้เบาบางลงด้วย ดังนั้นเมื่อต้อง Home Isolation ต้องเตรียมความพร้อมอะไรบ้าง ตามไปดูกัน – กักตัวเองและรักษาโรคโควิดอยู่ที่บ้าน ลดเชื้อ ลดเสี่ยง เพื่อชาติ                หลายคนคงเคยได้ยินคำว่า Home Isolation กันบ่อย ๆ ซึ่งหมายถึงการให้ผู้ป่วยที่ได้รับเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่มีอาการไม่รุนแรง พักรักษาตัวจากที่บ้านนั่นเอง โดยอาจจะมาจากการที่ผู้ป่วย อยู่ในขั้นตอนระหว่างรอเตียง หรือเตรียม Admit เข้าโรงพยาบาล และได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์แล้วว่าสามารถรักษาได้ด้วยตัวเอง หรือ ผู้ป่วยที่รับการรักษาจากสถานพยาบาลที่รัฐจัดให้ เช่น โรงพบาลสนาม เป็นต้น มีการอาการดีขึ้น และถูกส่งตัวกลับมากักตัวต่อที่บ้าน และผู้ป่วยที่ตรวจพบว่ามีการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สายพันธุ์โอมิครอน ที่ไม่มีอาการ ก็สามารถรักษาตัวเองจากที่บ้านด้วยเช่นกัน ทั้งนี้จะมีหน่วยงานภาครัฐคอยให้การช่วยเหลืออย่างใกล้ชิด ทั้งอาหาร ยา เวชภัณฑ์ และน้ำตามอาการที่เกิดขึ้น รวมถึงมีการแนะนำวิธีต่าง ๆ เช่น […]