อะไรคือความแตกต่างระหว่างไข่จากไก่ในกรงกับไข่จากไก่เลี้ยงแบบปล่อย

อะไรคือความแตกต่างระหว่างไข่จากไก่ในกรงกับไข่จากไก่เลี้ยงแบบปล่อย สุขภาพ กีฬา ลดน้ำหนัก หุ่นดี วิ่งเพื่อสุขภาพ ไข่จากไก่ในกรง ไข่จากไก่เลี้ยงแบบปล่อย

         ไข่ไก่จากแม่ไก่ที่เลี้ยงแบบปล่อยจากกรงกำลังเป็นที่นิยมมากขึ้นในร้านค้าปลีกและในร้าน อาหาร นั่นหมายถึงตัวเลือกเพิ่มเติมสำหรับผู้ซื้อไข่ แต่ก็มีคำถามอื่นๆ ตามมา เช่น ไข่แบบไหนดีต่อสุขภาพที่สุด? ทำไมไข่แบบนี้ถึงมีราคาสูงกว่า? ระบบโรงเรือนใดที่ดีที่สุดสำหรับแม่ไก่? ไข่จากไก่เลี้ยงแบบปล่อยมีความแตกต่างบนฉลากที่บรรจุ โดยระบุข้อความว่า “ไม่มีกรง” เพื่อบ่งบอกถึงประเภทที่อยู่ของแม่ไก่ในฟาร์ม ในประเทศสหรัฐอเมริกามีการควบคุมฉลากบนบรรจุภัณฑ์ มีคำจำกัดความที่ผู้ผลิตไข่จะต้องปฏิบัติตามเพื่อให้สามารถอ้างสิทธิ์ของผลิตภัณฑ์ในบรรจุภัณฑ์นั้นได้  ดังนั้นฉลากที่ระบุว่า “ไม่มีกรง” บนกล่องบรรจุไข่หมายความว่า ไข่เหล่านั้นมาจากแม่ไก่ที่สามารถเดินไปได้ทุกแห่งหนในฟาร์มที่เลี้ยงพวกมัน – ราคาและคุณค่าทางโภชนาการของไข่จากไก่เลี้ยงแบบปล่อย ไข่จากแม่ไก่ที่ไม่มีกรงมักจะมีราคาแพงกว่า ด้วยเหตุผลง่ายๆ คือต้นทุนการผลิตสูงกว่า แต่บางครั้งการส่งเสริมการขายและการตลาดแบบพิเศษอาจทำให้ราคาของไข่ไก่ปลอดกรงนั้นใกล้เคียงกับไข่ไก่ปกติ อย่างไรก็ตาม สุดท้ายแล้วไข่จากไก่ที่ปราศจากกรงก็ราคาสูงกว่าไข่ทั่วไปอยู่ดี ทั้งนี้แม้จะไม่ใช้กรงและโรงเรือน แต่ก็ต้องลงทุนด้านแรงงานมากขึ้น เนื่องจากต้องใช้คนงานเดินไปมาท่ามกลางฝูงไก่ เพื่อที่เก็บไข่จากพื้น  นอกจากนี้ต้นทุนอาหารสัตว์ก็ยังสูงกว่าด้วย เพราะการที่แม่ไก่ไม่ได้อยู่กับที่ก็ต้องได้รับอาหารในปริมาณที่เพิ่มขึ้นเพื่อให้ได้พลังงานที่เพียงพอต่อตัวแม่ไก่และไข่ที่ออกมา ขณะที่ไข่ไก่จากแม่ไก่ที่เติบโตในกรงธรรมดา ไข่เหล่านี้มักมีราคาถูกกว่า เพราะไก่สามารถกินอาหารอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดในการผลิตไข่ออกมาได้อย่างคุ้มค่า  คุณค่าทางโภชนาการของไข่จากไก่เลี้ยงแบบปล่อยไม่มีความแตกต่างจากไข่ที่ได้จากแม่ไก่ที่เลี้ยงแบบขังกรง ส่วนความปลอดภัยก็ไม่แตกต่างเช่นกัน เพราะก่อนที่ไข่เหล่านี้จะออกสู่ตลาดได้  ผู้เลี้ยงต้องปฏิบัติตามมาตรฐานการเลี้ยงของกรมปศุสัตว์ เพื่อให้แน่ใจว่าผู้ซื้อไข่จะได้รับผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัยและมีคุณค่าทางโภชนาการ – ไข่จากไก่เลี้ยงแบบปล่อยกับสวัสดิภาพสัตว์ของแม่ไก่ ทั้งการเลี้ยงแม่ไก่แบบขังกรงกับการเลี้ยงแบบปล่อยอิสระ ต่างก็ต้องอยู่ภายใต้มาตรฐานรับรองสวัสดิภาพสัตว์ที่ผู้ผลิตต้องปฏิบัติตามคือ ระเบียบกรมปศุสัตว์ว่าด้วยการคุ้มครองและดูแลสวัสดิภาพสัตว์ปีก ณ สถานที่เลี้ยง พ.ศ.2554 ซึ่งเป็นมาตรฐานที่แม่ไก่จะได้รับการเลี้ยงดูจากมนุษย์โดยไม่คำนึงถึงระบบที่อยู่อาศัย  ทั้งนี้ผู้บริโภคควรเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวทางต่างๆ ในการผลิตไข่เพื่อให้เข้าใจเกี่ยวกับการดูแลแม่ไก่ ดังนั้นผู้บริโภคก็สามารถเลือกซื้อไข่ได้ตามความเชื่อของตน เพราะเราทุกคนมีโลกในอุดมคติที่เราทุกคนอยากจะอยู่ แม้ว่าสุดท้ายแล้วมันอาจถูกขับเคลื่อนด้วยราคา ก็ไม่ใช่สิ่งผิดปกติอะไร ไข่ที่ได้จากแม่ไก่ที่เลี้ยงแบบปราศจากกรงและไข่ทั่วไปนั้นเหมือนกันทั้งในแง่โภชนาการและความปลอดภัย ไข่จากแม่ไก่ที่อยู่แบบอิสระจะแตกต่างจากไข่ทั่วไปตรงราคาที่สูงกว่า เพราะต้นทุนการผลิตที่มากกว่า แต่ไม่ว่าไข่นั้นจะมาจากแม่ไก่แบบใด การเลี้ยงดูแม่ไก่ก็ต้องเป็นไปตามมาตรฐานสวัสดิภาพสัตว์ตามที่รัฐบาลกำหนดไว้อยู่แล้ว เครดิตภาพจาก pixabay.com #สุขภาพ #กีฬา #ลดน้ำหนัก […]