ลักษณะและอาการทั่วไปของโรคเท้าเปื่อย

ลักษณะและอาการทั่วไปของโรคเท้าเปื่อย รักสุขภาพ กีฬา ลดน้ำหนัก การดูแลสุขภาพเบื้องต้น วิธีดูแลสุขภาพ โรคเท้าเปื่อย

โรคเท้าเปื่อยจะเกิดจากการติดเชื้อไว้รัสชนิดหนึ่งที่มีชื่อเรียกว่า Coxsackievirus ลักษณะอาการทั่วไปจะมีผื่นขึ้นตามส่วนต่างๆ ของร่างกาย โดยเริ่มจากที่ปาก แล้วลุกลามมาจนถึงที่บริเวณเท้า ตุ่มจะมีลักษณะเป็นน้ำใสๆ โรคนี้มักจะเกิดในเด็กที่มีอายุระหว่าง 2 สัปดาห์ขึ้นไป แต่อาการต่างๆ และผื่นจะหายไปได้ภายใน 5-7 วัน สำหรับอาการทั่วไปทางร่างกายของโรคเท้าเปื่อยที่เราจะสามารถสังเกตได้เช่น ภาพจาก mthai.com – อาการของโรคเท้าเปื่อย 1. เด็กจะมีอาการไข้ขึ้นสูง มีอาการเจ็บคอ และปวดศีรษะ 2. มีผื่นขึ้นตามส่วนต่างๆ ของร่างกาย โดยผื่นจะขึ้นที่บริเวณมือและเท้ามากกว่าในส่วนอื่น 3. เด็กจะมีอาการเบื่ออาหารและรับประทานอาหารได้น้อยลง – การแพร่เชื้อ โรคนี้จะติดต่อกันจากการสัมผัสน้ำลาย และเสมหะของผู้ป่วย หรือตุ่มน้ำที่บริเวณแผลที่เกิดจากผื่นตามส่วนต่างๆ ของร่างกาย ระยะเวลาในการแพร่เชื่อจะเป็นในช่วงสัปดาห์แรกที่เกิดการเจ็บป่วย และเด็กๆ เมื่อเป็นแล้วจะขาดความระมัดระวังตัวเองจึงทำให้เชื่อสามารถแพร่กระจ่ายไปได้อย่างรวดเร็ว – แนวทางการรักษา โรคนี้ยังไม่มียารักษาโดยเฉพาะ ส่วนมากแล้วคุณหมอจะรักษาตามอาการที่เกิดขึ้น เช่น ถ้าเด็กมีอาการไข้ก็จะให้รับประทานยาลดไข้เช่น พาราเซตามอล แต่จะห้ามให้ยาแก้ไข้เอสไพริน นอกจากนี้ควรให้เด็กดื่มน้ำมากๆ และทำการบ้วนปากด้วยน้ำเกลือเพื่อช่วยฆ่าเชื้อจากตุ่มที่ขึ้นในปาก และโรคจะหายไปได้เองในเวลาประมาณ 5-7 วัน – วิธีการป้องกันการติดเชื้อ จะมีอยู่เพียงวิธีเดียวก็คือเด็กจะต้องไม่ไปคลุกคลีกับผู้ป่วย ถ้าผู้ปกครองทราบว่าบุตรหลานของท่านป่วยเป็นโรคเท้าเปื่อยควรรีบพาเด็กไปพบแพทย์ […]