เด็กๆ กับโรคเบาหวาน

เด็กๆ กับโรคเบาหวาน รักสุขภาพ กีฬา ลดน้ำหนัก การดูแลสุขภาพเบื้องต้น วิธีดูแลสุขภาพ เด็กๆกับโรคเบาหวาน

ปกติถ้าพูดถึงโรคเบาหวานเรามักจะนึกถึงผู้ใหญ่หรือผู้สูงอายุมากกว่าที่จะนึกถึงเด็กๆ เพราะโรคเบาหวานมักจะเกิดกับผู้ใหญ่ แต่จริงๆ แล้วโรคเบาหวานในเด็กก็เกิดขึ้นได้เช่นกัน สำหรับสาเหตุของการเกิดโรคเบาหวานในเด็กจะสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 สาเหตุใหญ่ ได้แก่ ภาพจาก sanook.com สาเหตุการเกิดโรคเบาหวานในเด็ก 1. เกิดจากพันธุกรรม จะเป็นลักษณะที่เซลล์ตับอ่อนถูกทำลาย ทำให้ไม่สามารถผลิตอินซูลินออกมาได้เพียงพอในการเผาพลาญน้ำตาลในกระแสเลือด    2. เกิดจากโภชนาการในการรับประทานอาหาร และการใช้ยารักษาโรคบางชนิด สำหรับโภชนาการในการรับประทานอาหารที่ไม่ดีพอทำให้เด็กเกิดเป็นโรคอ้วน จึงมีผลทำให้เกิดเป็นโรคเบาหวานตามมาได้ อาการของโรคเบาหวานในเด็ก 1. โรคเบาหวานในเด็กที่เกิดจากพันธุกรรม สำหรับอาการทั่วไปของโรคเบาหวานในเด็กที่เกิดจากพันธุกรรมจะมีลักษณะอาการดังนี้ เด็กจะปัสสาวะบ่อยและมีปริมาณของปัสสาวะมาก นอกจากนี้แล้วเด็กจะรู้สึกกระหายน้ำอยู่เกือบตลอดเวลา และถ้าโรคเบาหวานเกิดจากกรณีแรกคือพันธุกรรม เด็กจะรับประทานอาหารได้มากแต่ร่างกายจะผอม ถ้าเป็นมากเด็กอาจจะมีอาการมึนงงและหมดสติได้ และถ้าเกิดบาดแผลขึ้นมาแผลจะหายค่อนข้างยาก การดูแลรักษา ผู้ปกครองควรพาเด็กไปพบแพทย์เพื่อตรวจหาสาเหตุของการเกิดโรคเบาหวาน ส่วนใหญ่เด็กที่ป่วยเป็นโรคเบาหวานด้วยสาเหตุจากพันธุกรรม จะต้องรักษาด้วยการฉีดอินซูลินเท่านั้น นอกจากนี้แล้วผู้ปกครองควรใส่ใจในเรื่องต่างๆ ในการใช้ชีวิตประจำวันของเด็ก เช่น ในเรื่องของการรับประทานอาหาร และการดูแลสุขภาพ เพราะเด็กที่ป่วยเป็นโรคเบาหวานอาจเกิดภาวะแทรกซ้อนขึ้นได้  2. โรคเบาหวานในเด็กที่เกิดจากโภชนาการ มักเกิดจากการรับประทานอาหารที่ไม่ถูกต้องทำให้เด็กเกิดโรคอ้วน แต่โดยมากแล้วการเกิดโรคอ้วนแล้วพบโรคเบาหวานด้วยนั้นมักจะเกิดในผู้ใหญ่ แต่ปัจจุบันก็สามารถพบปัญหาโรคอ้วนในเด็กที่มาพร้อมกับโรคเบาหวานได้ด้วยเช่นกัน แต่ในเด็กบางคนก็จะมาจากสาเหตุมาจากการใช้ยารักษาโรคบางชนิด เช่น เคมีที่ใช้ในการบำบัดรักษาโรคมะเร็ง อาการโดยทั่วไปที่พบได้ ยกตัวอย่างเช่น เด็กอาจจะมีปื้นดำขึ้นตามส่วนต่างๆ ของร่างกาย เช่น ที่ซอกคอ […]