อาหารของผู้ป่วยภูมิคุ้มกันต่ำ

อาหารของผู้ป่วยภูมิคุ้มกันต่ำ สุขภาพ กีฬา ลดน้ำหนัก หุ่นดี วิ่งเพื่อสุขภาพ อาหารของผู้ป่วยภูมิคุ้มกันต่ำ

          ผู้ป่วยที่ติดเชื้อเอชไอวี ผู้ป่วยมะเร็ง ผู้ป่วยปลูกถ่ายอวัยวะ บุคคลเหล่านี้คือ ผู้ป่วยที่มีภูมิคุ้มกันต่ำ  สําหรับผู้ป่วยเหล่านี้จะมีความสามารถในการต้านทานหรือป้องกันร่างกายจากเชื้อโรคที่เข้าสู่ร่างกายได้ไม่ดีเท่าบุคคลที่มีร่างกายแข็งแรงตามปกติ ดังนั้นทั้งผู้ป่วยภูมิคุ้มกันต่ำและผู้ดูแลจึงจําเป็นจะต้องดูแลด้านอาหารเป็นพิเศษ ทั้งในแง่ความสะอาดและคุณค่าทางอาหาร  ความสะอาดของอาหารจะช่วยให้ผู้ป่วยไม่ต้องเผชิญกับเชื้อโรค ซึ่งสามารถส่งผลเสียโดยทำให้ร่างการติดเชื้อ ส่วนคุณค่าทางอาหารที่ครบถ้วนเพียงพอ จะช่วยให้ผู้ป่วยภูมิคุ้มกันต่ำมีแรงต่อสู้กับโรคที่เป็นอยู่ได้ดี – จุลินทรีย์กับอาหารผู้ป่วยภูมิคุ้มกันต่ำ           เชื้อโรคที่สามารถพบได้ในอาหารนั้นมีหลายชนิด ส่วนใหญ่สามารถทำลายได้ด้วยการให้ความร้อน ดังนั้นอาหารสำหรับผู้ป่วยที่ภูมิคุ้มกันต่ำ ต้องเป็นอาหารที่ผ่านการให้ความร้อนหรือทำขึ้นแบบสุกใหม่ทุกครั้ง  โดยความร้อนที่ใช้ในการปรุงสุกนั้นต้องมากกว่า 60 องศาเซลเซียส หากใช้อุณภูมิที่ต่ำกว่านั้น เชื้อโรคต่างๆ จะสามารถรอดชีวิตและเจริญเติบโตต่อไปได้ นอกจากนี้ การเก็บอาหารที่ปรุงสุกแล้วไว้เกิน 2 ชั่วโมง ก็ไม่ควรนำมาให้ผู้ป่วยภูมิคุ้มกันต่ำรับประทาน   ส่วนอาหารที่ปรุงแบบสุกๆ ดิบๆ รวมถึงผักผลไม้สด ไม่ควรนำมาให้ผู้ป่วยรับประทานเพราะยังมีเชื้อโรคปะปนอยู่ หากเข้าสู่ร่างกายจะส่งผลทําให้ท้องเสีย หรือที่ร้ายแรงที่สุดคือติดเชื้อถึงขั้นรุนแรงได้  อาหารที่ผู้ป่วยภูมิคุ้มกันต่ำควรหลีกเลี่ยงอีกอย่างคือ ของหมักดองทั้งหลาย แม้จะผ่านความร้อนฆ่าเชื้อแล้วก็ตาม เพราะอาหารหมักดองบางอย่างไม่สามารถใช้ความร้อนทำลายสารพิษที่เชื้อโรคสร้างไว้ได้ อย่างถั่วลิสง ผักดองบรรจุปี๊บ เนื้อสัตว์ดองเค็มดองเปรี้ยว เครื่องปรุงที่เก็บไว้นาน  – ผู้ป่วยภูมิคุ้มกันต่ำ รับประทานอะไรได้บ้าง อาหารที่ผู้ป่วยภูมิคุ้มกันต่ำรับประทานได้ คือ อาหารทุกอย่างที่ผ่านความร้อนโดยเฉพาะที่ปรุงสุกใหม่ อาหารอีกประเภทที่ผู้ป่วยสามารถรับประทานได้โดยไม่ต้องผ่านความร้อน คือ อาหารแปรรูปที่ผ่านการฆ่าเชื้อแบบพาสเจอไรส์  สเตอริไลส์ หรือ […]