สัญญาณเตือน โรคเบาหวาน ที่ไม่ควรมองข้าม

สัญญาณเตือน โรคเบาหวาน ที่ไม่ควรมองข้าม สุขภาพ กีฬา ลดน้ำหนัก หุ่นดี วิ่งเพื่อสุขภาพ อาการเตือนโรคเบาหวาน

โรคเบาหวานเป็นอีกโรคหนึ่งที่จะทำให้คุณนั้นใช้ชีวิตประจำวันได้ยาก และลำบากมากยิ่งขึ้น หากเพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่เป็นโรคนี้ไม่ควรชะล่าใจไป ควรใส่ใจดูแลสุขภาพตั้งแต่เริ่มต้น เพื่อป้องกันละลดความเสี่ยงที่จะเป็นโรคเบาหวานในอนาคต – สาเหตุของโรคเบาหวาน มีหลายปัจจัยที่ทำให้เกิดโรคเบาหวาน ไม่ว่าจะเป็น พฤติกรรมการทานอาหารที่มีรสหวาน หรือ รสจัดเกินไป รวมไปถึงระดับพันธุกรรมทีเคยมีประวัติการเป็นโรคเบาหวาน ก็จะทำให้คุณมีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคเบาหวานได้ ในอนาคต โรคเบาหวานเป็นความผิดปกติของระดับน้ำตาลในกระแสเลือดที่สูงกว่าปกติ เนื่องจากการขาดฮอร์โมนอิซูลิน หรือฮอร์โมนอินซูลินทำงานได้น้อยลง จึงทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดเพิ่มสูงขึ้นนั่นเอง ผู้ป่วยที่เป็นโรคเบาหวานนั้นมักมีโรคแทรกซ้อนอื่นๆตามมามากมาย เช่น โรคไขมัน โรคระบบประสาท โรคไต เป็นต้น ซึ่งล้วนแล้วแต่ส่งผลเสียต่อสุขภาพร่างกายทั้งนั้น – อาการของโรคเบาหวาน ผู้ป่วยส่วนใหญ่จะปัสสาวะบ่อยขึ้นในช่วงกลางคืน เนื่องจากน้ำตาลจะถูกขับออกมาทางปัสสาวะจึงทำให้ปัสสาวะบ่อบกว่าปกติและอาจเกิดภาวะร่างกายขาดน้ำได้ ผู้ป่วยจึงหิวน้ำบ่อย และอาการอื่นๆเช่น 1. ผู้ป่วยจะรู้สึกหิวบ่อยขึ้น เหนื่อยง่าย อ่อนเพลีย 2. ผิวหนังแห้ง ตาแห้ง 3. มีอาการชาที่ปลายเท้า 4. ร่างกายผอมลง บาดแผลหายช้ากว่าปกติ 5. สายตาพร่ามัว – ปัจจัยที่ทำให้เกิดโรคเบาหวาน 1. น้ำหนักตัวที่มากเกินไปจนเกิดเป็นโรคอ้วน จะส่งผลให้เซลล์ดื้อต่ออินซูลิน 2. พันธุกรรม เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่จะทำให้คุณเป็นโรคเบาหวานโดยไม่รู้ตัว 3. […]