ออทิสติกขั้นรุนแรงกับโรคอ้วน

ออทิสติกขั้นรุนแรงกับโรคอ้วน รักสุขภาพ กีฬา ลดน้ำหนัก การดูแลสุขภาพเบื้องต้น วิธีดูแลสุขภาพ ออทิสติกขั้นรุนแรงกับโรคอ้วน

ข้อมูลในประเทศสหรัฐอเมริการะบุว่า เกือบครึ่งหนึ่งของเด็กอเมริกันอายุ 10 ถึง 17 ปี ที่เป็นโรคออทิสติกมีน้ำหนักตัวเกินหรือเป็นโรคอ้วน และเด็กที่มีอาการออทิสติกขั้นรุนแรงที่สุดดูเหมือนจะเสี่ยงต่อการเป็นโรคอ้วนมากที่สุดอีกด้วย   โดยข้อมูลนี้ได้ทำการวิเคราะห์ในปี 2010 ใช้ข้อมูลจากเด็กเกือบ 26,000 คน ถือเป็นกลุ่มที่ใหญ่ที่สุด และเด็กที่เป็นโรคออทิสติกมีความเสี่ยงต่อโรคอ้วนเพิ่มขึ้น  อย่างไรก็ตาม การศึกษาในครั้งนั้นยังไม่ได้นำระดับความรุนแรงของออทิสติกมาพิจารณาด้วย แต่ทว่าผลการศึกษาครั้งใหม่ที่เกิดขึ้นหลังจากนั้น 10 ปี พบว่ากลุ่มเด็กที่มีอาการออทิสติกขั้นรุนแรงมีความเสี่ยงของโรคอ้วนสูงที่สุด – น้ำหนักที่ผิดปกติของทารกออทิสติก           ในการศึกษาที่เผยแพร่ล่าสุดชี้ให้เห็นว่าเด็กออทิสติกมีแนวโน้มที่จะมีน้ำหนักเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วงวัยทารกมากกว่าเด็กทั่วไป และเด็กเหล่านั้นมีแนวโน้มที่จะมีน้ำหนักเกินหรือเป็นโรคอ้วนเมื่ออายุ 2 ถึง 5 ปี โดยการศึกษานี้ให้ผู้ปกครองตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับสุขภาพของเด็กในด้านต่างๆ รวมถึงส่วนสูง น้ำหนัก การวินิจฉัยออทิสติก ความรุนแรงของออทิสติก และการใช้ยา นักวิจัยประเมินว่า เด็กออทิสติกในกลุ่มตัวอย่างที่คาดการณ์นี้มีน้ำหนักเกิน 19.4 เปอร์เซ็นต์ และ 23 เปอร์เซ็นต์เป็นโรคอ้วน ในขณะที่เด็กทั่วไปที่นำมาจะมีภาวะน้ำหนักเกินประมาณ 15 เปอร์เซ็นต์ และ 16 เปอร์เซ็นต์เป็นโรคอ้วน ในบรรดาเด็กออทิสติกทั้งหมด  เด็กที่เป็นออทิสติกขั้นรุนแรงตามรายงานของผู้ปกครองมีแนวโน้มที่จะเป็นโรคอ้วนมากกว่าเด็กที่ไม่รุนแรงมากกว่าสามเท่า เด็กกลุ่มนี้อาจมีความเสี่ยงต่อการเป็นโรคอ้วนเพิ่มขึ้นเนื่องจากพวกเขามีแนวโน้มที่จะเคลื่อนไหวน้อยลง และรับประทานอาหารที่จำกัดมากกว่าเด็กออทิสติกอื่น ๆ – ปัจจัยเสี่ยงของโรคอ้วนในเด็กออทิสติกขั้นรุนแรง           ปัจจัยเสี่ยงของโรคอ้วนในเด็กทั่วไปจะมาจากโรคอ้วนของมารดาและน้ำหนักที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วงวัยทารก  แต่บทบาทของปัจจัยดังกล่าวในเด็กออทิสติกยังไม่ชัดเจน เมื่อนักวิจัยใช้บันทึกทางการแพทย์ของเด็กเพื่อระบุว่าน้ำหนักเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วงหกเดือนแรกของชีวิต มารดาของเด็กรายงานความสูงและน้ำหนักก่อนตั้งครรภ์ของตนเอง น้ำหนักของเด็กขณะคลอดถูกดึงมาจากเวชระเบียน […]