ใน1setมีไรสำคัญบ้าง 2

3 ) หลังจากหมด 6-8 ทีแล้ว อาจจะต้องใช้ rest pause หรือมี spotter เข้ามาช่วย การทำ rest pause อาจจะแค่ 1 ทีพัก แล้ววนเรื่อยๆ ไม่ต้องรีบก็ได้ หรือจะมี

Read more