5 วิธีทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ !!!

5 วิธีทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ !!! สุขภาพ กีฬา ลดน้ำหนัก หุ่นดี วิ่งเพื่อสุขภาพ วิธีทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ

การทำงานถือว่าเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่มีความสำคัญอย่างมากในชีวิตประจำวันเพราะหากไม่มีงานทำก็จะไม่มีเงินมาจับจ่ายใช้สอย เพราะฉะนั้นการที่เรามีความรับผิดชอบต่อการทำงานถือว่าเป็นสิ่งที่ดีอย่างมาก สำหรับวันนี้เราได้นำเอาอีกหนึ่งข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับวิธีทำงานที่จะช่วยทำให้คุณนั้นเป็นคนที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพประสิทธิภาพมาแนะนำกันลองไปดูกันซิว่าจะมีวิธีการทำอย่างไรกันบ้าง 5 วิธีทำงานอย่างมีประสิทธิภาพทำได้อย่างไร จัดระดับความสำคัญของงาน : เมื่อได้รับมอบหมายงานมาแล้วควรจัดลำดับความสำคัญ โดยพิจารณาการทำงานตามหลักก่อน-หลัง งานที่สำคัญ และ เร่งด่วน = งานที่ทำเป็นอันดับแรก ทำทันที งานเร่งด่วน ที่ไม่สำคัญ = สามารถมอบหมายงานนี้ให้ผู้อื่นทำได้ งานสำคัญ ที่ไม่เร่งด่วน = เป็นงานสำคัญที่สามารถรอทีหลังได้ งานที่ไม่สำคัญ ไม่เร่งด่วน = ทำเมื่อว่างจากงานอื่นที่สำคัญกว่า วิธีทำงาน ด้วยการเลี่ยงการทำหลายอย่างพร้อมกัน หากต้องการทำงานที่มีประสิทธิภาพในระยะเวลาที่จำกัด ควรจัดลำดับความสำคัญของการทำงาน ไม่ควรทำหลายอย่างในเวลาเดียวกัน หรือแม้แต่การคุยโทรศัพท์ขณะทำงาน ก็ไม่สามารถทำงานสำเร็จลุล่วงได้ 100 % กำจัดสิ่งรบกวน เสียงโทรศัพท์ การแจ้งเตือนข้อความ การท่องโลกออนไลน์ หรือพฤติกรรมอื่นที่เบี่ยงเบนความสนใจออกจากการทำงาน ส่งผลให้ขาดสมาธิในการทำงานได้ เพื่อการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพแล้ว ควรกำจัดสิ่งรบกวนขณะทำงาน มอบหมายงานให้ผู้อื่นทำ การค้างงาน หรือปล่อยงานล่าช้ามากเกินไป ส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงานลดลงสูงสุด 68 %  ดังนั้นแล้วการทำงานอย่างมีคุณภาพพร้อมประสิทธิภาพ ควรมอบหมายงาน โดยการจัดสรรงานให้กับผู้อื่นอย่างลงตัว โดยเฉพาะกรณีที่งานเข้ามาพร้อมกัน การจัดสรรงานอย่างลงตัว […]