แนะนำการดูแลตัวเองสำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวาน

แนะนำการดูแลตัวเองสำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวาน สุขภาพ กีฬา ลดน้ำหนัก หุ่นดี วิ่งเพื่อสุขภาพ เทคนิคลดความอ้วน วิธีดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวาน

ขอบคุณรูปภาพจาก sukumvithospital.com โรคเบาหวาน หรือโรคที่ร่างกายมีภาวะน้ำตาลในเลือดสูงกว่าปกติ  การดูดซึมน้ำตาลในเลือดทำงานผิดปกติเนื่องจากขานฮอร์โมนอินซูลิน ทำให้น้ำตาลสะสมในเลือดเป็นปริมาณมากส่งผลให้อวัยวะต่าง ๆ ภายในร่างกาย เสื่อมลงและเกิดโรคแทรกซ้อนต่าง ๆ ตามมาในผู้ป่วยโรคเบาหวาน ในประเทศไทยพบผู้ป่วยเป็นเบาหวานจำนวนมาก โรคเบาหวานเป็นโรตคเรื้อรังไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้ ซึ่งในระยะแรกเริ่มโรคนี้จะไม่แสดงอาการ ซึ่งอาการที่พบส่วนใหญ่เช่น การปัสสาวะบ่อย นำหนักลด รือบางรายอาจจะน้ำหนักเพิ่ม เป็นแผลหายช้า ซึ่งเบาหวานสามารถแยกออกได้ 3 ประเภท ซึ่งประเภทที่ 1 คืออาการที่เกิดจากการที่ตับอ่อนไม่สามารถจะผลิตฮอร์โมนอินซูลินเองได้ ในส่วนของประเภทที่ 2 เกิดจาการที่ตับอ่อนไม่สามารถผลิตฮอร์โมนอินซูลินให้เพียงพอต่อความต้องการของร่างกาย และประเภทที่ 3 คือการเกิดเบาหวานในขณะตั้งครรภ์  – การรักษาและดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวาน อาการของโรคเบาหวานไม่สามารถรักษาให้หายได้เนื่องจากเป็นโรคเรื้อรัง การรักษาจึงรักษาจึงเป็นเพียงการรักษาระดับน้ำตาลในเลือดให้อยู่ในระดับปกติ รวมถึงให้ผู้ป่วยควบคุมระดับน้ำตาลโดยการควบคุมอาหาร ออกกำลังให้พอเหมาะ พบแพทย์ตามระยะเวลาที่กำหนด รักษาน้ำหนักตัวไม่ให้อ้วนจนเกินไป งดอาหาร รสจัด หวาน มัน เค็ม ให้เลือกรับประทานผักและผลไม้ที่ไม่หวาน งดดื่มแอลกอฮอลล์และงดสูบบุหรี่ รับประทานยาตามแพทย์สั่ง ไม่เครียด  ผู้ป่วยโรคเบาหวานต้องรับประทานยาควบคุมความดันโลหิต หรือยารักษาโรคเบาหวาน ตามคำแนะนำของแพทย์อย่างเคร่งครัด และหมั้นสังเกตอาการของตนเองอยู่ตลอดเวลาว่ามีอาการผิดปกติจากภาวะน้ำตาลสูงหรือต่ำเกินไปหรือเปล่า – อาหารที่เหมาะกับผู้ป่วยโรคเบาหวาน ผู้ป่วยโรคเบาหวานควรควบคุมอาหารและระดับน้ำตาลในเลือดอาหารที่ผู้ป่วยเบาหวาน […]