วิธีดูแลตัวเองให้ห่างไกลจากโรคเบาหวาน

วิธีดูแลตัวเองให้ห่างไกลจากโรคเบาหวาน รักสุขภาพ กีฬา ลดน้ำหนัก การดูแลสุขภาพเบื้องต้น วิธีดูแลสุขภาพ วิธีดูแลตัวเองจากโรคเบาหวาน

โรคเบาหวานเป็นโรคที่สามารถเกิดขึ้นได้ในทุกเพศทุกวัย แต่จะพบได้ปล่อยในผู้สูงอายุ เพราะเมื่อวัยที่มากขึ้นอวัยวะภายในต่างๆ ของร่างกายจะเริ่มเสื่อมสภาพลง เราจึงมักพบผู้สูงอายุป่วยเป็นโรคเบาหวานกันเป็นส่วนใหญ่ นอกจากนี้แล้วเบาหวานยังพบได้ในผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงอีกด้วย ภาพจาก thairath.co.th – กลุ่มเสี่ยงในการเกิดโรคเบาหวาน สำหรับกลุ่มเสี่ยงในการเกิดโรคเบาหวานนั้นจะหมายถึงผู้ที่มีมีแนวโน้มสูงในการที่จะป่วยเป็นโรคเบาหวาน แต่ก็ไม่เสมอไปว่าผู้ที่อยู่ในกลุ่มนี้จะต้องเป็นโรคเบาหวานกันทุกคน สำหรับผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงจะได้แก่ 1. ผู้ที่มีบุคคลในครอบครัวหรือญาติพี่น้องป่วยเป็นโรคเบาหวาน เพราะโรคเบาหวานเป็นโรคชนิดหนึ่งที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรม 2. คนอ้วน หรือผู้ที่มีน้ำหนักเกินกว่าปกติ เนื่องจากไขมันที่สะสมตามส่วนต่างๆ ของร่างกาย มีผลต่อการทำงานของอินซูลิน ทำให้อินซูลินไม่สามารถทำงานได้ดีพอ หรือที่เรียกกันว่าภาวะดื้ออินซูลิน 3. ผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 40 ปี ขึ้นไป โดยเฉพาะผู้สูงอายุ เพราะอวัยวะภายในเริ่มเสื่อมสภาพลง รวมไปถึงตับอ่อนที่มีหน้าที่ในการผลิตอินซูลินก็จะทำงานได้ไม่ดีเท่าที่ควร 4. คุณแม่ที่เคยคลอดบุตรที่มีน้ำหนักตัวมากกว่า 4 กิโลกรัม หรือเคยมีประวัติการเป็นเบาหวานขณะตั้งครรภ์ 5. ผู้ที่ต้องใช้ยาบางประเภท เช่น  ยาสเตียรอยด์ ยาขับปัสสาวะ และยากันชัก เป็นต้น ภาพจาก assets.brandinside.asia – การดูแลตัวเองเพื่อป้องกันโรคเบาหวาน เมื่อทราบกลุ่มเสี่ยงต่างๆ ที่มีโอกาสเกิดโรคเบาหวานแล้ว ถ้ารู้สึกว่าเราอยู่ในกลุ่มดังกล่าวก็ควรหาวิธีการป้องกันหรือดูแลตัวเองไว้ตั้งแต่เริ่มแรก เช่น   1. เลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ […]