ในแต่ละวันควรดื่มน้ำประมาณวันละเท่าไหร่ ?

ในแต่ละวันควรดื่มน้ำประมาณวันละเท่าไหร่ ? สุขภาพ กีฬา ลดน้ำหนัก หุ่นดี วิ่งเพื่อสุขภาพ เทคนิคลดความอ้วน ควรดื่มน้ำวันละเท่าไหร่

สำหรับการดื่มน้ำ ต้องดื่มปริมาณเท่าไหร่นั้น ต้องขึ้นอยู่กับร่างกายของผู้ดื่มเป็นหลัก โดยในแต่ละวันนั้น ร่างกายจะต้องสูญเสียน้ำผ่านทางหลายช่องทาง ไม่ว่าจะเป็นปัสสาวะ เหงื่อ การหายใจ ดังนั้นจึงไม่แปลกที่การดื่มน้ำเพื่อชดเชยในส่วนที่สูญเสียจะเป็นเรื่องที่จำเป็นอย่างมาก โดยขั้นต่ำในการดื่มน้ำ ควรดื่มวันละไม่ต่ำกว่า 8 แก้ว หลายคนอาจเคยได้ยิน แต่ที่จริงปริมาณและความเหมาะสมต่าง ๆ นั้นขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยของผู้ดื่มด้วย ไม่ว่าจะเป็น เพศ หรือ อายุ ปริมาณการดื่มน้ำ ตามความเหมาะสมในแต่ละวัน โดยแยกตามประเภทและอายุของผู้ดื่ม มีดังนี้ – ปริมาณการดื่มน้ำที่เหมาะสม สำหรับผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 4 – 8 ปี ควรดื่มน้ำวันละ 5 แก้ว/วัน หรือ ประมาณ 1,200 มล. – ปริมาณการดื่มน้ำที่เหมาะสม สำหรับผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 9 – 13 ปี ควรดื่มน้ำวันละ 7 – 8 แก้ว/วัน หรือ ประมาณ 1,600 – […]