แนวทางการรักษาโรคเบาหวานให้ได้ผลดี

แนวทางการรักษาโรคเบาหวานให้ได้ผลดี รักสุขภาพ กีฬา ลดน้ำหนัก การดูแลสุขภาพเบื้องต้น วิธีดูแลสุขภาพ การรักษาโรคเบาหวาน

โรคเบาหวานเป็นโรคร้ายแรงอันดับต้นๆ ที่ทำให้ผู้ป่วยเสียชีวิต และเป็นโรคที่มีแนวโน้มจะมีผู้ป่วยเป็นโรคนี้มากขึ้นเรื่อยๆ เราสามารถแบ่งประเภทของโรคเบาหวานออกได้เป็น 2 ประเภท ดังนี้ ภาพจาก sanook.com – ประเภทของโรคเบาหวาน 1. โรคเบาหวานประเภทที่ต้องพึ่งอินซูลิน เป็นประเภทที่ต้องรักษาด้วยวิธีการฉีดอินซูลินเข้าสู่ร่างกาย เพื่อช่วยในการควบคุมระดับน้ำตาลในกระแสเลือด โรคเบาหวานประเภทนี้จะเป็นโรคเบาหวานที่เกิดมาจากกรรมพันธ์ รวมไปถึงการได้รับสารพิษบางชนิด มีผลทำให้ตับอ่อนไม่สามารถผลิตอินซูลินได้ หรือผลิตได้น้อยมาก ไม่เพียงพอต่อความต้องการของร่างกาย 2. โรคเบาหวานประเภทที่ไม่ต้องพึ่งอินซูลิน จะเป็นประเภทที่รักษาด้วยการรับประทานยาชนิดเม็ด แต่อาจจะต้องมีการฉีดอินซูลินบ้างเป็นครั้งคราว ขึ้นอยู่กับระดับน้ำตาลในกระแสเลือด แต่จะไม่ต้องฉีดอินซูลินตลอดเวลาเหมือนโรคเบาหวานประเภทที่ต้องพึ่งอินซูลิน สำหรับสาเหตุส่วนมากแล้วโรคเบาหวานชนิดนี้จะเกิดจาก ความอ้วน เมื่ออายุมากขึ้น การได้รับยาบางชนิด คุณแม่ขณะตั้งครรภ์ เป็นต้น – วิธีการรักษาโรคเบาหวาน ปัจจุบันจะมีการรักษาโรคเบาหวานอยู่ด้วยกัน 3 วิธี 1. รับประทานยาเม็ด เพื่อช่วยควบคุมระดับน้ำตาลในกระแสเลือด 2. ฉีดอินซูลินเข้าสู่กล้ามเนื้อ เพื่อเป็นการทดแทนอินซูลินที่ร่างกายไม่สามารถผลิตได้ จะเป็นการช่วยควบคุมระดับน้ำตาลในกระแสเลือดให้ดีขึ้น 3. การใช้ยาสมุนไพรบางชนิด ที่มีสรรพคุณในการช่วยรักษาระดับน้ำตาลในกระแสเลือด ภาพจาก synphaet.co.th – วิธีการรักษาโรคเบาหวานให้ได้ผลดี นอกจากวิธีการรักษาต่างๆ ดังที่กล่าวมาแล้ว การที่จะทำให้การรักษาได้ผลดีนั้นผู้ป่วยควรปฏิบัติตัวในเรื่องต่างๆ ในชีวิตประจำวันด้วย […]