นิสัยการบริโภคกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

นิสัยการบริโภคกระทบต่อสิ่งแวดล้อม สุขภาพ กีฬา ลดน้ำหนัก หุ่นดี วิ่งเพื่อสุขภาพ เทคนิคลดความอ้วน การบริโภคกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

          การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเป็นปัญหาที่ใหญ่ที่สุดในยุคนี้และผลกระทบร้ายแรงก็ปรากฏชัดขึ้นทุกวัน ทั้งไฟป่ารุนแรงทำลายออสเตรเลีย น้ำท่วมร้ายแรงทำให้บังกลาเทศจมอยู่ใต้น้ำ รวมถึงภัยแล้งที่รุนแรงในแอฟริกา มนุษย์เองที่จะทำลายโลกอย่างรวดเร็ว แต่หลายคนรับรู้ถึงวิกฤตสิ่งแวดล้อมแล้ว และพยายามปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้น้อยที่สุด ซึ่งการเปลี่ยนแปลงที่คนทั่วไปทำกันคือ ปรับพฤติกรรมการบริโภคอาหาร โดยอาศัยวิธีที่มีประสิทธิภาพที่สุดในการต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ – สิ่งแวดล้อมกับการบริโภคเนื้อสัตว์           อุตสาหกรรมเนื้อสัตว์มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมมากมายอย่างไม่ต้องสงสัย โดยพิจารณาจากทรัพยากรที่จำเป็นในการบำรุงปศุสัตว์ การปล่อยก๊าซคาร์บอนสำหรับการขนส่ง การปล่อยก๊าซมีเทนจากของเสียของสัตว์ และอื่น ๆ การผลิตเนื้อวัวมีส่วนในการปล่อยก๊าซเรือนกระจกมากที่สุดเพราะต้องใช้ที่ดิน 20 เท่าและปล่อยก๊าซ 20 เท่าเมื่อเทียบกับการผลิตถั่ว แต่ไม่จำเป็นต้องกำจัดเนื้อสัตว์ออกจากอาหารเพื่อลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์  เพียงลดการบริโภคเนื้อสัตว์ให้เหลือเพียงหนึ่งหน่วยบริโภคต่อสัปดาห์ก็ช่วยสิ่งแวดล้อมได้แล้ว หรือจะรับประทานมังสวิรัติเพียงหนึ่งวันต่อสัปดาห์ก็สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเทียบเท่ากับการขับรถ 1,160 ไมล์ – ไมล์อาหารกับสิ่งแวดล้อม           ระยะทางที่อาหารต้องเดินทางจากแหล่งผลิตมาถึงจานบนโต๊ะอาหารยังก่อให้เกิดการปล่อยคาร์บอน โดยใช้คำเรียกว่า ไมล์อาหาร ไม่เฉพาะระยะทางที่อาหารเดินทางจะเพิ่มการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เท่านั้น หากวิธีการขนส่งก็เป็นปัจจัยสำคัญเช่นกัน  การขนส่งทางไกลที่ให้ผลกระทบมากที่สุดคือ ผ่านทางเครื่องบินซึ่งจะทำให้ปล่อยก๊าซคาร์บอนมากขึ้น 100 เท่าเมื่อเปรียบเทียบกับการขนส่งสินค้าทางบก   ดังนั้นสิ่งที่ง่ายที่สุดที่ทุกๆ คนสามารถทำได้คือ ซื้อในท้องถิ่น ตามตลาดของเกษตรกรในพื้นที่  แต่หากต้องการก้าวไปอีกขั้นของการรักษ์สิ่งแวดล้อม ก็ลองสร้างสวนผักเล็ก ๆ บนระเบียงหรือในสวนของคุณ – เศษอาหารกับสิ่งแวดล้อม           เศษอาหารทำลายสิ่งแวดล้อมด้วยวิธีต่างๆมากมาย ต้องใช้พื้นที่ในการฝังกลบและต้องใช้ทั้งทรัพยากรทางธรรมชาติและทรัพยากรมนุษย์ในการผลิตอาหาร แม้ว่าเศษอาหารจะไม่ได้เป็นสิ่งหลักที่สร้างการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ แต่ก็ทำให้เกิดก๊าซเรือนกระจก 3,300 ล้านตันเป็นประจำทุกปี เศษอาหารส่วนใหญ่เกิดขึ้นตั้งแต่ก่อนอาหารจะมาถึงโต๊ะ ประมาณ 54% […]