แนะนำการดูแลตัวเองสำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวาน
แนะนำการดูแลตัวเองสำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวาน

แนะนำการดูแลตัวเองสำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวาน

แนะนำการดูแลตัวเองสำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวาน ขอบคุณรูปภาพจาก sukumvithospital.com โรคเบาหวาน หรือโรคที่ร่างกายมีภาวะน้ำตาลในเลือดสูงกว่าปกติ  การดูดซึมน้ำตาลในเลือดทำงานผิดปกติเนื่องจากขานฮอร์โมนอินซูลิน ทำให้น้ำตาลสะสมในเลือดเป็นปริมาณมากส่งผลให้อวัยวะต่าง ๆ ภายในร่างกาย เสื่อมลงและเกิดโรคแทรกซ้อนต่าง…

Continue Reading แนะนำการดูแลตัวเองสำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวาน

You have reached end of the world!

No more pages to load