IF (Intermittent Fasting) 16-8 รหัสลับ เพื่อหุ่นดี และสุขภาพแข็งแรง

Credit : atkins.com                หลาย ๆ คนเติบโตมากับการถูกสั่งสอนว่าต้องรับประทานอาหารให้ตรงเวลา ครบสามมื้อ และครบทั้ง 5 หมู่ แต่ปัจจุบันดูเหมือนทฤษฎีนี้ดูจะล้าหลังไปแล้วสำหรับคนที่ต้องการจะดูแลสุขภาพและรักษาหุ่นให้ดูดีอยู่ตลอดเวลา นักโภชนาการในปัจจุบันจึงได้คิดค้นและเผยแพร่หลักการจัดการการรับประทานอาหารของมนุษย์หนึ่งในนั้นคือหลักการ IF (Intermittent Fasting)                IF (Intermittent Fasting)

Read more