ออฟฟิตซินโดรม โรคยอดฮิตของคนทำงานออฟฟิต

Credit : bangkokhospital.com                ออฟฟิตซินโดรมหลายคนคงเคยได้ยินคำนี้ แต่อาจจะไม่เข้าใจความหมายมากนักว่าแท้จริงแล้วออฟฟิตซินโดรมคืออะไร อาการของออฟฟิตซินโดรมเป็นอย่างไร ออฟฟิตซินโดรมเกิดจากอะไร และใครบ้างที่มีโอกาสเป็นออฟฟิตซินโดรม                เนื่องจากปัจจุบันรูปแบบการทำงานของผู้คนอยู่ในพื้นที่จำกัดและใช้เวลาทำงานค่อนข้างนาน และผูกติดกับการนั่งโต๊ะและทำงานกับหน้าจอคอมพิวเตอร์เป็นเวลานาน ทำให้เกิดกลุ่มอาการออฟฟิตซินโดรม โดยในประเทศไทยพบผู้ป่วยกลุ่มอาการออฟฟิตซินโดรมเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 55 เป็นร้อยละ 60 แต่สำหรับประเทศที่พัฒนาแล้วพบมากถึงร้อยละ 80 ซึ่งผู้ป่วยในกลุ่มอาการนี้ส่วนใหญ่อยู่ในช่วงอายุ

Read more