เคล็ดลับที่สาวๆควรรู้เพื่อสุขภาพที่ดีขึ้น Ep4

เคล็ดลับที่สาวๆควรรู้เพื่อสุขภาพที่ดีขึ้น Ep4

หนีบุหรี่เพื่อปากมดลูกแม้จะไม่ได้สูบบุหรี่เอง แต่แค่นั่งอยู่ในที่ที่มีคนสูบบุหรี่ก็เสี่ยงเป็นโรคร้ายๆ อย่างมะเร็งปอดหรือโรคหัวใจได้เช่นกัน ไม่เพียงเท่านั้นผลการวิจัยล่าสุดจากสหรัฐอเมริกายังพบว่า ผู้หญิงที่ต้องอยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีการสูบบุหรี่ หรือที่เรียกกันว่า สูบบุหรี่ มือสองเซลล์ปากมดลูกจะเสี่ยงถูกทำลายมากกว่าผู้หญิงที่ไม่ต้องเผชิญ กับสภาวะดังกล่าวถึง 70 เปอร์เซ็นต์คงไม่ผิดนักถ้าคุณผู้หญิงจะบอกคนที่มายืนสูบบุหรี่ใกล้ ๆ ว่า.. “ไปไกล ๆอย่ามาทำร้ายปากมดลูกฉัน” สะโพกใหญ่ดีกว่าหน้าท้องยื่นถ้าเลือกได้ว่าต้องมีไขมันสะสมที่ไหนสักแห่ง ในร่างกาย ควรเลือกแถวสะโพกและต้นขา เพราะอย่างน้อยที่สุดก็ยังมีประโยชน์ในด้านอื่นบ้างนักวิจัยจากมหาวิทยาลัย ออกซฟอร์ด ในประเทศอังกฤษพบว่าไขมันบริเวณดังกล่าวมีฮอร์โมนต่อต้านการอักเสบ ซึ่งช่วยป้องกันไม่ให้หลอดเลือดหัวใจอุดตัน ดังนั้น หากน้ำหนักตัวโดยรวม ไม่เข้าข่ายอ้วนแต่มีไขมันสะสมบริเวณสะโพกหรือต้นขาบ้างก็ไม่ต้องกังวลใจมากเกินไปผิดกับผู้ที่มีไขมันสะสมบริเวณหน้าท้องมากกว่าส่วนอื่นยิ่งถ้ามีคนในครอบครัวเป็นโรคเบาหวานด้วยแล้วละก็ น่าเป็นห่วงกว่ากันเยอะเลยวันนี้คุณรับแสงแดดบ้างหรือยังแสงแดดเป็นแหล่งวิตามินดีที่ไม่เพียงช่วยให้กระดูกแข็งแรงเท่านั้น แต่ยังมี ประโยชน์ต่อร่างกายในด้านอื่นๆ อีกด้วย ลดความดันโลหิต นักวิจัยจากสหรัฐอเมริกาพบว่า ผู้หญิงวัยก่อนหมด ประจําเดือน ซึ่งได้รับวิตามินดีเพียงพอต่อความต้องการของร่างกาย มีแนวโน้มจะเป็นโรคความดันโลหิตสูงเมื่อก้าวเข้าสู่วัยกลางคนต่ํากว่าผู้ที่ไม่ค่อยได้รับวิตามินดี ถึง 3 เท่า สมองแจ่มใส ผู้ที่ได้รับวิตามินดีไม่เพียงพอต่อความ ต้องการของร่างกาย จะทําให้ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ เรื่องต่าง ๆ ลดลง 60 เปอร์เซ็นต์ นอกจากนั้นยังทําให้ความสามารถในการวางแผน จัดลําดับความสําคัญ และ ตัดสินใจแย่ลง31 เปอร์เซ็นต์ น้ำหนักลดลง ผลการวิจัยจากสหรัฐ อเมริกาพบว่า […]

ประโยชน์ของการออกกําลังกาย part1

ประโยชน์ของการออกกําลังกาย part1

การออกกําลังกายอย่างเป็นประจํา จะมีผลดังนี้ 1อวัยวะในระบบต่าง ๆ ของร่างกาย ทํางานประสานกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นผลให้ร่างกายสมบูรณ์ แข็งแรง อดทนมีบุคลิกภาพที่ดี สามารถประกอบกิจกรรมประจ้าว ได้อย่างกระฉับกระเฉง มีภูมิต้านทานสูง สมรรถภาพทางกายดีมีการเปลี่ยนแปลงทางด้านสรีรวิทยา” 2น้ําหนักของร่างกายที่เหมาะสม การออกกําลังกายทําให้ได้ใช้พลังงานเพิ่มขึ้นเป็น จํานวนมาก การออกกําลังกายนาน ๆพลังงานที่สูญเสียไปก็มากเป็นผลให้ไขมันสะสมในร่างกาย ลดน้อยลง และนอกจากนี้สมองที่ควบคุมความรู้สึกอยากอาหารจะปรับตัวในการรับปริมาณอาหารและการใช้พลังงานออกไปอย่างเหมาะสม การออกกําลังกายอย่างสม่ําเสมอจึงเป็นการควบคุม น้ําหนักของร่างกายโดยให้ปริมาณอาหารที่รับประทานเข้าไปเท่ากับปริมาณงานที่ใช้ในแต่ละวัน 3กล้ามเนื้อหัวใจแข็งแรง เป็นผลให้การสูบฉีดเลือดดีขึ้น โดยมีปริมาณเลือดที่ สูบฉีดแต่ละครั้งมากขึ้น เพื่อนําเลือดไปเลี้ยงส่วนต่าง ๆ ของร่างกายในขณะที่ปฏิบัติกิจกรรม การออกกําลังกาย ในขณะที่กล้ามเนื้อหัวใจหดตัวและคลายตัว อีกทั้งหลอดเลือดดําจะนําเลือด กลับไปสู่หัวใจได้ดีขึ้นเราจะพบว่าปริมาณเลือดที่สูบฉีดแต่ละครั้งของผู้ที่ไม่ค่อยได้ออกกําลังกาย จะมี ปริมาณเลือดเพียง 15-20 ลิตรต่อนาที ในขณะที่ออกกําลังกายสูงสุดส่วนผู้ที่ฝึกฝนหรือผู้ที่ออกกําลัง สม่ำเสมอ จะมีปริมาณเลือด 35-40 ลิตรต่อนาที ในขณะที่ออกกําลังกายสม่ําเสมอเช่นกัน 4ระบบไหลเวียนเลือดดีขึ้น การออกกําลังกายอย่างสม่ําเสมอ เป็นการเพิ่มปริมาณของ เลือดให้แก่ร่างกายช่วยปรับปรุงให้หลอดเลือดทํางานต่อไปอย่างมีประสิทธิภาพการออกกําลังช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจ ซึ่งเกิดจากการ ไม่ค่อยออกกําลัง หรือขาดกิจกรรมทางกายได้ 1.5-2.4เท่าในผู้ที่มีสุขภาพดี การออกกําลัง ที่เพียงพอช่วยลดอัตราการตายจากโรคหลอดเลือดหัวใจได้ถึง 25-30% | […]

เคล็ดลับที่สาวๆควรรู้เพื่อสุขภาพที่ดีขึ้น Ep3

เคล็ดลับที่สาวๆควรรู้เพื่อสุขภาพที่ดีขึ้น Ep3

กินเค็มเพราะขี้เกียจ ยิ่งขยับตัวมากเท่าไร ยิ่งลดการรับประทานอาหาร รสเค็ม ซึ่งไม่เป็นผลดีต่อร่างกายมากขึ้นเท่านั้น ผลการศึกษาวิจัยจากสหรัฐอเมริกาพบว่า ผู้ที่ออก กำลังกายเป็นประจำหรือทำกิจกรรมต่าง ๆ อยู่ตลอดเวลา จะทำให้อยากรับประทานอาหารรสเค็มน้อยลง 38 เปอร์เซ็นต์ เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ที่ไม่ค่อยเดินเหินไปไหน ส่วนผู้ที่ เคลื่อนไหวทำกิจกรรมต่าง ๆ ในระดับปานกลาง จะลด ความอยากรับประทานอาหารรสเค็มลง 17 เปอร์เซ็นต์ เค็มได้ 10 เปอร์เซ็นต์ และคนที่นานๆจึงจะออกกำลังกายสักครั้ง จะลดความอยากรับประทานอาหาร แค่ขยับตัวก็ลดความเสี่ยงในการเป็นโรคได้หลายโรคแล้ว Tip&Trick ห้องรับประทานอาหารควรใช้ไฟที่สว่าง ปานกลาง เพราะถ้าแสงในท้องสลัวเกินไป จะทําให้รู้สึกอยากนั่งรับประทานอาหาร ไปเรื่อย ๆ แต่ถ้าแสงไฟสว่างเกินไปก็จะ กระตุ้นให้รับประทานอาหารเร็วขึ้นและ มากขึ้นตามไปด้วย เดินเท้าเปล่าบนดินบ้าง ทุกวันนี้เท้าคุณเคยสัมผัสดินโดยไม่ใส่รองเท้าบ้างหรือไม่ ถ้าไม่เคยเลย อาจต้องหาเวลาทําเช่นนั้นบ้าง ผลการวิจัยซึ่งตีพิมพ์ในวารสาร Environment Science and Technology เมื่อไม่นานมานี้เปิดเผยว่า การเดินบนพื้นดิน ซึ่ง เป็น การสัมผัสกับธรรมชาติโดยตรง ช่วยกระตุ้นให้สมองรู้สึกพึงพอใจกับ สภาพแวดล้อมรอบตัว ส่งผลให้รู้สึกสงบ […]

กระ ฝ้า จางหายไป จากเปลือกสนสกัด ใครจะเชื่อ

กระ ฝ้า จางหายไป จากเปลือกสนสกัด ใครจะเชื่อ

สารสกัดเปลือกสน (Pine Bark Extract) หรือ เปลือกของต้นสนมาริไทม์ฝรั่งเศสเป็นไม้สนที่ขึ้นในแถบตะวันตกและตะวันตกเฉียงใต้ของเมดิเตอร์เรเนียนชาวยุโรปได้นำเปลือกสนนี้มาใช้เป็นยาพื้นบ้านเพื่อรักษาอาการปวดบวม และลดการอักเสบต่อมามีการวิจัยว่าเปลือกสนมีคุณสมบัติที่มีประโยชน์ต่อร่างกายจึงกลายเป็นที่นิยมรับประทานในรูปแบบอาหารสริมมากขึ้นและยังถูกนำไปใช้ในแวดวงความสวยความงามอีกด้วย สารสำคัญในสารสกัดเปลือกสนสารสกัดที่ได้จากเปลือกสน คือ โปรเอนโรชัยยานิดีน (Oligomeric ProanthocyanidinComplexes – OPC) หรือพิกโนจีนอล(Pycnogeno)นอกจากนี้ยังพบสารไบโอฟลาโวนอยด์อีกด้วยประโยชน์ของเปลือกสนสกัดฝรั่งเศสต่อผิวพรรณการศึกษาวิจัยเปลือกสนสกัดฝรั่งเศส พบว่าเป็นตัวเชื่อมต่อคอลลาเจนและช่วยคืนความยืดหยุ่นให้กับผิว ป้องกันการทำลายของสารอนุมูลอิสระ จากการวิจัยสารฟลาโวนอยด์ต้านตัวเอนไซม์ที่เป็นตัวทำลายคอลลาเจนและอีลาสตินจึงช่วยชะลอการเกิดริ้วรอยจึงทำให้รักษาความเต่งตึงและความอ่อนเยาว์ของผิวพรรณได้นักวิจัย ริต้า เอลกินส์ได้กล่าวถึงเปลือกสนสกัดฝรั่งเศสว่าเป็นปลือกสนที่มีสารต้านอนุมูลอิสระนั้นอยู่ในกลุ่มProanthocvandinอันมีสาร Pycnogenol ช่วยลดความเข้มของเม็ดสีฝ้าให้จางลงและยังช่วยลดปฏิกิริยาการเพิ่มจำนวนเม็ดสีผิวหนังต่อแสงแดด จึงทำให้ฝ้าและกระจางลงและบางงานวิจัยยังกล่าวเพิ่มเติมอีกว่า สาร Pycnogenolในเปลือกสนสกัดฝรั่งเศสช่วยป้องกันเส้นเลือดฝอยแตกจากสารอนุมูลอิสระอันเป็นเหตุทำให้เกิดเส้นเลือดขอดฟกช้ำดำเขียว หลอดเลือดดำอักเสบนั่นก็หมายความว่า ผู้ที่เป็นฝ้าเลือดจากระบบการไหลเวียนโลหิตไม่ดีอาจจะทำให้ฝ้าจางลงเป็นปกติได้หากได้รับประทานสารสกัดเปลือกสนฝรั่งเศส เนื่องจากจะไปช่วยกระตุ้นการไหลเวียนโลหิต และฟอกเลือดภายในให้ดีขึ้นลดปัญหาสีผิวที่คล้ำเกินไปชนบริเวณที่เป็นฝ้ากระและจุดด่างดำที่เกิดจากเม็ดสีใต้ชั้นผิวทำงานผิดปกติเนื่องจากการถูกแสงแดดมากเกินไปทำให้ผิวดูเปล่งปลั่งมีเลือดฝาด จึงมักจะถูกนำมาเป็นส่วนประกอบของอาหารเสริมเพื่อบำรุงผิว วิธีการรับประทานเปลือกสนสกัด ส่วนที่นำมาใช้ประโยชน์คือเปลือกสน ดังนั้นจึงจำเป็นต้องมีการสกัดออกมาในแบบของผลิตภัณฑ์อาหารเสริมและเครื่องสำอางทั่วไปแล้วแนะนำให้รับประทานเปลือกสนสกัดปริมาณ 50-200 มิลลิกรัมต่อวัน #หน้าใส #เปลือกสน #กระ #ฝ้า #โปรโมชั่นgclub

เคล็ดลับที่สาวๆควรรู้เพื่อสุขภาพที่ดีขึ้น Ep.2

เคล็ดลับที่สาวๆควรรู้เพื่อสุขภาพที่ดีขึ้น Ep.2

ต้นขาใหญ่ดีกว่าต้นขาเล็ก ต้นขาใหญ่อาจดูไม่สวย แต่อาจดีต่อสุขภาพมากกว่า           ผลการวิจัยจากมหาวิทยาลัยในเดนมาร์ก ซึ่ง ติดตามศึกษาหญิงและชายจํานวนเกือบ 3,000 คนพบว่า ผู้ที่มีรอบต้นขาน้อยกว่า 60 เซนติเมตร เสี่ยง เป็นโรคหัวใจและเสียชีวิตก่อนวัยอันควร มากกว่า นักวิจัยสันนิษฐานว่า การมีต้นขาเล็ก หมายถึง การมีกล้ามเนื้อน้อย ซึ่งเกี่ยวข้องกับระดับ อินซูลินในเลือดอันเป็นหนึ่งในสาเหตุที่ทําให้เสี่ยงเป็นโรค เบาหวาน และนําไปสู่การเป็นโรคหัวใจนั่นเอง แต่ถ้าต้นขาใหญ่เพราะ “ไขมัน” อย่างเดียว คงไม่ได้ประโยชน์ จากเรื่องนี้สักเท่าไร รอยย่นกับความหนาแน่น ของกระดูก ทั้งสองอย่างดูไม่น่าเกี่ยวกันตรงไหน – แต่มันกลับเกี่ยวพันกันมากกว่าที่คุณคิด เพราะยิ่งคุณมีรอยเหี่ยวย่นมากเท่าไร ความ หนาแน่นของกระดูกก็จะยิ่งต่ำลงเท่านั้น ผลการวิจัยชิ้นล่าสุดจากสหรัฐอเมริกา ค้นพบความเกี่ยวพันดังกล่าว โดยอธิบายว่า ทั้งกระดูกและผิวหนังต่างต้องการคอลลาเจน ในการเสริมสร้างเซลล์ที่สึกหรอ การมีรอย เที่ยวย่นบนใบหน้า จึงเป็นเหมือนสัญญาณ ที่แสดงให้รู้ว่ากระดูกก็กําลังมีปัญหาเช่นกัน นั่นหมายความว่า คุณต้องรับประทาน อาหารที่มีแคลเซียมสูงเพิ่มขึ้น รวมถึงออกกําลังกายและออกไปรับแสงแดดเสียบ้าง เพื่อให้ร่างกายได้รับวิตามินดีอย่างพอเพียง อย่านั่งมากเกินไป การนั่งทํางาน นั่งดูทีวี นั่งพัก ที่รวม […]

โทษของการขาดการออกกําลังกายในวัยกลางคนและวัยชรา

โทษของการขาดการออกกําลังกายในวัยกลางคนและวัยชรา

การขาดการออกกําลังกายในวัยกลางคนและวัยชรา นอกจากจะเกิดผลเสียต่าง ๆ เช่นเดียวกับวัยเด็กและวัยหนุ่มสาวแล้ว ยังเป็นสาเหตุนําของไรคร้ายแรงหลายชนิด ได้แก่ 3.1 โรคอ้วน การขาดการออกกําลังกายทําให้ระบบการเผาผลาญอาหารให้เป็น พลังงานน้อยลง จึงมีการสะสมอาหารส่วนเกินไว้ในสภาพไขมัน การมีไขมันเกินถึง 15% ของ น้ําหนักตัวที่ควรเป็น ถือได้ว่าเป็นโรคอ้วน แต่อาการของโรคจะแสดงออกมาในระบบต่าง ๆ ของ ร่างกาย เช่น ระบบการเคลื่อนไหวมีการติดขัดไม่คล่องตัว ระบบการหายใจ และระบบไหลเวียนโลหิต มีอาการเหนื่อยง่ายและใจสัน ความอ้วนยังเป็นสาเหตุประกอบของโรคอื่น ๆ อีก เช่น โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ ฯลฯ 3.2 โรคของข้อต่อและกระดูก การขาดการออกกําลังกายทําให้ข้อต่อต่าง ๆ ได้รับ การใช้งานน้อย จึงเกิดการเปลี่ยนแปลงในทางเสื่อมได้เร็ว โดยเฉพาะที่เยื่อบุและเอ็นหุ้มข้อต่อ ซึ่งจะมีการอักเสบและมีธาตุหินปูนเกาะทําให้เกิดการติดขัดและเจ็บปวดเมื่อมีการเคลื่อนไหวที่กระดูก ทําให้กระดูกบางลง เปราะและแตกหักง่าย ฝากเงินขั้นต่ำ50บาท

เคล็ดลับที่สาวๆควรรู้เพื่อสุขภาพที่ดีขึ้น Ep.1

เคล็ดลับที่สาวๆควรรู้เพื่อสุขภาพที่ดีขึ้น Ep.1

แปรงฟันลดเบาหวาน การรักษาสุขอนามัยในช่องปากมีประโยชน์ มากกว่าแค่การป้องกันฟันผุเท่านั้น ผลการวิจัยในสหรัฐอเมริกาพบว่า ผู้ที่เป็น โรคเหงือกอักเสบ มีแนวโน้มว่าจะเป็นโรคเบาหวาน ภายในเวลา 20 ปีมากกว่าผู้ที่เหงือกและฟันมีสุขภาพดีเกือบ 2 เท่า เพราะการเป็นโรคเหงือกก่อ ให้เกิดการอักเสบขึ้นภายในร่างกาย ซึ่งมีส่วนในการทําลายเซลล์ตับอ่อน ที่ทําหน้าที่ผลิตอินซูลิน ส่งผลให้ เสี่ยงเป็นโรคเบาหวานเพิ่มขึ้น Tip&Trick อย่าเพิ่งใช้ยาสีฟันในการแปรงฟันตั้งแต่แรก ให้แปรงฟันด้วยแปรงเปล่าๆ ไปก่อนสักพักหนึ่งจนรู้สึกว่าฟันสะอาดขึ้น จากนั้นค่อยใช้ยาสีฟันแปรงฟันอีกประมาณ 1 นาที แล้วจึงล้างปาก เพราะรสชาติของยาสีฟันจะทําให้ลิ้นเรา รวมทั้งทําให้รู้สึกว่าฟันสะอาดเกินความเป็นจริง โดย ผลการวิจัยพบว่า การแปรงฟันด้วยแปรงเปล่า ๆ ช่วย ลดอาการเลือดออกตามไรฟันได้ถึง 55 เปอร์เซ็นต์ และ ช่วยลดการเกิดหินปูนรอบ ๆ ฟันได้มากถึง 65 เปอร์เซ็นต์ เคยดูน้องสาวของตัวเอง บ้างหรือไม่           เชื่อว่าคุณผู้หญิงจํานวนไม่น้อยไม่เคยสํารวจหรือ มองดูน้องสาวของตัวเองเลยวิธีง่ายๆ ก็คือ ใช้กระจกส่องเพื่อดูว่าอวัยวะเพศ ของคุณมีอะไรผิดปกติบ้างหรือไม่ ถ้าคุณเห็นจุดหรือ รอยสีดําหรือสีขาวบริเวณผิวหนัง ตุ่มหรือก้อนในบริเวณดังกล่าว หรือมี อาการเจ็บปวดบวมแดง […]

คุณผู้ชมรู้หรือไม่ “เสาวรส“ ถนอมสายตาของคุณ ?

เสาวรส หรือกะทกรกฝรั่ง เป็นผลไม้ที่หารับประทานไม่ยาก แต่ยังไม่ค่อยจะได้รับความนิยมจากผู้บริโภคนัก ในปัจจุบันเราจะเห็นว่าในท้องตลาดมีลูกเสาวรสสด น้ําเสาวรสและผลิตภัณฑ์แปรรูป ให้เลือกบริโภค เสาวรสถือว่าเป็นผลไม้ที่ดีต่อสุขภาพ เป็นที่นิยมกัน แพร่หลายในต่างประเทศเชื่อกันว่าสามารถช่วยลดไขมันในเส้นเลือด และที่สําคัญมีวิตามินเอ และแคโรทีนอยด์ที่ช่วยบํารุงสายตา ประโยชน์จากเสาวรส เสาวรสเป็นผลไม้ที่มีวิตามินเอสูง ซึ่งช่วยรักษาสายตาให้ เป็นปกติ ช่วยปรับจอรับภาพและแสงของดวงตาให้ทํางานเป็นไป อย่างมี ประสิทธิภาพ นอกจากวิตามินเอแล้ว เสาวรสยังมีกรดซิตริค น้ําตาลและเส้นใยอาหาร ช่วยลดไขมันในเส้นเลือด และโรค กระเพาะปัสสาวะอักเสบ รวมถึงวิตามินแร่ธาตุอื่นๆ ที่น่าสนใจอีก เช่น วิตามินซี ช่วยสร้างภูมิคุ้มกันโรค ป้องกันความเจ็บป่วย ยับยัง เชื้อราและแก้โรคนอนไม่หลับ วิตามินบี 2 และวิตามินบี 3 ช่วยใน เรื่อง การดูแลผิวพรรณ ยับยั้งการก่อตัวของเม็ดสี ช่วยทําให้ผิว สดใสเปล่งปลั่ง ในเสาวรสยังมีแร่ธาตุที่สําคัญอย่างแมกนีเซียม ช่วยในการ ควบคุมระบบประสาทกล้ามเนื้อ ลดอาการปวดเกร็งกล้ามเนื้อ ธาตุ เหล็กช่วยสร้างเซลล์เม็ดเลือด ป้องกันโรคโลหิตจางเนื่องมาจาก ขาดธาตุเหล็ก และทําให้มีกําลังวังชา แร่สังกะสีเป็นส่วนประกอบ ของเอนไซม์ ช่วยควบคุมระดับโปรตีนและน้ํามันในร่างกายให้สมดุล […]

ใครจะไปรู้ “แคนตาลูป” เพิ่มเสน่ห์ให้ผิวสาวเปล่งประกายสวยงามอีกครั้ง

ใครจะไปรู้ “แคนตาลูป” เพิ่มเสน่ห์ให้ผิวสาวเปล่งประกายสวยงามอีกครั้ง

แคนตาลูปเป็นผลไม้ที่มีรูปลักษณ์หน้าตาคล้ายกับแตงไทย บ้านเรา ผลแคนตาลูปในปัจจุบันไม่ได้มีไว้เพียงรับประทานอย่าง เดียวเท่านั้น แต่ได้มีการนําผลแคนตาลูปไปผลิตเป็นเวชสําอางที่ ช่วยบํารุงผิวพรรณ ในผลแคนตาลูปสุก มีสารอาหารที่สําคัญมากมาย ได้แก่ วิตามินเอ วิตามินซี วิตามินบี 3 แคโรทีนอยด์และเบต้าแคโรทีน ซึ่งเป็นสารต้านอนุมูลอิสระ นอกจากนี้ยังประกอบไปด้วย น้ําตาล แคลเซียม ฟอสฟอรัส เหล็ก โซเดียม โพแทสเซียม ว่ากันว่าสาร อาหารเหล่านี้ที่มีอยู่ในแคนตาลูปช่วยยับยั้งการเจริญเติบโตของ เซลล์มะเร็ง ช่วยรักษาเนื้อเยื่อเซลล์ให้มีสุขภาพดี ส่วนสรรพคุณทางยาเชื่อว่าแคนตาลูปช่วยล้างพิษในร่างกาย เช่นเดียวกับแตงโม คือช่วยล้างสารพิษ ดับพิษร้อน ขับปัสสาวะ แก้กระหาย นอกจากนี้แคนตาลูปยังช่วยบํารุงสายตา บํารุงกระดูก และฟัน บรรเทาอาการอักเสบของลําไส้ เนื่องจากมีสารเคลือบ กระเพาะอาหาร อีกทั้งยังช่วยป้องกันการจับตัวของคอเลสเตอรอล บนผนังหลอดเลือด แคนตาลูปประโยชน์ต่อผิวพรรณ ทางด้านความสวยความงามนั้น แคนตาลูปมีประโยชน์ นานัปการ เนื่องจากมีสรรพคุณคือ วิตามินเอ ช่วยให้บํารุงสุขภาพผิวพรรณ เส้นผม และเล็บ มีสุขภาพดี ป้องกันผิวหนังตกสะเก็ดและเหี่ยวย่นก่อนวัย วิตามินบี 3 วิตามินสําคัญสําหรับผู้ที่ต้องการมีผิวขาวเปล่ง ปลั่ง […]

น้ําผึ้ง บํารุงผิวหน้าให้เนียนนุ่ม

น้ําผึ้ง-บํารุงผิวหน้าให้เนียนนุ่ม

น้ําผึ้ง มีสรรพคุณเป็นที่เลื่องลือและเป็นสิ่งที่เราคนไทยรู้จัก คุ้นเคยเป็นอย่างดี น้ําผึ้งไม่ได้มีดีที่ให้ความหอมหวานเท่านั้น แต่ยังนํามาใช้ในเรื่องของการรักษาโรค และบํารุงผิวพรรณให้มีน้ํา มีนวลแลดูสุขภาพดี เรียกได้ว่าผู้หญิงไทยนําน้ําผึ้งมาประทินผิว สืบทอดต่อกันมานับตั้งแต่สมัยคุณทวดกันเลยทีเดียว จนกระทั่งใน ยุคปัจจุบันมีผลิตภัณฑ์บํารุงผิวที่ได้นําน้ําผึ้งมาเป็นส่วนประกอบ เช่น ผลิตภัณฑ์ทําความสะอาดผิวหน้า สบู่ ผลิตภัณฑ์บํารุงผิว เป็นต้น สรรพคุณน้ําผึ้งที่ต้องตะลึง ในน้ําผึ้งนั้นมีส่วนประกอบของ สารฟรุคโตส น้ําตาลกลูโคส วิตามินบี สารฟลาโวนอยด์ กรด Benzoic กรด Phenolic ขี้ผึ้ง และ ฮอร์โมนเอสโตรเจนผสมอยู่เล็กน้อย สมัยอียิปต์โบราณได้นําน้ําผึ้ง มาดื่มเพื่อเป็นยาชูกําลัง และยังนํามาใช้บํารุงผิวพรรณ รวมถึง รักษาบาดแผลจากศึกสงคราม คุณประโยชน์เหล่านี้ได้สืบทอดต่อ เนื่องกันมาจนกระทั่งในยุคปัจจุบัน นอกจากนี้ยังมีการวิจัยถึงคุณสมบัติทางด้านความสวยงาม ตามผลงานวิจัยของอัลมามาร์ (AI-Mamary) ซึ่งเป็นนักวิจัยเกี่ยวกับ สารต้านอนุมูลอิสระในน้ําผึ้ง ได้กล่าวอ้างว่า กรดฟีโนลิค (Phenolic) และฟลาโวนอยด์ ที่มีอยู่ในน้ําผึ้งมีสารต้านอนุมูลอิสระ ซึ่งมี คุณสมบัติช่วยชะลอความแก่ชราของเซลล์ผิวหนัง สามารถช่วยลด ริ้วรอยแห่งวัยและจุดด่างดําบนใบหน้า อีกทั้งยังช่วยให้ความชุ่มชื้น แก่ผิวพรรณทําให้ผิวกลับมามีชีวิตชีวา ผิวเปล่งปลั่ง นอกจากนี้น้ําผึ้ง ยังมีฮอร์โมนเอสโตรเจนช่วยรักษาหนังศีรษะ […]