ภาวะแทรกซ้อนโรคเบาหวานที่มีอาการทางดวงตา

ภาวะแทรกซ้อนโรคเบาหวานที่มีอาการทางดวงตา รักสุขภาพ กีฬา ลดน้ำหนัก การดูแลสุขภาพเบื้องต้น วิธีดูแลสุขภาพ ภาวะแทรกซ้อนโรคเบาหวาน

โรคเบาหวานเป็นโรคที่เกิดจากผู้ป่วยมีระดับน้ำตาลในกระแสเลือดสูงกว่าปกติทั่วไป และสาเหตุที่ทำให้ระดับน้ำตาลในกระแสเลือดสูงได้นั้น เนื่องจากการทำงานที่ผิดปกติของอวัยวะภายในร่างกาย ทำให้ร่างกายไม่สามารถนำน้ำตาลไปใช้งานได้อย่างปกติ จึงเกิดการสะสมของน้ำตาลในกระแสเลือด โดยในช่วงแรกผู้ป่วยจะไม่มีอาการอะไรที่ผิดสังเกตมากนัก ทำให้ไม่ทราบว่ากำลังเป็นโรคเบาหวานอยู่ เมื่อเวลาผ่านไปพอรู้ตัวอีกครั้งก็มักจะพบว่ามีอาการมากแล้ว ดังนั้นเราควรทำการตรวจสุขภาพประจำปีในทุกปี สำหรับการตรวจหาเบาหวานจะต้องใช้วิธีการเจาะเลือดเพื่อหาระดับน้ำตาลในกระแสเลือดเท่านั้น โดยเฉพาะผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงว่าจะมีโอกาสป่วยเป็นโรคเบาหวาน ซึ่งจะได้แก่ ภาพจาก sanook.com – กลุ่มเสี่ยงที่มีโอกาสเกิดโรคเบาหวาน 1. ผู้ที่มีประวัติบุคคลในครอบครัวหรือญาติพี่น้องป่วยเป็นโรคเบาหวาน 2. ผู้ที่มีน้ำหนักตัวมากกว่าปกติ หรือคนอ้วน 3. ผู้ที่ป่วยเป็นโรคความดันโลหิตสูง และมีความดันโลหิตมากกว่า 140/90 mmHg 4. ผู้สูงอายุ เพราะด้วยวัยที่เพิ่มมากขึ้นจะมีผลทำให้อวัยวะภายในร่างกายเสื่อมสภาพลง จึงทำให้ผู้สูงอายุมีโอกาสเสี่ยงเป็นโรคเบาหวาน – ภาวะแทรกซ้อนของโรคเบาหวานที่ตา สำหรับอาการภาวะแทรกซ้อนของโรคเบาหวานที่เกิดขึ้นที่ดวงตานั้น จะเกิดจากกรณีที่ร่างกายมีระดับน้ำตาลในเลือดสูง ทำให้ร่างกายขับน้ำตาลออกมาทางดวงตา ผู้ป่วยบางคนอาจมีน้ำที่มีลักษณะเหนียวข้นไหลออกมาจากดวงตาได้ และน้ำตาลที่ถูกขับออกมานั้นจะเข้าไปในหลอดเลือดเล็กๆ ที่อยู่บริเวณดวงตา ทำให้หลอดเลือดเกิดการเปราะ แตกหัก และฉีกขาดได้ง่าย นอกจากนี้แล้วยังเป็นสาเหตุทำให้ผู้ป่วย เกิดเป็นโรคต้อกระจก ต้อหิน รวมทั้งเกิดจอประสาทตาเสื่อม ผู้ป่วยจะมีอาการตาพร่ามัว มองเห็นไม่ชัด และมองเห็นจุดสีดำๆ ในอากาศ นอกจากนี้แล้วยังอาจส่งผลให้ผู้ป่วยตาบอดได้ในที่สุด ถ้าเราทราบว่าตัวเองป่วยเป็นโรคเบาหวานนอกจากพบแพทย์เพื่อรักษาอาการต่างๆ ของโรคเบาหวานแล้ว ควรพบจักษุแพทย์เพื่อตรวจดวงตาเป็นระยะๆ เพื่อหาอาการผิดปกติที่อาจจะเกิดขึ้นกับดวงตาของเราได้ ภาพจาก […]

วิธีดูแลตัวเองให้ห่างไกลจากโรคเบาหวาน

วิธีดูแลตัวเองให้ห่างไกลจากโรคเบาหวาน รักสุขภาพ กีฬา ลดน้ำหนัก การดูแลสุขภาพเบื้องต้น วิธีดูแลสุขภาพ วิธีดูแลตัวเองจากโรคเบาหวาน

โรคเบาหวานเป็นโรคที่สามารถเกิดขึ้นได้ในทุกเพศทุกวัย แต่จะพบได้ปล่อยในผู้สูงอายุ เพราะเมื่อวัยที่มากขึ้นอวัยวะภายในต่างๆ ของร่างกายจะเริ่มเสื่อมสภาพลง เราจึงมักพบผู้สูงอายุป่วยเป็นโรคเบาหวานกันเป็นส่วนใหญ่ นอกจากนี้แล้วเบาหวานยังพบได้ในผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงอีกด้วย ภาพจาก thairath.co.th – กลุ่มเสี่ยงในการเกิดโรคเบาหวาน สำหรับกลุ่มเสี่ยงในการเกิดโรคเบาหวานนั้นจะหมายถึงผู้ที่มีมีแนวโน้มสูงในการที่จะป่วยเป็นโรคเบาหวาน แต่ก็ไม่เสมอไปว่าผู้ที่อยู่ในกลุ่มนี้จะต้องเป็นโรคเบาหวานกันทุกคน สำหรับผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงจะได้แก่ 1. ผู้ที่มีบุคคลในครอบครัวหรือญาติพี่น้องป่วยเป็นโรคเบาหวาน เพราะโรคเบาหวานเป็นโรคชนิดหนึ่งที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรม 2. คนอ้วน หรือผู้ที่มีน้ำหนักเกินกว่าปกติ เนื่องจากไขมันที่สะสมตามส่วนต่างๆ ของร่างกาย มีผลต่อการทำงานของอินซูลิน ทำให้อินซูลินไม่สามารถทำงานได้ดีพอ หรือที่เรียกกันว่าภาวะดื้ออินซูลิน 3. ผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 40 ปี ขึ้นไป โดยเฉพาะผู้สูงอายุ เพราะอวัยวะภายในเริ่มเสื่อมสภาพลง รวมไปถึงตับอ่อนที่มีหน้าที่ในการผลิตอินซูลินก็จะทำงานได้ไม่ดีเท่าที่ควร 4. คุณแม่ที่เคยคลอดบุตรที่มีน้ำหนักตัวมากกว่า 4 กิโลกรัม หรือเคยมีประวัติการเป็นเบาหวานขณะตั้งครรภ์ 5. ผู้ที่ต้องใช้ยาบางประเภท เช่น  ยาสเตียรอยด์ ยาขับปัสสาวะ และยากันชัก เป็นต้น ภาพจาก assets.brandinside.asia – การดูแลตัวเองเพื่อป้องกันโรคเบาหวาน เมื่อทราบกลุ่มเสี่ยงต่างๆ ที่มีโอกาสเกิดโรคเบาหวานแล้ว ถ้ารู้สึกว่าเราอยู่ในกลุ่มดังกล่าวก็ควรหาวิธีการป้องกันหรือดูแลตัวเองไว้ตั้งแต่เริ่มแรก เช่น   1. เลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ […]

สาเหตุการเกิดโรคเบาหวานในเด็ก

สาเหตุการเกิดโรคเบาหวานในเด็ก รักสุขภาพ กีฬา ลดน้ำหนัก การดูแลสุขภาพเบื้องต้น วิธีดูแลสุขภาพ สาเหตุการเกิดโรคเบาหวาน

โดยปกติเรามักจะพบการเกิดโรคเบาหวานในผู้ใหญ่โดยเฉพาะในผู้สูงอายุ และมักจะเข้าใจกันว่าโรคเบาหวานจะเกิดได้เฉพาะในวัยผู้สูงอายุเท่านั้น แต่ในปัจจุบันนี้ยังสามารถพบการเกิดโรคเบาหวานในเด็กและวัยรุ่นได้เช่นเดียวกัน โรคเบาหวานจะเกิดจากการที่ตับอ่อนที่มีหน้าที่ในการผลิตอินซูลินทำงานผิดปกติ โดยไม่สามารถผลิตอินซูลินออกมาได้ไม่เพียงพอต่อความต้องการของร่างกาย หรือในผู้ป่วยบางรายอาจจะไม่สามารถผลิตอินซูลินออกมาได้เลย โดยอินซูลินจะมีหน้าที่ในการนำน้ำตาลในกระแสเลือดไปไว้ยังส่วนต่างๆ ของร่างกาย เพื่อให้ร่างกายสามารถเปลี่ยนน้ำตาลให้เป็นพลังงานและนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป แต่เมื่อร่างกายผลิตอินซูลินออกได้น้อยหรือไม่สามารถผลิตออกมาได้เลยจึงทำให้มีน้ำตาลตกค้างอยู่ในกระแสเลือดมากกว่าปกติ เมื่อปล่อยทิ้งไว้จึงเป็นสาเหตุทำให้เกิดโรคเบาหวาน โดยสามารถแบ่งสาเหตุและชนิดของโรคเบาหวานที่เกิดขึ้นในเด็กได้ดังนี้ ภาพจาก bostonherald.com – ชนิดของโรคเบาหวานและสาเหตุที่เกิดในเด็ก เราสามารถแบ่งโรคเบาหวานที่เกิดในเด็กออกได้เป็น 2 ชนิด ได้แก่ เบาหวานชนิดที่ 1 เป็นเบาหวานชนิดที่เกิดจากพันธุกรรมและสิ่งแวดล้อม เป็นชนิดที่พบมากที่สุดในวัยเด็กและวัยรุ่น สาเหตุจะเกิดจากเซลล์ของตับอ่อนถูกทำลายจึงไม่สามารถผลิตอินซูลินออกมาได้ ต้องใช้วิธีการรักษาด้วยการฉีดอินซูลินเท่านั้น เบาหวานชนิดที่ 2 เป็นเบาหวานที่จะเกิดจากความอ้วนหรือที่เรียกกันว่าโรคอ้วน ในสมัยก่อนจะพบการเกิดโรคเบาหวานชนิดที่ 2 นี้เฉพาะในผู้ใหญ่หรือผู้สูงอายุเท่านั้น แต่ในปัจจุบันเราสามารถพบว่าในวัยเด็กหรือช่วงวัยรุ่นที่มีน้ำหนักตัวเกินกว่ามาตรฐานก็สามารถป่วยเป็นโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ได้เช่นเดียวกัน และนอกจากโรคอ้วนแล้วยังสามารถพบสาเหตุเกิดจากการได้รับยาบางชนิดที่เป็นการทำให้เกิดน้ำตาลในกระแสเลือดสูง เช่น การได้รับยาเคมีบำบัดในการรักษาโรคมะเร็งบางชนิด เป็นต้น สำหรับวิธีการรักษาจะรักษาด้วยการรับประทานยา รวมไปถึงบางรายอาจจะต้องได้รับการฉีดอินซูลินเป็นบางครั้ง ภาพจาก thaiosa.com โรคเบาหวานที่เกิดในเด็กมักจะมีความอันตรายกว่าในผู้ใหญ่ โดยเฉพาะในเด็กเล็กๆ ที่มีภูมิต้านโรคยังไม่ดีพอ และเด็กมักจะไม่ค่อยดูแลตัวเองในเรื่องต่างๆ ได้ดีเท่าในวัยผู้ใหญ่ ดังนั้นถ้าพบว่าบุตรหลานของท่านกำลังป่วยเป็นโรคเบาหวาน ผู้ปกครองจึงควรดูแลเอาใจใส่บุตรหลานเป็นพิเศษในทุกๆ เรื่อง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องความสะอาด อาหารการกิน และการรับประทานยาหรือการฉีดอินซูลิน และควรพาบุตรหลานไปพบแพทย์เป็นระยะและตรงตามนัดทุกครั้ง […]

วิธีป้องกันโรคต่อมลูกหมากโตและแนวทางรักษา

วิธีป้องกันโรคต่อมลูกหมากโตและแนวทางรักษา รักสุขภาพ กีฬา ลดน้ำหนัก การดูแลสุขภาพเบื้องต้น วิธีดูแลสุขภาพ วิธีป้องกันโรคต่อมลูกหมากโต

โรคต่อมลูกหมากโตในปัจจุบันยังไม่มีวิธีการป้องกัน เพราะยังไม่รู้สาเหตุเกิดจากอะไร ที่แค่เพียงการรักษาแบบประคับประคองอาการไม่ให้กำเริบมากไปกว่าเดิม สำหรับยาที่ใช้ก็จะมีทั้งยาแผนปัจจุบัน สมุนไพร และการผ่าตัดถ้าอาการเป็นมากแล้ว โดนในช่วงแรกจะเป็นการรักษาแบบประคับประคองอาการ แต่จะให้ได้ผลต้องทราบตั้งแต่แรกๆ ว่ากำลังเป็นต่อมลูกหมากโต โดยถ้าคุณมีอาการปัสสาวะติดขัด ปัสสาวะไม่ค่อยออก เหมือนไม่สุด และอาจมีเลือดปนมาขณะปัสสาวะ ควรไปพบแพทย์เพื่อทำการวินิจฉัย โดยในช่วงแรกคุณหมออาจจะยังไม่สั่งยาแต่จะให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการใช้ชีวิตประจำวันถ้าได้ผลดีอาจไม่ต้องรักษาโดยการใช้ยา – การป้องกันโรคต่อมลูกหมากโตและแนวทางรักษา ภาพจาก nationtv.tv โรคต่อมลูกหมากโตเป็นโรคที่ไม่รุนแรงถึงชีวิตและสามารถรักษาให้หายขาดได้ถ้าพบตั้งแต่อาการยังไม่มาก แต่ถ้าอาการมากขึ้นแพทย์จะแนะนำให้ใช้ยาเพื่อช่วยในการถ่ายปัสสาวะ หรือการรับประทานสมุนไพรที่มีฤทธิ์ในการช่วยขับปัสสาวะ จะช่วยให้ผู้ป่วยถ่ายปัสสาวะได้สะดวกขึ้น แต่ถ้าอาการรุนแรงขึ้นและมีอาการแทรกซ้อน แพทย์จะใช้วิธีการรักษาโดยการผ่าตัด สำหรับการผ่าตัดจะมีอยู่ด้วยกันหลายวิธีแต่ที่นิยมคือ การส่องกล้องไปทางท่อปัสสาวะเพื่อทำการผ่าตัดชิ้นเนื้อ ในกรณีที่ต่อมลูกหมากยังไม่ขยายใหญ่เกินไป แต่ถ้ามีขนาดใหญ่มากจะต้องใช้วิธีการผ่าตัดโดยการเปิดหน้าท้อง การผ่าตัดจะมีอีกวิธีคือการใช้ความร้อนจาก คลื่นวิทยุ ไมโคเวฟ และการอัลตร้าซาวด์ หลังจากการรักษาแล้วไม่ว่าจะเป็นวิธีใดก็ตาม ผู้ป่วยก็ยังมีโอกาสกลับมาเป็นได้อีก ดังนั้นหลังการผ่าตัดหรือการรักษาควรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการใช้ชีวิตประจำวัน ก็จะช่วยให้คุณห่างไกลจากการเป็นต่อมลูกหมากโต ดังนั้นคุณผู้ชายเมื่อมีอายุเริ่มมากขึ้นหรือประมาณ 40 ปี ขึ้นไป ควรพบแพทย์เพื่อตรวจหาอาการต่อมลูกหมากโตในทุกปี ก็จะช่วยให้การรักษาเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ หรืออาจจะทำให้คุณไม่ต้องป่วยเป็นโรคต่อมลูกหมากโต ซึ่งจริงๆ แล้วก็ไม่ใช่ว่าคุณผู้ชายทุกคนจะต้องป่วยเป็นโรคนี้ เพียงแค่รู้จักดูแลตัวเองและสังเกตอาการผิดปกติต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับตัวเองก็จะช่วยให้คุณห่างไกลจากโรคต่อมลูกหมากโต ภาพจาก thg.co.th ที่สำคัญก็คือไม่ว่าคุณจะรักษาด้วยการเลือกรับประทานยาเม็ดหรือใช้สมุนไพรในการรักษาก็ตาม ควรรักษาภายใต้การดูแลและคำแนะนำของแพทย์เพียงเท่านั้น เพื่อช่วยให้การรักษาได้ผลดีมีประสิทธิภาพ และไม่ทำให้อาการของคุณกำเริบมากขึ้น หรือมีอาการแทรกซ้อนอื่นๆ […]

มะเร็งตับโรคร้ายอันตราย

มะเร็งตับโรคร้ายอันตราย รักสุขภาพ กีฬา ลดน้ำหนัก การดูแลสุขภาพเบื้องต้น วิธีดูแลสุขภาพ มะเร็งตับ

หากจะพูดถึงโรคร้ายที่น่ากลัวที่สุดที่แค่เอ่ยชื่อมาก็คงหนีไม่พ้นโรคมะเร็ง และโรคมะเร็งที่เป็นชนิดที่คร่าชีวิตคนได้มากที่สุดก็คือโรคมะเร็งตับโดยเฉพาะกับคนไทย แม้ว่าในปัจจุบันโลกของเราจะพัฒนาไปในทุกๆด้านโดยเฉพาะในวงการแพทย์ แต่สำหรับโรคมะเร็งแล้ว ก็ยังเป็นโรคที่ไม่สามารถที่จะรักษามันให้หายและปลอดภัยได้อยู่ดี โรคมะเร็งนั้นเราก็ไม่สามารถรู้ได้เลยว่ามันจะเกิดกับเราได้หรือไม่ แม้ว่าจะเป็นคนที่ดูแลในเรื่องของสุขภาพต่างๆเป็นอย่างดีแต่ก็มีโอกาสที่เป็นมะเร็งได้เช่นกัน และที่สำคัญเป็นโรคที่เป็นแล้วโอกาสที่จะเสียชีวตินั้นมีสูงมาก ๆ จึงทำให้มะเร็งยังอยู่อันดับต้น ๆ ของโรคที่น่ากลัวที่สุดอยู่ดี โดยเฉพาะมะเร็งตับที่คนไทยเป็นโรคนี้มากกว่า 10,000 รายต่อปี เลยทีเดียว และยังอยู่ในอันดับ 8 ของโลกที่ประชากรมีโอกาสเป็นโรคมะเร็งตับ และโอกาสที่คนจะหายจะการเป็นมะเร็งตับนั้นก็ยังมีเปอร์เซ็นต์ที่น้อยมาก ๆ โดยส่วนใหญ่จะพบบมากที่สุดในเพศชาย – มาทำความรู้จักกับโรคมะเร็งตับ โรคมะเร็งตับนั้นเกิดได้มาจากหลายสาเหตุแต่ส่วนใหญ่จะพบเจอกับผู้ชายโดยเฉพาะอายุระหว่าง 30-70 ปีขึ้นไป โดยอาจจะเป็นเพราะการที่ได้ไปสัมผัสกับคนที่มีเชื้อไวรัสตับอักเสบ และ การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ หรือ เหล้า เบียร์นั่นเอง โดยที่ดื่มหนักมากเกินไป ติดต่อกันเป็นระยะเวลานาน ทำหผู้คนเหล่านี้มีโอกาสเสี่ยงสูงมาก ๆ ที่จะเป็นโรคมะเร็งตับ หรือ มาจากการรับประทานอาหารที่มีพยาธิ  Opisthorchis viverrini ซึ่งเป็นพยาธิที่มาจากปลาน้ำจืด หากรับประทานปลาน้ำจืดแบบดิบ ๆ ก็มีโอกาสสูงมาก ๆ และยังพบได้จากการทานอาหารที่มีไนโตรซามีนอย่างเช่น ปลาร้า แหนม ปลาส้ม หรือ พบได้จากอาหารชนิดต่าง ๆ ที่มีส่วนผสมของดินประสิว – […]

แนวทางการรักษาโรคเบาหวานให้ได้ผลดี

แนวทางการรักษาโรคเบาหวานให้ได้ผลดี รักสุขภาพ กีฬา ลดน้ำหนัก การดูแลสุขภาพเบื้องต้น วิธีดูแลสุขภาพ การรักษาโรคเบาหวาน

โรคเบาหวานเป็นโรคร้ายแรงอันดับต้นๆ ที่ทำให้ผู้ป่วยเสียชีวิต และเป็นโรคที่มีแนวโน้มจะมีผู้ป่วยเป็นโรคนี้มากขึ้นเรื่อยๆ เราสามารถแบ่งประเภทของโรคเบาหวานออกได้เป็น 2 ประเภท ดังนี้ ภาพจาก sanook.com – ประเภทของโรคเบาหวาน 1. โรคเบาหวานประเภทที่ต้องพึ่งอินซูลิน เป็นประเภทที่ต้องรักษาด้วยวิธีการฉีดอินซูลินเข้าสู่ร่างกาย เพื่อช่วยในการควบคุมระดับน้ำตาลในกระแสเลือด โรคเบาหวานประเภทนี้จะเป็นโรคเบาหวานที่เกิดมาจากกรรมพันธ์ รวมไปถึงการได้รับสารพิษบางชนิด มีผลทำให้ตับอ่อนไม่สามารถผลิตอินซูลินได้ หรือผลิตได้น้อยมาก ไม่เพียงพอต่อความต้องการของร่างกาย 2. โรคเบาหวานประเภทที่ไม่ต้องพึ่งอินซูลิน จะเป็นประเภทที่รักษาด้วยการรับประทานยาชนิดเม็ด แต่อาจจะต้องมีการฉีดอินซูลินบ้างเป็นครั้งคราว ขึ้นอยู่กับระดับน้ำตาลในกระแสเลือด แต่จะไม่ต้องฉีดอินซูลินตลอดเวลาเหมือนโรคเบาหวานประเภทที่ต้องพึ่งอินซูลิน สำหรับสาเหตุส่วนมากแล้วโรคเบาหวานชนิดนี้จะเกิดจาก ความอ้วน เมื่ออายุมากขึ้น การได้รับยาบางชนิด คุณแม่ขณะตั้งครรภ์ เป็นต้น – วิธีการรักษาโรคเบาหวาน ปัจจุบันจะมีการรักษาโรคเบาหวานอยู่ด้วยกัน 3 วิธี 1. รับประทานยาเม็ด เพื่อช่วยควบคุมระดับน้ำตาลในกระแสเลือด 2. ฉีดอินซูลินเข้าสู่กล้ามเนื้อ เพื่อเป็นการทดแทนอินซูลินที่ร่างกายไม่สามารถผลิตได้ จะเป็นการช่วยควบคุมระดับน้ำตาลในกระแสเลือดให้ดีขึ้น 3. การใช้ยาสมุนไพรบางชนิด ที่มีสรรพคุณในการช่วยรักษาระดับน้ำตาลในกระแสเลือด ภาพจาก synphaet.co.th – วิธีการรักษาโรคเบาหวานให้ได้ผลดี นอกจากวิธีการรักษาต่างๆ ดังที่กล่าวมาแล้ว การที่จะทำให้การรักษาได้ผลดีนั้นผู้ป่วยควรปฏิบัติตัวในเรื่องต่างๆ ในชีวิตประจำวันด้วย […]

ลักษณะและอาการทั่วไปของโรคเท้าเปื่อย

ลักษณะและอาการทั่วไปของโรคเท้าเปื่อย รักสุขภาพ กีฬา ลดน้ำหนัก การดูแลสุขภาพเบื้องต้น วิธีดูแลสุขภาพ โรคเท้าเปื่อย

โรคเท้าเปื่อยจะเกิดจากการติดเชื้อไว้รัสชนิดหนึ่งที่มีชื่อเรียกว่า Coxsackievirus ลักษณะอาการทั่วไปจะมีผื่นขึ้นตามส่วนต่างๆ ของร่างกาย โดยเริ่มจากที่ปาก แล้วลุกลามมาจนถึงที่บริเวณเท้า ตุ่มจะมีลักษณะเป็นน้ำใสๆ โรคนี้มักจะเกิดในเด็กที่มีอายุระหว่าง 2 สัปดาห์ขึ้นไป แต่อาการต่างๆ และผื่นจะหายไปได้ภายใน 5-7 วัน สำหรับอาการทั่วไปทางร่างกายของโรคเท้าเปื่อยที่เราจะสามารถสังเกตได้เช่น ภาพจาก mthai.com – อาการของโรคเท้าเปื่อย 1. เด็กจะมีอาการไข้ขึ้นสูง มีอาการเจ็บคอ และปวดศีรษะ 2. มีผื่นขึ้นตามส่วนต่างๆ ของร่างกาย โดยผื่นจะขึ้นที่บริเวณมือและเท้ามากกว่าในส่วนอื่น 3. เด็กจะมีอาการเบื่ออาหารและรับประทานอาหารได้น้อยลง – การแพร่เชื้อ โรคนี้จะติดต่อกันจากการสัมผัสน้ำลาย และเสมหะของผู้ป่วย หรือตุ่มน้ำที่บริเวณแผลที่เกิดจากผื่นตามส่วนต่างๆ ของร่างกาย ระยะเวลาในการแพร่เชื่อจะเป็นในช่วงสัปดาห์แรกที่เกิดการเจ็บป่วย และเด็กๆ เมื่อเป็นแล้วจะขาดความระมัดระวังตัวเองจึงทำให้เชื่อสามารถแพร่กระจ่ายไปได้อย่างรวดเร็ว – แนวทางการรักษา โรคนี้ยังไม่มียารักษาโดยเฉพาะ ส่วนมากแล้วคุณหมอจะรักษาตามอาการที่เกิดขึ้น เช่น ถ้าเด็กมีอาการไข้ก็จะให้รับประทานยาลดไข้เช่น พาราเซตามอล แต่จะห้ามให้ยาแก้ไข้เอสไพริน นอกจากนี้ควรให้เด็กดื่มน้ำมากๆ และทำการบ้วนปากด้วยน้ำเกลือเพื่อช่วยฆ่าเชื้อจากตุ่มที่ขึ้นในปาก และโรคจะหายไปได้เองในเวลาประมาณ 5-7 วัน – วิธีการป้องกันการติดเชื้อ จะมีอยู่เพียงวิธีเดียวก็คือเด็กจะต้องไม่ไปคลุกคลีกับผู้ป่วย ถ้าผู้ปกครองทราบว่าบุตรหลานของท่านป่วยเป็นโรคเท้าเปื่อยควรรีบพาเด็กไปพบแพทย์ […]

การเลือกรับประทานอาหารในช่วงโรคระบาด โควิด 19

การเลือกรับประทานอาหารในช่วงโรคระบาด โควิด 19 รักสุขภาพ กีฬา ลดน้ำหนัก การดูแลสุขภาพเบื้องต้น วิธีดูแลสุขภาพ การเลือกรับประทานอาหารช่วงโควิด19

ในปัจจุบันนั้นปัญหาใหญ่ ที่สามารถเรียกได้ว่าเป็นปัญหาระดับโลก ก็หนีไม่พ้นวิกฤตการณ์การระบาดของไวรัส โคโรน่า ที่ตอนนี้ได้แพร่เชื้อไปทั่วโลกแล้ว ซึ่งการแพร่กระจายของเชื้อโรคเหล่านี้นั้น ไม่ต่างอะไรจากภาพยนตร์ที่เราได้เคยรับชมไปจากโทรทัศน์เลย เครดิตภาพจาก : health.harvard.edu บางคนที่ไม่เชื่อในการป้องกันตนเอง โดยการใส่หน้ากาก หรือการล้างมือนั้น ก็ได้รับผลของโรคนี้ไปเต็มๆ โดยโรคโควิด 19 นั้นจะเข้าไปทำลายปอด ทำให้ผู้ติดเชื้อกลับมามีปอดในสภาพเดิมไม่ได้อีกต่อไป การติดเชื้อของโรคโควิด 19 นั้นไม่เพียงติดได้จากลมหายใจเท่านั้น แต่ในอาหารนั้นก็เป็นอีกจุดสำคัญที่ไม่ควรมองข้าม ในเรื่องของอาหารการกินนั้น เป็นสิ่งที่ผู้บริโภคควรเลือกรับประทาน ไม่ใช่แค่รับประทานอาหารตามใจชอบเท่านั้น แต่ควรที่จะเลือกรับประทานอาหารที่สุก และสะอาด ดูให้ดีก่อนรับประทานว่าปราศจากเชื้อโรคแล้วจริงๆ – หลักการเลือกรับประทานอาหารในช่วงโรคระบาด โควิด 19 เครดิตภาพจาก : parenting.firstcry.com                ในการที่จะเลือกรับประทานอาหารในช่วงที่มีโรคระบาดที่น่ากลัวอย่างโรคโควิด 19 นั้น การเลือกที่จะรับประทานอาหารนั้นเป็นเรื่องที่สำคัญมาก และไม่ควรมองข้ามเป็นอย่างยิ่ง โดยลักษณะของอาหารที่รับประทานควรมีลักษณะ ดังนี้ 1. สุก เชื้อโรคโคโรน่านั้นไม่สามารถอาศัยอยู่ได้ในความร้อน ยิ่งเรารับประทานอาหารที่ได้ผ่านกรรมวิธีความร้อนมาแล้ว ยิ่งเพิ่มความปลอดภัยของตัวเราได้มากยิ่งขึ้น และถึงแม้อาหารที่สุกแล้วบางชนิด หากผู้ประกอบอาหารไม่ใส่ถุงมือป้องกันเชื้อโรคแล้วละก็ ผู้บริโภคก็มีความเสี่ยงที่จะติดโรคโควิด 19 ได้อย่างง่ายดาย ดังนั้นการรับประทานอาหารที่บ้านก็อาจเป็นวิธีที่ปลอดภัยมากว่ารับประทานอาหารนอกบ้าน 2. สะอาด […]

เด็กๆ กับโรคเบาหวาน

เด็กๆ กับโรคเบาหวาน รักสุขภาพ กีฬา ลดน้ำหนัก การดูแลสุขภาพเบื้องต้น วิธีดูแลสุขภาพ เด็กๆกับโรคเบาหวาน

ปกติถ้าพูดถึงโรคเบาหวานเรามักจะนึกถึงผู้ใหญ่หรือผู้สูงอายุมากกว่าที่จะนึกถึงเด็กๆ เพราะโรคเบาหวานมักจะเกิดกับผู้ใหญ่ แต่จริงๆ แล้วโรคเบาหวานในเด็กก็เกิดขึ้นได้เช่นกัน สำหรับสาเหตุของการเกิดโรคเบาหวานในเด็กจะสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 สาเหตุใหญ่ ได้แก่ ภาพจาก sanook.com สาเหตุการเกิดโรคเบาหวานในเด็ก 1. เกิดจากพันธุกรรม จะเป็นลักษณะที่เซลล์ตับอ่อนถูกทำลาย ทำให้ไม่สามารถผลิตอินซูลินออกมาได้เพียงพอในการเผาพลาญน้ำตาลในกระแสเลือด    2. เกิดจากโภชนาการในการรับประทานอาหาร และการใช้ยารักษาโรคบางชนิด สำหรับโภชนาการในการรับประทานอาหารที่ไม่ดีพอทำให้เด็กเกิดเป็นโรคอ้วน จึงมีผลทำให้เกิดเป็นโรคเบาหวานตามมาได้ อาการของโรคเบาหวานในเด็ก 1. โรคเบาหวานในเด็กที่เกิดจากพันธุกรรม สำหรับอาการทั่วไปของโรคเบาหวานในเด็กที่เกิดจากพันธุกรรมจะมีลักษณะอาการดังนี้ เด็กจะปัสสาวะบ่อยและมีปริมาณของปัสสาวะมาก นอกจากนี้แล้วเด็กจะรู้สึกกระหายน้ำอยู่เกือบตลอดเวลา และถ้าโรคเบาหวานเกิดจากกรณีแรกคือพันธุกรรม เด็กจะรับประทานอาหารได้มากแต่ร่างกายจะผอม ถ้าเป็นมากเด็กอาจจะมีอาการมึนงงและหมดสติได้ และถ้าเกิดบาดแผลขึ้นมาแผลจะหายค่อนข้างยาก การดูแลรักษา ผู้ปกครองควรพาเด็กไปพบแพทย์เพื่อตรวจหาสาเหตุของการเกิดโรคเบาหวาน ส่วนใหญ่เด็กที่ป่วยเป็นโรคเบาหวานด้วยสาเหตุจากพันธุกรรม จะต้องรักษาด้วยการฉีดอินซูลินเท่านั้น นอกจากนี้แล้วผู้ปกครองควรใส่ใจในเรื่องต่างๆ ในการใช้ชีวิตประจำวันของเด็ก เช่น ในเรื่องของการรับประทานอาหาร และการดูแลสุขภาพ เพราะเด็กที่ป่วยเป็นโรคเบาหวานอาจเกิดภาวะแทรกซ้อนขึ้นได้  2. โรคเบาหวานในเด็กที่เกิดจากโภชนาการ มักเกิดจากการรับประทานอาหารที่ไม่ถูกต้องทำให้เด็กเกิดโรคอ้วน แต่โดยมากแล้วการเกิดโรคอ้วนแล้วพบโรคเบาหวานด้วยนั้นมักจะเกิดในผู้ใหญ่ แต่ปัจจุบันก็สามารถพบปัญหาโรคอ้วนในเด็กที่มาพร้อมกับโรคเบาหวานได้ด้วยเช่นกัน แต่ในเด็กบางคนก็จะมาจากสาเหตุมาจากการใช้ยารักษาโรคบางชนิด เช่น เคมีที่ใช้ในการบำบัดรักษาโรคมะเร็ง อาการโดยทั่วไปที่พบได้ ยกตัวอย่างเช่น เด็กอาจจะมีปื้นดำขึ้นตามส่วนต่างๆ ของร่างกาย เช่น ที่ซอกคอ […]

โรคที่พบร่วมกับโรคเก๊าต์และแนวทางการรักษา

โรคที่พบร่วมกับโรคเก๊าต์และแนวทางการรักษา รักสุขภาพ กีฬา ลดน้ำหนัก การดูแลสุขภาพเบื้องต้น วิธีดูแลสุขภาพ โรคที่พบร่วมกับโรคเก๊าต์

อาการของโรคเก๊าต์คืออาการปวดตามข้อ และเมื่อเป็นแล้วมักพบโรคอื่นร่วมด้วย หลายโรค จะมีอะไรบ้างนั้น ใครอยากทราบลองตามไปดูกันได้เลยค่ะ   – โรคอ้วน หรือผู้ที่มีน้ำหนักตัวมากกว่าปกติ – โรคไขมันในเลือดสูง โดยจะพบมีระดับไตรกลีเซอไรด์สูงถึงร้อยละ 80 ของคนไข้โรคเก๊าต์ – โรคเบาหวาน เพราะพบว่าผู้ป่วยส่วนใหญ่ที่มีระดับในน้ำตาลในเลือดสูงจะมีอาการปวดข้อร่วมด้วย – ความดันโลหิตสูง และโรคหลอดเลือดแข็งผิดปกติ และโรคเกี่ยวระบบเลือดบางชนิด – โรคมะเร็ง โรคต่อมน้ำเหลืองอักเสบ และการได้รับเคมีบำบัดก็ส่งผลให้เซลล์ถูกทำลาย ส่งผลให้มีกรดยูริกในเลือดสูงขึ้น – ผู้ป่วยที่ได้รับสารพิษบางชนิด โดยเฉพาะสารตะกั่ว – โรคไตวายเรื้อรัง โรคไตส่งผลให้ระดับกรดยูริกสูง เนื่องจากร่างกายไม่สามารถขับกรดยูริกออกทางปัสสาวะได้เหมือนในคนปกติ ภาพจาก saintlouis.or.th ปัจจัยที่กระตุ้นให้เกิดอาการโรคเก๊าต์ โรคเก๊าต์จะเกิดจากการที่ร่างกายได้รับกรดยูริคมากจนเกินไป และไม่สามารถขับออกทางปัสสาวะได้ ทำให้กรดไปรวมตัวเกาะอยู่ตามข้อต่อต่างๆ เช่น ข้อนิ้วเท้า, ข้อเท้า, หัวเข่า, ข้อนิ้วมือ, ข้อมือ และข้อศอก เป็นต้น เมื่อมีอาการแล้วผู้ป่วยจะรู้สึกปวดและทำให้ข้อเกิดการอักเสบตามมา ในช่วงแรกอาการจะเป็นๆ หายๆ จากนั้นจะกลับมาเป็นแบบถาวร สาเหตุส่วนใหญ่จะเกิดจาก การที่ผู้ป่วยรับประทานอาหารที่มีกรดยูริกมากเกินไป เช่น เครื่องในสัตว์ปีก […]