โรคอ้วน โรคที่คนทั้งโลกต้องพบเจอ รักสุขภาพ กีฬา ลดน้ำหนัก การดูแลสุขภาพเบื้องต้น วิธีดูแลสุขภาพ โรคอ้วน

โรคอ้วน โรคที่คนทั้งโลกต้องพบเจอ

เพราะโรคอ้วนเป็นตัวการที่ทำให้เกิดโรคเรื้อรังต่าง ๆ ตามมามากมาย ดังนั้นการรู้เท่าทันโรคอ้วน ไม่ปล่อยให้ตัวเลขน้ำหนักพุ่งเกินเกณฑ์ และควบคุมปริมาณไขมันให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม จะช่วยให้ห่างไกลโรคอ้วน สุขภาพดีได้ในทุกช่วงวัยของชีวิต

โรคอ้วน โรคที่คนทั้งโลกต้องพบเจอ รักสุขภาพ กีฬา ลดน้ำหนัก การดูแลสุขภาพเบื้องต้น วิธีดูแลสุขภาพ โรคอ้วน
โรคอ้วน โรคที่คนทั้งโลกต้องพบเจอ

มาทำความรู้จักโรคอ้วน

โรคอ้วน คือ ภาวะที่มีไขมันสะสมในร่างกายเพิ่มมากขึ้น โดยจะใช้ค่าร้อยละไขมันในร่างกาย > 20 ในชาย หรือ > 30 ในหญิง  ภาวะไขมันสะสมอาจมาจากไขมันใต้ผิวหนังมากหรือจากไขมันในช่องท้องมาก ซึ่งวิธีวัดไขมันมีหลายรูปแบบ ที่นิยมใช้คือการวัดจากดัชนีมวลกาย (BMI) [ค่าดัชนีมวลกาย = น้ำหนัก (กิโลกรัม) / ส่วนสูง (เมตร) /ส่วนสูง (เมตร)]    โรคอ้วนลงพุงเป็นภาวะที่มีการสะสมของไขมันในช่องท้องมากเกินไป ทำให้เกิดเมตาบอลิกซินโดรม (Metabolic Syndrome) ซึ่งทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อนอย่างมาก

โรคอ้วน โรคที่คนทั้งโลกต้องพบเจอ รักสุขภาพ กีฬา ลดน้ำหนัก การดูแลสุขภาพเบื้องต้น วิธีดูแลสุขภาพ โรคอ้วน
โรคอ้วน โรคที่คนทั้งโลกต้องพบเจอ

โดยคนท้วมมีโอกาสเกิดอ้วนลงพุงได้ถึงร้อยละ 25 การวัดโรคอ้วนลงพุงจะวัดในท่ายืนตรงขณะหายใจออก และควรวัดในตอนเช้าก่อนกินอาหาร โดยวัดที่จุดกึ่งกลางระหว่างขอบล่างของซี่โครงสุดท้ายถึงจุดสูงสุดของกระดูกสะโพก (Iliac Crest) ซึ่งเส้นรอบเอวมีความสัมพันธ์กับดัชนีมวลกาย

ใช้ทำนายการเกิดโรคแทรกซ้อนจากโรคอ้วนได้ดีประชากรเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และจีนใช้ค่ามากกว่า 90 เซนติเมตรหรือ 36 นิ้วในชาย และมากกว่า 80 เซนติเมตรหรือ 32 นิ้วในหญิง ประชากรในทวีปอเมริกาใช้ค่าเส้นรอบเอวมากกว่า 102 เซนติเมตรในชาย และมากกว่า 88 เซนติเมตรในหญิง และประชากรในทวีปยุโรปใช้ค่ามากกว่า 94 เซนติเมตรในชาย และมากกว่า 80 เซนติเมตรในหญิง

โรคอ้วน โรคที่คนทั้งโลกต้องพบเจอ รักสุขภาพ กีฬา ลดน้ำหนัก การดูแลสุขภาพเบื้องต้น วิธีดูแลสุขภาพ โรคอ้วน
โรคอ้วน โรคที่คนทั้งโลกต้องพบเจอ

การรักษาภาวะโรคอ้วนลงพุง คือ การลดน้ำหนักอย่างน้อย 5% ซึ่งจะมีผลในการช่วยลดการเกิดโรคแทรกซ้อนจากความอ้วนได้ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการทานอาหารให้ถูกต้อง ได้แก่ บริโภคน้ำตาลไม่เกิน 6 ช้อนชาต่อวัน   เพิ่มการทานอาหารที่มีปริมาณกากใยมาก บริโภคอาหารจำพวกผักได้มากโดยไม่จำกัด   ลดสัดส่วนของอาหารที่จะรับประทาน   หลีกเลี่ยงอาหารที่ให้พลังงานสูง  รูปแบบควบคุมอาหารมีหลากหลายและได้ผลไม่แตกต่างกัน จะเลือกใช้วิธีการใดแล้วแต่อุปนิสัยและความเหมาะสมของแต่ละคน

โดยสิ่งที่ต้องทำ คือ ลดอาหารที่รับประทานลงจากพลังงานที่ควรได้รับในแต่ละวัน 500 กิโลแคลอรี่ และลดพฤติกรรมหรือสิ่งแวดล้อมที่กระตุ้นให้รับประทานอาหารมากขึ้น การตระหนักรู้และดูแลตนเองให้ห่างไกลจากโรคอ้วนคือสิ่งสำคัญ เพราะไม่ใช่แค่ตัวเลขบนตราชั่ง แต่คือการมีสุขภาพดีในระยะยาว

(อบคุณภาพประกอบ : mgronline.com

#รักสุขภาพ #กีฬา #ลดน้ำหนัก #การดูแลสุขภาพเบื้องต้น #วิธีดูแลสุขภาพ #โรคอ้วน

Share this post