Schizoid Personality Disorder โรคทางบุคลิกภาพที่พบในคนชอบเก็บตัวบ่อย รักสุขภาพ กีฬา ลดน้ำหนัก การดูแลสุขภาพเบื้องต้น วิธีดูแลสุขภาพ SchizoidPersonalityDisorder

Schizoid Personality Disorder โรคทางบุคลิกภาพที่พบในคนชอบเก็บตัวบ่อย

                     ถ้าพูดถึงโรค “Schizoid Personality Disorder” หรือโรคทางบุคลิกภาพแบบเก็บตัว โดยผู้ที่เป็นโรคจิตเภทก็มักจะอยู่ห่างไกล โดดเดี่ยว และไม่แยแสกับความสัมพันธ์ทางสังคม โดยทั่วไปแล้วพวกเขาเป็นคนโดดเดี่ยวที่ชอบทำกิจกรรมโดดเดี่ยวและไม่ค่อยแสดงอารมณ์ที่รุนแรง

Schizoid Personality Disorder โรคทางบุคลิกภาพที่พบในคนชอบเก็บตัวบ่อย รักสุขภาพ กีฬา ลดน้ำหนัก การดูแลสุขภาพเบื้องต้น วิธีดูแลสุขภาพ SchizoidPersonalityDisorder
Schizoid Personality Disorder โรคทางบุคลิกภาพที่พบในคนชอบเก็บตัวบ่อย

แม้ว่าชื่อของพวกเขาจะเหมือนกันและอาจมีอาการคล้ายคลึงกัน แต่ความผิดปกติทางบุคลิกภาพของโรคจิตเภทนั้นไม่เหมือนกับโรคจิตเภททั่วๆ ไปตรงที่สามารถใช้ชีวิตปกติ และไม่ทำร้ายคนอื่น หรือไม่มีความรุนแรงทางกลไกอารมณ์เข้ามา

– อาการของโรค Schizoid Personality Disorder มีอะไรบ้าง

Schizoid Personality Disorder โรคทางบุคลิกภาพที่พบในคนชอบเก็บตัวบ่อย รักสุขภาพ กีฬา ลดน้ำหนัก การดูแลสุขภาพเบื้องต้น วิธีดูแลสุขภาพ SchizoidPersonalityDisorder
Schizoid Personality Disorder โรคทางบุคลิกภาพที่พบในคนชอบเก็บตัวบ่อย

                     ผู้ป่วยโรค Schizoid Personality Disorder หลายคนสามารถทำงานได้ค่อนข้างดี แม้ว่าพวกเขามักจะเลือกงานที่ยอมให้ทำงานคนเดียวได้ เช่น เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตอนกลางคืน ห้องสมุด หรือพนักงานห้องแล็บ โดยผู้ที่เป็นโรคจิตเภทมักเป็นคนสันโดษ จัดระเบียบชีวิตเพื่อหลีกเลี่ยงการติดต่อกับผู้อื่น หลายคนไม่เคยแต่งงานหรืออาจจะอยู่กับพ่อแม่ต่อไปเมื่อโตเป็นผู้ใหญ่ ลักษณะทั่วไปอื่นๆ ของผู้ที่มีความผิดปกตินี้ ได้แก่

  • ไม่ต้องการหรือเพลิดเพลินกับความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิด แม้แต่กับสมาชิกในครอบครัว
  • เลือกงานและกิจกรรมที่โดดเดี่ยว หรือแม้แต่ชอบทำงานคนเดียว
  • ไม่ชอบทำกิจกรรมบางอย่างร่วมกับใคร รวมทั้งเรื่องเพศที่จะไม่พูดกับใคร
  • ไม่มีเพื่อนสนิท ยกเว้นญาติใกล้ชิด
  • มีปัญหาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ การปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น
  • ไม่สนใจที่จะสรรเสริญหรือวิจารณ์ บางคนอาจจะไม่ชอบจนเก็บตัว
  • ชอบอยู่ห่างไกลผู้คน และแสดงอารมณ์เล็กน้อย
  • พวกเขาอาจฝันกลางวันและ/หรือสร้างจินตนาการอันสดใสของชีวิตภายในที่ซับซ้อน

– สาเหตุที่ทำให้เกิดคืออะไร

ไม่ค่อยมีใครรู้เกี่ยวกับสาเหตุของความผิดปกติทางบุคลิกภาพแบบ Schizoid Personality Disorder แต่คาดว่าทั้งพันธุกรรมและสิ่งแวดล้อมจะมีบทบาท ผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิตบางคนคาดการณ์ว่า ผู้ที่มีประสบการณ์วัยเด็กที่เยือกเย็นซึ่งขาดความอบอุ่นและอารมณ์มีส่วนทำให้เกิดการพัฒนาของความผิดปกติ ความเสี่ยงที่สูงขึ้นสำหรับความผิดปกติทางบุคลิกภาพของ Schizoid Personality Disorder ในครอบครัวแสดงให้เห็นว่าความอ่อนไหวทางพันธุกรรมต่อความผิดปกติอาจได้รับการถ่ายทอดออกมา

หากมีอาการผิดปกติทางบุคลิกภาพนี้ แพทย์จะเริ่มการประเมินโดยการทำประวัติทางการแพทย์ที่สมบูรณ์และอาจตรวจร่างกาย แม้ว่าจะไม่มีการทดสอบในห้องปฏิบัติการเพื่อวินิจฉัยความผิดปกติทางบุคลิกภาพโดยเฉพาะ แต่แพทย์อาจใช้การทดสอบวินิจฉัยแบบต่างๆ เพื่อแยกแยะความเจ็บป่วยทางกายที่เป็นสาเหตุของอาการ

Schizoid Personality Disorder โรคทางบุคลิกภาพที่พบในคนชอบเก็บตัวบ่อย รักสุขภาพ กีฬา ลดน้ำหนัก การดูแลสุขภาพเบื้องต้น วิธีดูแลสุขภาพ SchizoidPersonalityDisorder
Schizoid Personality Disorder โรคทางบุคลิกภาพที่พบในคนชอบเก็บตัวบ่อย

– แนวทางการรักษาอาการเพื่อคุณภาพชีวิต

ผู้ที่มีความผิดปกติทางบุคลิกภาพเช่นนี้มักไม่ค่อยแสวงหาการรักษา เนื่องจากโดยทั่วไปแล้วความคิดและพฤติกรรมจะไม่ทำให้เกิดความทุกข์ เมื่อต้องการรักษา จิตบำบัด ซึ่งเป็นรูปแบบหนึ่งของการให้คำปรึกษา เป็นรูปแบบการรักษาที่ใช้บ่อยที่สุด การรักษาจะเน้นไปที่การเพิ่มทักษะการเผชิญปัญหาทั่วไป ตลอดจนการปรับปรุงปฏิสัมพันธ์ทางสังคม การสื่อสาร และความภาคภูมิใจในตนเอง

เนื่องจาก Schizoid Personality Disorder ต้องการความไว้วางใจเป็นองค์ประกอบสำคัญของการบำบัด การรักษาจึงเป็นสิ่งที่ท้าทายสำหรับนักบำบัดโรค เนื่องจากผู้ที่เป็น Schizoid Personality Disorder มักมีปัญหาในการสร้างความสัมพันธ์กับผู้อื่น การฝึกทักษะทางสังคมอาจเป็นองค์ประกอบสำคัญของการรักษาเข้ามาเสมอ

#รักสุขภาพ #กีฬา #ลดน้ำหนัก #การดูแลสุขภาพเบื้องต้น #วิธีดูแลสุขภาพ #SchizoidPersonalityDisorder

Share this post