ระวังช่องปากของคุณดีๆ ถ้าไม่อยากเสี่ยงการเกิด “Oral Myiasis” รักสุขภาพ กีฬา ลดน้ำหนัก การดูแลสุขภาพเบื้องต้น วิธีดูแลสุขภาพ OralMyiasis

ระวังช่องปากของคุณดีๆ ถ้าไม่อยากเสี่ยงการเกิด “Oral Myiasis”

               หากใครได้ดูภาพชวนสะอิดสะเอียนตามแหล่งข้อมูลต่างๆ หนึ่งในนั้นจะมี “Oral Myiasis” เข้ามาเสมอ เนื่องจากมันเกี่ยวกับแมลงที่ฟักตัวอ่อนในช่องปากของมนุษย์ หากใครได้อ่านบทความนี้ต้องขออภัยเป็นอย่างสูงหากใครที่รับประทานอาหารอยู่

ระวังช่องปากของคุณดีๆ ถ้าไม่อยากเสี่ยงการเกิด “Oral Myiasis” รักสุขภาพ กีฬา ลดน้ำหนัก การดูแลสุขภาพเบื้องต้น วิธีดูแลสุขภาพ OralMyiasis
ระวังช่องปากของคุณดีๆ ถ้าไม่อยากเสี่ยงการเกิด “Oral Myiasis”

โดยปัญหานั้นมาจากเนื้อเยื่ออ่อนของช่องปากถูกบุกรุกโดยตัวอ่อนของแมลงวัน ไม่ใช่โรคทั่วๆ ไปเนื่องจากช่องปากไม่เอื้ออำนวยให้แมลงวันวางไข่ แต่มันอาจทำให้เกิดความเจ็บปวด การติดเชื้อ ความรู้สึกไม่สบายเมื่อหนอนเคลื่อนไหว เนื้อเยื่อถูกทำลาย หรือแม้แต่เลือดออก จนนำไปสู่การชอนไชเข้าสมองที่เสี่ยงต่ออันตรายถึงชีวิต

ระวังช่องปากของคุณดีๆ ถ้าไม่อยากเสี่ยงการเกิด “Oral Myiasis” รักสุขภาพ กีฬา ลดน้ำหนัก การดูแลสุขภาพเบื้องต้น วิธีดูแลสุขภาพ OralMyiasis
ระวังช่องปากของคุณดีๆ ถ้าไม่อยากเสี่ยงการเกิด “Oral Myiasis”

– การเกิด “Oral Myiasis” เกิดจากสาเหตุอะไร

การเกิด Oral Myiasis จะเป็นสิ่งที่ค่อนข้างเห็นบ่อยมาก มันไม่ได้เชิงเป็นโรคเชื้อราในช่องปาก แต่อาการของมัน มันเป็นพยาธิสภาพที่พบได้ยากและเกี่ยวข้องกับสุขอนามัยในช่องปากที่ไม่ดี โรคพิษสุราเรื้อรัง ความชราภาพ แผลหนอง และภาวะกลิ่นปากรุนแรง จนมีหนอนแมลงวันชอนไชได้ง่าย เกิดจากการบุกรุกเนื้อเยื่อของร่างกายหรือโพรงของสัตว์ที่มีชีวิตโดยตัวหนอนหรือตัวอ่อนของแมลงหวี่บางชนิด ที่มีการฟักไข่จนเกิดเป็นตัวอ่อนในรูปแบบของหนอนปรสิต

– สุขอนามัยช่องปาก…ปัจจัยเสี่ยงสำคัญต่อการเกิด “Oral Myiasis”

มีรายงานส่วนใหญ่ในประเทศกำลังพัฒนาและในเขตร้อน เราขอรายงานกรณีของเชื้อราในช่องปากที่พบได้ไม่บ่อย แต่ในแถบทุรกันดาร หรือกลุ่มที่เข้าไม่ถึงสาธารณสุขที่รัดกุม จะมีความเสี่ยงที่จะเกิด “Oral Myiasis” มากกว่าคนปกติ ซึ่งจะต้องระมัดระวังเรื่องแมลงบางชนิด เช่น หลายประเทศในแอฟริกา ประเทศจีน

แม้แต่ในประเทศไทยก็เคยมีเคสนี้เกิดขึ้น จะต้องมีการระมัดระวังอย่างมากเพื่อลดความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น จนนำไปสู่การสร้างผลกระทบต่อช่องปาก หนอนเหล่านี้จะกัดกินโปรตีนจากสิ่งมีชีวิต ซึ่งในช่องปากคือจุดที่เป็นโปรตีนชั้นดี จะกัดกินจนเกิดเนื้อตาย แพทย์จะต้องคีบเอาหนอนออกให้หมด และรักษาช่องปากของคนไข้จนกว่าจะไม่มีความเสี่ยงของ “Oral Myiasis” อีก

ระวังช่องปากของคุณดีๆ ถ้าไม่อยากเสี่ยงการเกิด “Oral Myiasis” รักสุขภาพ กีฬา ลดน้ำหนัก การดูแลสุขภาพเบื้องต้น วิธีดูแลสุขภาพ OralMyiasis
ระวังช่องปากของคุณดีๆ ถ้าไม่อยากเสี่ยงการเกิด “Oral Myiasis”

– สรุปปัญหาของ “Oral Myiasis” ได้อย่างไรบ้าง

โรคหนอนชอนไชในช่องปากหรือ “Oral Myiasis” เป็นอาการผิดปกติ โดยทั่วไปมักจำกัดตัวเอง และในหลายๆ กรณีที่ไม่เป็นอันตรายต่อโฮสต์หรือมนุษย์เอง แพทย์ควรตระหนักถึงโรคนี้และควรใช้มาตรการที่เหมาะสมในการป้องกัน การป้องกัน Oral Myiasis เกี่ยวข้องกับการควบคุมประชากรแมลงวัน ความสะอาดโดยทั่วไปของที่อยู่อาศัย การรักษาสุขอนามัยในช่องปากและส่วนบุคคลให้ดี

และการจัดหาสุขาภิบาลขั้นพื้นฐานและการให้ความรู้ด้านสุขภาพ จำเป็นต้องมีการดูแลอย่างใกล้ชิดในกลุ่มผู้ป่วยที่ต้องพึ่งพาทางการแพทย์เนื่องจากไม่สามารถรักษาสุขอนามัยช่องปากขั้นพื้นฐานได้ เพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และลดปัญหาความเสี่ยงของช่องปากในระยะยาว

#รักสุขภาพ #กีฬา #ลดน้ำหนัก #การดูแลสุขภาพเบื้องต้น #วิธีดูแลสุขภาพ #OralMyiasis

Share this post