ออทิสติกขั้นรุนแรงกับโรคอ้วน รักสุขภาพ กีฬา ลดน้ำหนัก การดูแลสุขภาพเบื้องต้น วิธีดูแลสุขภาพ ออทิสติกขั้นรุนแรงกับโรคอ้วน

ออทิสติกขั้นรุนแรงกับโรคอ้วน

ข้อมูลในประเทศสหรัฐอเมริการะบุว่า เกือบครึ่งหนึ่งของเด็กอเมริกันอายุ 10 ถึง 17 ปี ที่เป็นโรคออทิสติกมีน้ำหนักตัวเกินหรือเป็นโรคอ้วน และเด็กที่มีอาการออทิสติกขั้นรุนแรงที่สุดดูเหมือนจะเสี่ยงต่อการเป็นโรคอ้วนมากที่สุดอีกด้วย   โดยข้อมูลนี้ได้ทำการวิเคราะห์ในปี 2010 ใช้ข้อมูลจากเด็กเกือบ 26,000 คน ถือเป็นกลุ่มที่ใหญ่ที่สุด และเด็กที่เป็นโรคออทิสติกมีความเสี่ยงต่อโรคอ้วนเพิ่มขึ้น 

ออทิสติกขั้นรุนแรงกับโรคอ้วน รักสุขภาพ กีฬา ลดน้ำหนัก การดูแลสุขภาพเบื้องต้น วิธีดูแลสุขภาพ ออทิสติกขั้นรุนแรงกับโรคอ้วน
ออทิสติกขั้นรุนแรงกับโรคอ้วน

อย่างไรก็ตาม การศึกษาในครั้งนั้นยังไม่ได้นำระดับความรุนแรงของออทิสติกมาพิจารณาด้วย แต่ทว่าผลการศึกษาครั้งใหม่ที่เกิดขึ้นหลังจากนั้น 10 ปี พบว่ากลุ่มเด็กที่มีอาการออทิสติกขั้นรุนแรงมีความเสี่ยงของโรคอ้วนสูงที่สุด

– น้ำหนักที่ผิดปกติของทารกออทิสติก

ออทิสติกขั้นรุนแรงกับโรคอ้วน รักสุขภาพ กีฬา ลดน้ำหนัก การดูแลสุขภาพเบื้องต้น วิธีดูแลสุขภาพ ออทิสติกขั้นรุนแรงกับโรคอ้วน
ออทิสติกขั้นรุนแรงกับโรคอ้วน

          ในการศึกษาที่เผยแพร่ล่าสุดชี้ให้เห็นว่าเด็กออทิสติกมีแนวโน้มที่จะมีน้ำหนักเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วงวัยทารกมากกว่าเด็กทั่วไป และเด็กเหล่านั้นมีแนวโน้มที่จะมีน้ำหนักเกินหรือเป็นโรคอ้วนเมื่ออายุ 2 ถึง 5 ปี โดยการศึกษานี้ให้ผู้ปกครองตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับสุขภาพของเด็กในด้านต่างๆ รวมถึงส่วนสูง น้ำหนัก การวินิจฉัยออทิสติก ความรุนแรงของออทิสติก และการใช้ยา นักวิจัยประเมินว่า เด็กออทิสติกในกลุ่มตัวอย่างที่คาดการณ์นี้มีน้ำหนักเกิน 19.4 เปอร์เซ็นต์ และ 23 เปอร์เซ็นต์เป็นโรคอ้วน

ในขณะที่เด็กทั่วไปที่นำมาจะมีภาวะน้ำหนักเกินประมาณ 15 เปอร์เซ็นต์ และ 16 เปอร์เซ็นต์เป็นโรคอ้วน ในบรรดาเด็กออทิสติกทั้งหมด  เด็กที่เป็นออทิสติกขั้นรุนแรงตามรายงานของผู้ปกครองมีแนวโน้มที่จะเป็นโรคอ้วนมากกว่าเด็กที่ไม่รุนแรงมากกว่าสามเท่า เด็กกลุ่มนี้อาจมีความเสี่ยงต่อการเป็นโรคอ้วนเพิ่มขึ้นเนื่องจากพวกเขามีแนวโน้มที่จะเคลื่อนไหวน้อยลง และรับประทานอาหารที่จำกัดมากกว่าเด็กออทิสติกอื่น ๆ

ออทิสติกขั้นรุนแรงกับโรคอ้วน รักสุขภาพ กีฬา ลดน้ำหนัก การดูแลสุขภาพเบื้องต้น วิธีดูแลสุขภาพ ออทิสติกขั้นรุนแรงกับโรคอ้วน
ออทิสติกขั้นรุนแรงกับโรคอ้วน

– ปัจจัยเสี่ยงของโรคอ้วนในเด็กออทิสติกขั้นรุนแรง

          ปัจจัยเสี่ยงของโรคอ้วนในเด็กทั่วไปจะมาจากโรคอ้วนของมารดาและน้ำหนักที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วงวัยทารก  แต่บทบาทของปัจจัยดังกล่าวในเด็กออทิสติกยังไม่ชัดเจน เมื่อนักวิจัยใช้บันทึกทางการแพทย์ของเด็กเพื่อระบุว่าน้ำหนักเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วงหกเดือนแรกของชีวิต มารดาของเด็กรายงานความสูงและน้ำหนักก่อนตั้งครรภ์ของตนเอง น้ำหนักของเด็กขณะคลอดถูกดึงมาจากเวชระเบียน นักวิจัยใช้ข้อมูลเหล่านี้เพื่อจำแนกผู้หญิงแต่ละคนเกี่ยวกับการปฎิบัติตามคำแนะนำที่กำหนดไว้สำหรับการเพิ่มน้ำหนักในระหว่างตั้งครรภ์

ทั้งนี้ผู้หญิงที่มีน้ำหนักเกินหรือเป็นโรคอ้วนก่อนตั้งครรภ์มีแนวโน้มที่จะมีบุตรที่มีน้ำหนักเกินหรืออ้วนประมาณ 2.4 เท่าเมื่อเทียบกับผู้ที่ไม่ได้เป็น ผู้หญิงที่มีน้ำหนักตัวมากกว่าที่แนะนำในระหว่างตั้งครรภ์มีแนวโน้มที่จะมีบุตรที่มีน้ำหนักเกินหรือเป็นโรคอ้วนประมาณ 1.5 เท่าเมื่อเทียบกับสตรีที่มีน้ำหนักเพิ่มขึ้นตามคำแนะนำแต่แนวโน้มเหล่านี้ปรากฏในเด็กทุกคนในการศึกษาไม่ว่าพวกเขาจะเป็นโรคออทิสติกหรือไม่ก็ตาม  ซึ่งแสดงว่าน้ำหนักของมารดาที่เพิ่มขึ้นไม่ได้เป็นปัจจัยหนุนความเสี่ยงต่อโรคอ้วนในเด็กออทิสติก

          การที่น้ำหนักตัวเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในวัยทารกเกี่ยวข้องกับความเสี่ยงโรคอ้วนในวัยเด็กนั้นอาจสะท้อนถึงความบกพร่องทางพันธุกรรมของโรคอ้วนและรูปแบบการให้อาหารในช่วงแรกๆ ที่มีวิวัฒนาการในช่วงวัยทารกและผลกระทบจากการเผาผลาญหรือต่อมไร้ท่ออื่นๆ ซึ่งจำเป็นต้องมีการศึกษาต่อไป

เครดิตภาพจาก pixabay.com

#รักสุขภาพ #กีฬา #ลดน้ำหนัก #การดูแลสุขภาพเบื้องต้น #วิธีดูแลสุขภาพ #ออทิสติกขั้นรุนแรงกับโรคอ้วน

Share this post