ภาวะแทรกซ้อนโรคเบาหวานที่มีอาการทางดวงตา รักสุขภาพ กีฬา ลดน้ำหนัก การดูแลสุขภาพเบื้องต้น วิธีดูแลสุขภาพ ภาวะแทรกซ้อนโรคเบาหวาน

ภาวะแทรกซ้อนโรคเบาหวานที่มีอาการทางดวงตา

โรคเบาหวานเป็นโรคที่เกิดจากผู้ป่วยมีระดับน้ำตาลในกระแสเลือดสูงกว่าปกติทั่วไป และสาเหตุที่ทำให้ระดับน้ำตาลในกระแสเลือดสูงได้นั้น เนื่องจากการทำงานที่ผิดปกติของอวัยวะภายในร่างกาย ทำให้ร่างกายไม่สามารถนำน้ำตาลไปใช้งานได้อย่างปกติ จึงเกิดการสะสมของน้ำตาลในกระแสเลือด

โดยในช่วงแรกผู้ป่วยจะไม่มีอาการอะไรที่ผิดสังเกตมากนัก ทำให้ไม่ทราบว่ากำลังเป็นโรคเบาหวานอยู่ เมื่อเวลาผ่านไปพอรู้ตัวอีกครั้งก็มักจะพบว่ามีอาการมากแล้ว ดังนั้นเราควรทำการตรวจสุขภาพประจำปีในทุกปี สำหรับการตรวจหาเบาหวานจะต้องใช้วิธีการเจาะเลือดเพื่อหาระดับน้ำตาลในกระแสเลือดเท่านั้น โดยเฉพาะผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงว่าจะมีโอกาสป่วยเป็นโรคเบาหวาน ซึ่งจะได้แก่

ภาวะแทรกซ้อนโรคเบาหวานที่มีอาการทางดวงตา รักสุขภาพ กีฬา ลดน้ำหนัก การดูแลสุขภาพเบื้องต้น วิธีดูแลสุขภาพ ภาวะแทรกซ้อนโรคเบาหวาน
ภาวะแทรกซ้อนโรคเบาหวานที่มีอาการทางดวงตา

ภาพจาก sanook.com

– กลุ่มเสี่ยงที่มีโอกาสเกิดโรคเบาหวาน

1. ผู้ที่มีประวัติบุคคลในครอบครัวหรือญาติพี่น้องป่วยเป็นโรคเบาหวาน

2. ผู้ที่มีน้ำหนักตัวมากกว่าปกติ หรือคนอ้วน

3. ผู้ที่ป่วยเป็นโรคความดันโลหิตสูง และมีความดันโลหิตมากกว่า 140/90 mmHg

4. ผู้สูงอายุ เพราะด้วยวัยที่เพิ่มมากขึ้นจะมีผลทำให้อวัยวะภายในร่างกายเสื่อมสภาพลง จึงทำให้ผู้สูงอายุมีโอกาสเสี่ยงเป็นโรคเบาหวาน

– ภาวะแทรกซ้อนของโรคเบาหวานที่ตา

สำหรับอาการภาวะแทรกซ้อนของโรคเบาหวานที่เกิดขึ้นที่ดวงตานั้น จะเกิดจากกรณีที่ร่างกายมีระดับน้ำตาลในเลือดสูง ทำให้ร่างกายขับน้ำตาลออกมาทางดวงตา ผู้ป่วยบางคนอาจมีน้ำที่มีลักษณะเหนียวข้นไหลออกมาจากดวงตาได้ และน้ำตาลที่ถูกขับออกมานั้นจะเข้าไปในหลอดเลือดเล็กๆ ที่อยู่บริเวณดวงตา ทำให้หลอดเลือดเกิดการเปราะ แตกหัก และฉีกขาดได้ง่าย

นอกจากนี้แล้วยังเป็นสาเหตุทำให้ผู้ป่วย เกิดเป็นโรคต้อกระจก ต้อหิน รวมทั้งเกิดจอประสาทตาเสื่อม ผู้ป่วยจะมีอาการตาพร่ามัว มองเห็นไม่ชัด และมองเห็นจุดสีดำๆ ในอากาศ นอกจากนี้แล้วยังอาจส่งผลให้ผู้ป่วยตาบอดได้ในที่สุด ถ้าเราทราบว่าตัวเองป่วยเป็นโรคเบาหวานนอกจากพบแพทย์เพื่อรักษาอาการต่างๆ ของโรคเบาหวานแล้ว ควรพบจักษุแพทย์เพื่อตรวจดวงตาเป็นระยะๆ เพื่อหาอาการผิดปกติที่อาจจะเกิดขึ้นกับดวงตาของเราได้

ภาวะแทรกซ้อนโรคเบาหวานที่มีอาการทางดวงตา รักสุขภาพ กีฬา ลดน้ำหนัก การดูแลสุขภาพเบื้องต้น วิธีดูแลสุขภาพ ภาวะแทรกซ้อนโรคเบาหวาน
ภาวะแทรกซ้อนโรคเบาหวานที่มีอาการทางดวงตา

ภาพจาก sanook.com

แต่วิธีการป้องกันที่ดีที่สุดก็คือเราควรรักษาระดับน้ำตาลในกระแสเลือดให้อยู่ในระดับปกติไม่ว่าจะเป็นการรับประทานยาช่วยขับปัสสาวะ การใช้สมุนไพร และการฉีดอินซูลิน เพราะนอกจากจะช่วยป้องกันอาการแทรกซ้อนจากเบาหวานที่เกิดขึ้นกับดวงตาได้แล้ว ก็ยังมีส่วนในการช่วยป้องกันการเกิดอาการแทรกซ้อนของโรคเบาหวานในส่วนอื่นๆ ของร่างกายได้อีกด้วย

ผู้ป่วยโรคเบาหวานจึงควรพบแพทย์อย่างสม่ำเสมอ และควรตรวจระดับน้ำตาลในกระแสเลือดเป็นประจำ รวมไปถึงคุณควรเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์หลีกเลี่ยงอาหารประเภทแป้งและน้ำตาล และออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ ก็จะเป็นวิธีที่สามารถช่วยรักษาระดับน้ำตาลในกระแสเลือดให้เป็นปกติได้ และถ้าสนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องนี้สามารถคลิกตามลิ้งค์กันได้เลยนะคะ >> https://youtu.be/b70BjdT8MA4

#รักสุขภาพ #กีฬา #ลดน้ำหนัก #การดูแลสุขภาพเบื้องต้น #วิธีดูแลสุขภาพ #ภาวะแทรกซ้อนโรคเบาหวาน

Share this post