วิธีดูแลตัวเองให้ห่างไกลจากโรคเบาหวาน รักสุขภาพ กีฬา ลดน้ำหนัก การดูแลสุขภาพเบื้องต้น วิธีดูแลสุขภาพ วิธีดูแลตัวเองจากโรคเบาหวาน

วิธีดูแลตัวเองให้ห่างไกลจากโรคเบาหวาน

โรคเบาหวานเป็นโรคที่สามารถเกิดขึ้นได้ในทุกเพศทุกวัย แต่จะพบได้ปล่อยในผู้สูงอายุ เพราะเมื่อวัยที่มากขึ้นอวัยวะภายในต่างๆ ของร่างกายจะเริ่มเสื่อมสภาพลง เราจึงมักพบผู้สูงอายุป่วยเป็นโรคเบาหวานกันเป็นส่วนใหญ่ นอกจากนี้แล้วเบาหวานยังพบได้ในผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงอีกด้วย

วิธีดูแลตัวเองให้ห่างไกลจากโรคเบาหวาน รักสุขภาพ กีฬา ลดน้ำหนัก การดูแลสุขภาพเบื้องต้น วิธีดูแลสุขภาพ วิธีดูแลตัวเองจากโรคเบาหวาน
วิธีดูแลตัวเองให้ห่างไกลจากโรคเบาหวาน

ภาพจาก thairath.co.th

– กลุ่มเสี่ยงในการเกิดโรคเบาหวาน

สำหรับกลุ่มเสี่ยงในการเกิดโรคเบาหวานนั้นจะหมายถึงผู้ที่มีมีแนวโน้มสูงในการที่จะป่วยเป็นโรคเบาหวาน แต่ก็ไม่เสมอไปว่าผู้ที่อยู่ในกลุ่มนี้จะต้องเป็นโรคเบาหวานกันทุกคน สำหรับผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงจะได้แก่

1. ผู้ที่มีบุคคลในครอบครัวหรือญาติพี่น้องป่วยเป็นโรคเบาหวาน เพราะโรคเบาหวานเป็นโรคชนิดหนึ่งที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรม

2. คนอ้วน หรือผู้ที่มีน้ำหนักเกินกว่าปกติ เนื่องจากไขมันที่สะสมตามส่วนต่างๆ ของร่างกาย มีผลต่อการทำงานของอินซูลิน ทำให้อินซูลินไม่สามารถทำงานได้ดีพอ หรือที่เรียกกันว่าภาวะดื้ออินซูลิน

3. ผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 40 ปี ขึ้นไป โดยเฉพาะผู้สูงอายุ เพราะอวัยวะภายในเริ่มเสื่อมสภาพลง รวมไปถึงตับอ่อนที่มีหน้าที่ในการผลิตอินซูลินก็จะทำงานได้ไม่ดีเท่าที่ควร

4. คุณแม่ที่เคยคลอดบุตรที่มีน้ำหนักตัวมากกว่า 4 กิโลกรัม หรือเคยมีประวัติการเป็นเบาหวานขณะตั้งครรภ์

5. ผู้ที่ต้องใช้ยาบางประเภท เช่น  ยาสเตียรอยด์ ยาขับปัสสาวะ และยากันชัก เป็นต้น

วิธีดูแลตัวเองให้ห่างไกลจากโรคเบาหวาน รักสุขภาพ กีฬา ลดน้ำหนัก การดูแลสุขภาพเบื้องต้น วิธีดูแลสุขภาพ วิธีดูแลตัวเองจากโรคเบาหวาน
วิธีดูแลตัวเองให้ห่างไกลจากโรคเบาหวาน

ภาพจาก assets.brandinside.asia

– การดูแลตัวเองเพื่อป้องกันโรคเบาหวาน

เมื่อทราบกลุ่มเสี่ยงต่างๆ ที่มีโอกาสเกิดโรคเบาหวานแล้ว ถ้ารู้สึกว่าเราอยู่ในกลุ่มดังกล่าวก็ควรหาวิธีการป้องกันหรือดูแลตัวเองไว้ตั้งแต่เริ่มแรก เช่น  

1. เลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ โดยเฉพาะผักผลไม้ และธัญพืชไม่ขัดสีต่างๆ ที่มีกากใยสูง และควรรับประทานอาหารให้ครบหลัก 5 หมู่ เพื่อให้ร่างกายได้รับสารอาหารอย่างครบถ้วน

2. ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ เพราะการออกกำลังจะช่วยให้ร่างกายสามารถเผาพลาญพลังงานได้ดี และสร้างภูมิคุ้มกันโรคต่างๆ ได้ดี

3. สำหรับผู้ที่มีน้ำหนักมากกว่าปกติ ควรควบคุมน้ำหนักให้อยู่ในเกณฑ์ปกติ

4. ตรวจสุขภาพเป็นประจำทุกปี และควรตรวจหาระดับน้ำตาลในกระแสเลือดเป็นประจำ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

5. นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอต่อความต้องการของร่างกาย เพื่อให้ร่างกายสามารถซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอต่างๆ ได้อย่างเต็มที่

6. ดื่มน้ำเป็นประจำให้พอเพียงต่อความต้องการของร่างกาย หรืออย่างน้อยวันละ 7-8 แก้ว

การดูแลตัวเองให้มีสุขภาพดีและแข็งแรงอยู่เสมอก็จะมีส่วนในการช่วยป้องกันการเกิดโรคเบาหวานได้ แต่ถึงแม้ว่าคุณจะไม่ได้อยู่ในกลุ่มเสี่ยงของการเกิดโรคเบาหวานก็ไม่ใช่ว่าคุณจะไม่มีโอกาสเป็นโรคเบาหวาน

ดังนั้นแล้วสำหรับใครที่อยากมีสุขภาพแข็งแรงและห่างไกลจากโรคเบาหวาน คุณควรปฏิบัติตัวตามวิธีต่างๆ ดังที่กล่าวมา ก็จะมีส่วนช่วยให้คุณห่างไกลจากโรคเบาหวาน

#รักสุขภาพ #กีฬา #ลดน้ำหนัก #การดูแลสุขภาพเบื้องต้น #วิธีดูแลสุขภาพ #วิธีดูแลตัวเองจากโรคเบาหวาน

Share this post