แนวทางการรักษาโรคเบาหวานให้ได้ผลดี รักสุขภาพ กีฬา ลดน้ำหนัก การดูแลสุขภาพเบื้องต้น วิธีดูแลสุขภาพ การรักษาโรคเบาหวาน

แนวทางการรักษาโรคเบาหวานให้ได้ผลดี

โรคเบาหวานเป็นโรคร้ายแรงอันดับต้นๆ ที่ทำให้ผู้ป่วยเสียชีวิต และเป็นโรคที่มีแนวโน้มจะมีผู้ป่วยเป็นโรคนี้มากขึ้นเรื่อยๆ เราสามารถแบ่งประเภทของโรคเบาหวานออกได้เป็น 2 ประเภท ดังนี้

แนวทางการรักษาโรคเบาหวานให้ได้ผลดี รักสุขภาพ กีฬา ลดน้ำหนัก การดูแลสุขภาพเบื้องต้น วิธีดูแลสุขภาพ การรักษาโรคเบาหวาน
แนวทางการรักษาโรคเบาหวานให้ได้ผลดี

ภาพจาก sanook.com

– ประเภทของโรคเบาหวาน

1. โรคเบาหวานประเภทที่ต้องพึ่งอินซูลิน เป็นประเภทที่ต้องรักษาด้วยวิธีการฉีดอินซูลินเข้าสู่ร่างกาย เพื่อช่วยในการควบคุมระดับน้ำตาลในกระแสเลือด โรคเบาหวานประเภทนี้จะเป็นโรคเบาหวานที่เกิดมาจากกรรมพันธ์ รวมไปถึงการได้รับสารพิษบางชนิด มีผลทำให้ตับอ่อนไม่สามารถผลิตอินซูลินได้ หรือผลิตได้น้อยมาก ไม่เพียงพอต่อความต้องการของร่างกาย

2. โรคเบาหวานประเภทที่ไม่ต้องพึ่งอินซูลิน จะเป็นประเภทที่รักษาด้วยการรับประทานยาชนิดเม็ด แต่อาจจะต้องมีการฉีดอินซูลินบ้างเป็นครั้งคราว ขึ้นอยู่กับระดับน้ำตาลในกระแสเลือด แต่จะไม่ต้องฉีดอินซูลินตลอดเวลาเหมือนโรคเบาหวานประเภทที่ต้องพึ่งอินซูลิน สำหรับสาเหตุส่วนมากแล้วโรคเบาหวานชนิดนี้จะเกิดจาก ความอ้วน เมื่ออายุมากขึ้น การได้รับยาบางชนิด คุณแม่ขณะตั้งครรภ์ เป็นต้น

– วิธีการรักษาโรคเบาหวาน

ปัจจุบันจะมีการรักษาโรคเบาหวานอยู่ด้วยกัน 3 วิธี

1. รับประทานยาเม็ด เพื่อช่วยควบคุมระดับน้ำตาลในกระแสเลือด

2. ฉีดอินซูลินเข้าสู่กล้ามเนื้อ เพื่อเป็นการทดแทนอินซูลินที่ร่างกายไม่สามารถผลิตได้ จะเป็นการช่วยควบคุมระดับน้ำตาลในกระแสเลือดให้ดีขึ้น

3. การใช้ยาสมุนไพรบางชนิด ที่มีสรรพคุณในการช่วยรักษาระดับน้ำตาลในกระแสเลือด

แนวทางการรักษาโรคเบาหวานให้ได้ผลดี รักสุขภาพ กีฬา ลดน้ำหนัก การดูแลสุขภาพเบื้องต้น วิธีดูแลสุขภาพ การรักษาโรคเบาหวาน
แนวทางการรักษาโรคเบาหวานให้ได้ผลดี

ภาพจาก synphaet.co.th

– วิธีการรักษาโรคเบาหวานให้ได้ผลดี

นอกจากวิธีการรักษาต่างๆ ดังที่กล่าวมาแล้ว การที่จะทำให้การรักษาได้ผลดีนั้นผู้ป่วยควรปฏิบัติตัวในเรื่องต่างๆ ในชีวิตประจำวันด้วย เช่น

1. ควรรับประทานอาหารให้ครบหลักโภชนาการ 5 หมู่ แต่ควรหลีกเลี่ยงอาหารประเภทแป้งและน้ำตาล เน้นรับประทานผักและผลไม้ รวมไปถึงธัญพืชไม่ขัดสีต่างๆ

2. ควรออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ เพื่อช่วยให้ร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง การออกกำลังกายยังช่วยให้ร่างกายสามารถเผาพลาญน้ำตาลได้ดีขึ้นด้วย

3. ดื่มน้ำให้พอเพียงต่อความต้องการของร่างกาย แต่ไม่ควรดื่มทีเดียวเป็นจำนวนมาก แต่ควรดื่มเป็นระยะๆ ตลอดทั้งวัน

4. พักผ่อนนอนหลับให้เพียงพอ อย่างน้อยให้ได้ 7-8 ชั่วโมงต่อวัน

5. รับประทานยาหรือฉีดอินซูลิน รวมทั้งรับประทานสมุนไพรให้ตรงตามเวลาและจำนวนอย่างเคร่งครัดตามคำแนะนำของแพทย์

6. ตรวจเช็คระดับน้ำตาลในกระแสเลือดอย่างสม่ำเสมอ ปัจจุบันที่เครื่องตรวจวัดระดับน้ำตาลในกระแสเลือดจำหน่ายอยู่ทั่วไป และสามารถทำการตรวจวัดระดับน้ำตาลได้โดยง่าย ถ้าเราทราบระดับน้ำตาลในกระแสเลือดในแต่ละวันจะมีส่วนช่วยทำให้เราระมัดระวังตัวเองมากขึ้น โดยเฉพาะในเรื่องของการรับประทานอาหาร

7. ควรไปพบแพทย์ให้ตรงตามเวลานัดหมาย เพื่อวัดผลการรักษาและตรวจระดับน้ำตาลในกระแสเลือด

เพียงปฏิบัติตามวิธีการต่างๆ ดังที่กล่าวมา ก็จะมีส่วนช่วยทำให้ผลการรักษาโรคเบาหวานของผู้ป่วยได้ผลดี และสำหรับใครที่อยากทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับโรคนี้คลิกชมผ่านลิ้งค์ด้านนี้ได้เลยนะคะ >> https://youtu.be/mt4MruHtVwA

#รักสุขภาพ #กีฬา #ลดน้ำหนัก #การดูแลสุขภาพเบื้องต้น #วิธีดูแลสุขภาพ #การรักษาโรคเบาหวาน

Share this post