ลักษณะและอาการทั่วไปของโรคเท้าเปื่อย รักสุขภาพ กีฬา ลดน้ำหนัก การดูแลสุขภาพเบื้องต้น วิธีดูแลสุขภาพ โรคเท้าเปื่อย

ลักษณะและอาการทั่วไปของโรคเท้าเปื่อย

โรคเท้าเปื่อยจะเกิดจากการติดเชื้อไว้รัสชนิดหนึ่งที่มีชื่อเรียกว่า Coxsackievirus ลักษณะอาการทั่วไปจะมีผื่นขึ้นตามส่วนต่างๆ ของร่างกาย โดยเริ่มจากที่ปาก แล้วลุกลามมาจนถึงที่บริเวณเท้า ตุ่มจะมีลักษณะเป็นน้ำใสๆ โรคนี้มักจะเกิดในเด็กที่มีอายุระหว่าง 2 สัปดาห์ขึ้นไป แต่อาการต่างๆ และผื่นจะหายไปได้ภายใน 5-7 วัน สำหรับอาการทั่วไปทางร่างกายของโรคเท้าเปื่อยที่เราจะสามารถสังเกตได้เช่น

ลักษณะและอาการทั่วไปของโรคเท้าเปื่อย รักสุขภาพ กีฬา ลดน้ำหนัก การดูแลสุขภาพเบื้องต้น วิธีดูแลสุขภาพ โรคเท้าเปื่อย
ลักษณะและอาการทั่วไปของโรคเท้าเปื่อย

ภาพจาก mthai.com

– อาการของโรคเท้าเปื่อย

1. เด็กจะมีอาการไข้ขึ้นสูง มีอาการเจ็บคอ และปวดศีรษะ

2. มีผื่นขึ้นตามส่วนต่างๆ ของร่างกาย โดยผื่นจะขึ้นที่บริเวณมือและเท้ามากกว่าในส่วนอื่น

3. เด็กจะมีอาการเบื่ออาหารและรับประทานอาหารได้น้อยลง

– การแพร่เชื้อ

โรคนี้จะติดต่อกันจากการสัมผัสน้ำลาย และเสมหะของผู้ป่วย หรือตุ่มน้ำที่บริเวณแผลที่เกิดจากผื่นตามส่วนต่างๆ ของร่างกาย ระยะเวลาในการแพร่เชื่อจะเป็นในช่วงสัปดาห์แรกที่เกิดการเจ็บป่วย และเด็กๆ เมื่อเป็นแล้วจะขาดความระมัดระวังตัวเองจึงทำให้เชื่อสามารถแพร่กระจ่ายไปได้อย่างรวดเร็ว

– แนวทางการรักษา

โรคนี้ยังไม่มียารักษาโดยเฉพาะ ส่วนมากแล้วคุณหมอจะรักษาตามอาการที่เกิดขึ้น เช่น ถ้าเด็กมีอาการไข้ก็จะให้รับประทานยาลดไข้เช่น พาราเซตามอล แต่จะห้ามให้ยาแก้ไข้เอสไพริน นอกจากนี้ควรให้เด็กดื่มน้ำมากๆ และทำการบ้วนปากด้วยน้ำเกลือเพื่อช่วยฆ่าเชื้อจากตุ่มที่ขึ้นในปาก และโรคจะหายไปได้เองในเวลาประมาณ 5-7 วัน

– วิธีการป้องกันการติดเชื้อ

จะมีอยู่เพียงวิธีเดียวก็คือเด็กจะต้องไม่ไปคลุกคลีกับผู้ป่วย ถ้าผู้ปกครองทราบว่าบุตรหลานของท่านป่วยเป็นโรคเท้าเปื่อยควรรีบพาเด็กไปพบแพทย์ เพื่อทำการรักษาและควรให้เด็กหยุดไปเรียนหนังสือ เพื่อช่วยป้องกันไม่ให้โรคเกิดการติดต่อและลุกลามต่อไป

ลักษณะและอาการทั่วไปของโรคเท้าเปื่อย รักสุขภาพ กีฬา ลดน้ำหนัก การดูแลสุขภาพเบื้องต้น วิธีดูแลสุขภาพ โรคเท้าเปื่อย
ลักษณะและอาการทั่วไปของโรคเท้าเปื่อย

ภาพจาก synphaet.co.th

– อาการแทรกซ้อน

เชื่อไวรัสของโรคเท้าเปื่อยที่พบกันในปัจจุบันจะมีอยู่ด้วยกัน 2 ชนิด ซึ่งจะได้แก่ Coxsackievirus A16 และ Enterovirus 71 ซึ่งเชื้อไวรัสตัวแรกผู้ป่วยจะหายจากอาการของโรคได้เองภายใน 5-7 วัน แต่เชื้อไวรัสตัวที่สองจะทำให้ผู้ป่วยเกิดอาการแทรกซ้อนที่เป็นอันตราย ซึ่งจะได้แก่ การเกิดอาการชัก หรือการเกิดอาการของเยื้อหุ้มสมองอักเสบ เป็นต้น

ดังนั้นถ้าเราพบว่าเด็กมีอาการไข้ขึ้นสูง ผิวแห้ง มีปัสสาวะสีเข้ม และมีอาการชัก คุณควรรีบนำเด็กไปพบแพทย์โดยทันที ก็จะเป็นวิธีที่สามารถช่วยให้การรักษาอาการของโรคให้ดีขึ้นและผลการรักษาเป็นไปได้ดี รวมทั้งยังช่วยป้องกันการเกิดอาการแทรกซ้อนต่างๆ ที่เป็นอันตรายได้อีกด้วย สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมของโรคนี้สามารถรับชมได้ที่นี่ >> https://youtu.be/6S-OHGr0hGM

#รักสุขภาพ #กีฬา #ลดน้ำหนัก #การดูแลสุขภาพเบื้องต้น #วิธีดูแลสุขภาพ #โรคเท้าเปื่อย

Share this post