ผู้ป่วยทางจิตหายได้ดีด้วยกิจกรรมบำบัดมากกว่าการใช้ยา สุขภาพ กีฬา ลดน้ำหนัก หุ่นดี วิ่งเพื่อสุขภาพ การรักษาผู้ป่วยทางจิต

ผู้ป่วยทางจิตหายได้ดีด้วยกิจกรรมบำบัดมากกว่าการใช้ยา

            คุณอาจจะเห็นว่าเมื่อคนเรามีอาการป่วยทางจิตก็มักจะต้องใช้ยาในการควบคุมอาการไม่ให้รุนแรงขึ้นควบคู่ไปกับการหาหมอผู้เชี่ยวชาญในโรคจิตเวชในโรงพยาบาล เรียกได้ว่า “ยา”คือเพื่อนเคียงกายคนสำคัญที่จะทำให้จิตใจของผู้ป่วยบำบัดได้จนไม่ขัดขวางการใช้ชีวิตประจำวันเหมือนคนทั่วไปได้

แต่อย่างที่รู้ว่ายาไม่สามารถทำให้ผู้ป่วยหายขาดได้ แต่เพียงแค่ช่วยยับยั้งหรือบรรเทาอาการให้ลดลงชั่วคราวก็เท่านั้น สิ่งที่จะบำบัดอาการของผู้ป่วยทางจิตได้ดีกว่ายาควรจะเป็น “กิจกรรมบำบัด” มากกว่า

ผู้ป่วยทางจิตหายได้ดีด้วยกิจกรรมบำบัดมากกว่าการใช้ยา สุขภาพ กีฬา ลดน้ำหนัก หุ่นดี วิ่งเพื่อสุขภาพ การรักษาผู้ป่วยทางจิต
ผู้ป่วยทางจิตหายได้ดีด้วยกิจกรรมบำบัดมากกว่าการใช้ยา

– กิจกรรมบำบัดช่วยให้ผู้ป่วยทางจิตเห็นสังคมกว้างขึ้น

               กิจกรรมบำบัดเป็นกิจกรรมที่นักจิตวิทยาหรือนักกิจกรรมบำบัดจะให้ผู้ป่วยทางจิตได้ฝึกสมาธิเคลื่อนไหว หรือฝึกบริหารจิตและกายรูปแบบต่าง ๆ ตามแต่อาการของผู้ป่วยทางจิตเพื่อเป็นการบำบัดจิตใจผู้ป่วยให้รู้ทิศทางการทำใจให้เบิกบาน ไม่ฟุ้งซ่าน

และรู้จักมองโลกในทิศทางที่ถูกต้องซึ่งจะมีทั้งแบบเดี่ยวและแบบกลุ่มที่จะให้ทำกิจกรรมแลกเปลี่ยนมุมมองหรือฝึกถ่ายทอดอารมณ์ จิตใจร่วมกันซึ่งผู้ป่วยทางจิตจะได้เห็นมุมมองใหม่จากคนหลายคนที่มีภาวะเหมือนกันและได้เข้าสังคมมากขึ้น ซึ่งจะทำให้ผู้ป่วยทางจิตหายดีได้ในที่สุด จากความไม่กลัวสังคม

ผู้ป่วยทางจิตหายได้ดีด้วยกิจกรรมบำบัดมากกว่าการใช้ยา สุขภาพ กีฬา ลดน้ำหนัก หุ่นดี วิ่งเพื่อสุขภาพ การรักษาผู้ป่วยทางจิต
ผู้ป่วยทางจิตหายได้ดีด้วยกิจกรรมบำบัดมากกว่าการใช้ยา

– กิจกรรมบำบัดช่วยให้ผู้ป่วยทางจิตได้ใกล้ชิดคนที่เข้าใจเขาอย่างแท้จริง

               กิจกรรมบำบัดช่วยให้ผู้ป่วยทางจิตได้บำบัดโดยใช้กิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งมีคนคอยดูแล พูดคุย ซึ่งมีการวางท่าทางและลักษณะการเข้าหาเขาแบบประนีประนอม เปิดใจรับฟังเต็มที่ และชี้แนะให้ผู้ป่วยทางจิตได้เข้าใจการบริหารจิตใจตัวเอง ทำให้ผู้ป่วยจะรู้สึกเหมือนตัวเองได้มาอยู่ใกล้ชิดคนที่เข้าใจเขาในขณะที่นอกประตูนั้นไม่มีใครที่จะเข้าใจอาการหรือโรคของเขาได้เลย การที่เขาได้ทำกิจกรรมบำบัดท่ามกลางบรรยากาศที่ปลอดภัย ไร้การบังคับจะช่วยฟื้นฟูให้เขาหายได้ดีขึ้น

ผู้ป่วยทางจิตหายได้ดีด้วยกิจกรรมบำบัดมากกว่าการใช้ยา สุขภาพ กีฬา ลดน้ำหนัก หุ่นดี วิ่งเพื่อสุขภาพ การรักษาผู้ป่วยทางจิต
ผู้ป่วยทางจิตหายได้ดีด้วยกิจกรรมบำบัดมากกว่าการใช้ยา

– กิจกรรมบำบัดช่วยให้ผู้ป่วยทางจิตไม่มีผลข้างเคียงกับผู้ป่วยทางจิต

               หากผู้ป่วยทางจิตไปพบจิตแพทย์ก็จะต้องมีการให้ยาซึ่งในตัวยาจะมีสารเคมีที่ทำให้สารในสมองและระบบประสาทมีการปรับตัวได้ แต่ในเมื่อเราที่เป็นเจ้าของจิตใจและเจ้าของร่างกายไม่ได้เป็นผู้ควบคุมมันเอง ถึงอย่างไรการที่ได้ผลวันนี้ก็เป็นเพียงแค่ภาพลวงตาเท่านั้น เพราะหลังจากนี้เราก็ต้องพึ่งมันต่อไปทั้งที่เราเองก็สามารถควบคุมมันได้โดยไม่ต้องพึ่งฤทธิ์ของยาที่เข้าสู่ร่างกายและอาจตามมาซึ่งผลข้างเคียงเลย

เพียงแค่มีผู้ที่คอยอยู่เคียงข้าง ให้คำชี้แนะทิศทางการบริหารจิตใจให้ดีขึ้นพอที่เขาจะรู้จักต่อสู้กับอาการทางจิตที่เป็นอยู่ก็พอ ซึ่งการทำกิจกรรมบำบัดก็เป็นทางเลือกที่ดีที่สุดในหารหายดีได้ด้วยกระบวนการรักษาแบบธรรมชาติ

รูปภาพประกอบ : Pixabay

#สุขภาพ #กีฬา #ลดน้ำหนัก #หุ่นดี #วิ่งเพื่อสุขภาพ #การรักษาผู้ป่วยทางจิต

Share this post