มาเตรียมความพร้อม Home Isolation หากต้องรักษาโรคโควิดจากที่บ้าน สุขภาพ กีฬา ลดน้ำหนัก หุ่นดี วิ่งเพื่อสุขภาพ HomeIsolation Covid19

มาเตรียมความพร้อม Home Isolation หากต้องรักษาโรคโควิดจากที่บ้าน

ในปัจจุบันสถานการณ์โควิดในประเทศไทย ยังคงมีผู้ติดเชื้ออย่างต่อเนื่อง ผลอาจจะมาจากการคลายล็อกมาตรการต่าง ๆ ของทางรัฐบาลให้ยืดหยุ่นขึ้น เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจให้พื้นตัวโดยเร็ว ทั้งอาการของโรคก็มีความรุนแรงน้อยลงจากการที่ประชาชนส่วนใหญ่เข้ารับการฉีดวัคซีนกันเป็นจำนวนมาก

มาเตรียมความพร้อม Home Isolation หากต้องรักษาโรคโควิดจากที่บ้าน สุขภาพ กีฬา ลดน้ำหนัก หุ่นดี วิ่งเพื่อสุขภาพ HomeIsolation Covid19
มาเตรียมความพร้อม Home Isolation หากต้องรักษาโรคโควิดจากที่บ้าน

ถึงอย่างไรก็ตามหากใครที่ได้รับเชื้อแต่ไม่แสดงอาการออกมามากนัก การกักตัวอยู่ที่บ้านก็มีส่วนช่วยลดความเสี่ยงให้บุคลากรทางการแพทย์ รวมถึงลดจำนวนเตียงของโรงพยาบาลให้เบาบางลงด้วย ดังนั้นเมื่อต้อง Home Isolation ต้องเตรียมความพร้อมอะไรบ้าง ตามไปดูกัน

– กักตัวเองและรักษาโรคโควิดอยู่ที่บ้าน ลดเชื้อ ลดเสี่ยง เพื่อชาติ

มาเตรียมความพร้อม Home Isolation หากต้องรักษาโรคโควิดจากที่บ้าน สุขภาพ กีฬา ลดน้ำหนัก หุ่นดี วิ่งเพื่อสุขภาพ HomeIsolation Covid19
มาเตรียมความพร้อม Home Isolation หากต้องรักษาโรคโควิดจากที่บ้าน

               หลายคนคงเคยได้ยินคำว่า Home Isolation กันบ่อย ๆ ซึ่งหมายถึงการให้ผู้ป่วยที่ได้รับเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่มีอาการไม่รุนแรง พักรักษาตัวจากที่บ้านนั่นเอง โดยอาจจะมาจากการที่ผู้ป่วย อยู่ในขั้นตอนระหว่างรอเตียง หรือเตรียม Admit เข้าโรงพยาบาล และได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์แล้วว่าสามารถรักษาได้ด้วยตัวเอง หรือ ผู้ป่วยที่รับการรักษาจากสถานพยาบาลที่รัฐจัดให้ เช่น โรงพบาลสนาม เป็นต้น

มีการอาการดีขึ้น และถูกส่งตัวกลับมากักตัวต่อที่บ้าน และผู้ป่วยที่ตรวจพบว่ามีการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สายพันธุ์โอมิครอน ที่ไม่มีอาการ ก็สามารถรักษาตัวเองจากที่บ้านด้วยเช่นกัน ทั้งนี้จะมีหน่วยงานภาครัฐคอยให้การช่วยเหลืออย่างใกล้ชิด ทั้งอาหาร ยา เวชภัณฑ์ และน้ำตามอาการที่เกิดขึ้น รวมถึงมีการแนะนำวิธีต่าง ๆ เช่น การทานยา สังเกตอาการ ตรวจวัดอุณหภูมิว่าไม่ควรเกิน 38 องสา ค่าความเข้มข้นออกซิเจนในเลือดต้องไม่ต่ำกว่า 96 เปอร์เซ็นต์ เป็นต้น

               โดยวิธีนี้ผู้ป่วยจะต้องแยกตัวออกมาจากผู้อื่นที่อยู่ร่วมอาศัยภายในบ้าน และไม่สามารถออกนอกเคหะสถานตลอดเวลาที่กักตัว หากพบว่าสถานที่ไม่มีความเหมาะสมขนาดพื้นที่ไม่เพียงพอ อาจพิจารณาหาที่อื่นร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการกักตัวด้วย

มาเตรียมความพร้อม Home Isolation หากต้องรักษาโรคโควิดจากที่บ้าน สุขภาพ กีฬา ลดน้ำหนัก หุ่นดี วิ่งเพื่อสุขภาพ HomeIsolation Covid19
มาเตรียมความพร้อม Home Isolation หากต้องรักษาโรคโควิดจากที่บ้าน

– ยาสามัญประจำบ้านที่ควรมีไว้ สำหรับเตรียมความพร้อม หากต้องถูกกักตัวอยู่บ้าน

            ยา Paracetamol สำหรับลดไข้ และลดปวด แนะนำให้ทานไม่เกิน 1,000 มิลลิกรัมต่อครั้ง หรือ 4,000 มิลลิกรัมต่อวัน และไม่ควรทานต่อเนื่องกันเกิน 5 วัน

            ยา Dextromethorphan และ Codeine โดยทั้งสองชนิดนี้จะช่วยบรรเทาอาการไอ และอาการเจ็บระคายเคืองคอได้เป็นอย่างดี ทั้งนี้แนะนำให้ทานเฉพาะก่อนนอนหลับพักผ่อนเท่านั้น เนื่องจากเป็นการรักษาที่ปลายเหตุ และไม่ควรทานบ่อยๆ

            ยา Ambroxol Hydrochloride สำหรับแก้ไอ ละลายเสมหะช่วยให้ความหนืดเหนียวน้อยลง เหมาะกับผู้ที่มีการติดเชื้อร่วมด้วย หากใครที่หาซื้อรุ่นนี้ไม่ได้ยังมีตัวอื่น ๆ แทนกันได้ เช่น Acetyley steine (N-AcetyICysteine/NAC) หรือ Bromhexine เป็นต้น

            ยาสมุนไพรไทยโบราณ ฟ้าทะลายโจร ซึ่งมีสารสำคัญอย่าง Andrographolide ที่ยับยั้งการแบ่งเซลล์ไวรัสได้ แถมยังช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันอีกด้วย ทั้งนี้แนะนำว่าไม่ควรทานเกิน 60-120 มิลลิกรัมต่อวัน ต่อเนื่องกันเกิน 5 วัน ที่สำคัญสรรพคุณของฟ้าทะลายโจรมีไว้รักษาไม่ได้กินสำหรับป้องกันโรคโควิด-19 แต่อย่างใด

            อุปกรณ์ทางการแพทย์พื้นฐาน เช่น เครื่องวัดอุณหภูมิร่างกาย และวัดความเข้มข้นของออกซิเจนในเลือด เป็นต้น ซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นอย่างมาก สำหรับผู้ที่ต้อง Home Isolation อยู่ที่บ้าน

            ทั้งหมดนี้เป็นเพียงบางส่วนของการเตรียมความพร้อมสำหรับ Home Isolation เท่านั้น ยังมีสิ่งอื่น ๆ ที่มีความจำเป็น เช่น ของใช้ในบ้านต่าง ๆ ที่ต้องแยกออกมาโดยเฉพาะห้ามใช้ร่วมกับผู้อื่น เป็นต้น ทั้งนี้หากใครที่ได้รับเชื้อไวรัสโควิด-19 แม้ว่าจะไม่แสดงอาการหรือมีเพียงเล็กน้อย สิ่งที่ต้องให้ความสำคัญคือการกักตัวให้ครบตามจำนวนวันที่กำหนด เพราะอาจจะแพร่เชื้อไปสู่ผู้อื่นได้ รวมถึงสวมหน้ากากอนามัยอยู่ตลอดเวลา หมั่นล้างมือบ่อย ๆ ปฏิบัติตามแพทย์สั่งอย่างเคร่งครัดด้วย

เครดิตภาพ : samyan-mitrtown.com / senedd.wales / chphu.com

YouTube : https://www.youtube.com/watch?v=oWtPuFEDH5E Home Isolation แยกกักตัวที่บ้าน

#สุขภาพ #กีฬา #ลดน้ำหนัก #หุ่นดี #วิ่งเพื่อสุขภาพ #HomeIsolation #Covid19

Share this post