สัญญาณเตือน โรคเบาหวาน ที่ไม่ควรมองข้าม สุขภาพ กีฬา ลดน้ำหนัก หุ่นดี วิ่งเพื่อสุขภาพ อาการเตือนโรคเบาหวาน

สัญญาณเตือน โรคเบาหวาน ที่ไม่ควรมองข้าม

โรคเบาหวานเป็นอีกโรคหนึ่งที่จะทำให้คุณนั้นใช้ชีวิตประจำวันได้ยาก และลำบากมากยิ่งขึ้น หากเพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่เป็นโรคนี้ไม่ควรชะล่าใจไป ควรใส่ใจดูแลสุขภาพตั้งแต่เริ่มต้น เพื่อป้องกันละลดความเสี่ยงที่จะเป็นโรคเบาหวานในอนาคต

สัญญาณเตือน โรคเบาหวาน ที่ไม่ควรมองข้าม สุขภาพ กีฬา ลดน้ำหนัก หุ่นดี วิ่งเพื่อสุขภาพ อาการเตือนโรคเบาหวาน
สัญญาณเตือน โรคเบาหวาน ที่ไม่ควรมองข้าม

– สาเหตุของโรคเบาหวาน

มีหลายปัจจัยที่ทำให้เกิดโรคเบาหวาน ไม่ว่าจะเป็น พฤติกรรมการทานอาหารที่มีรสหวาน หรือ รสจัดเกินไป รวมไปถึงระดับพันธุกรรมทีเคยมีประวัติการเป็นโรคเบาหวาน ก็จะทำให้คุณมีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคเบาหวานได้ ในอนาคต โรคเบาหวานเป็นความผิดปกติของระดับน้ำตาลในกระแสเลือดที่สูงกว่าปกติ

เนื่องจากการขาดฮอร์โมนอิซูลิน หรือฮอร์โมนอินซูลินทำงานได้น้อยลง จึงทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดเพิ่มสูงขึ้นนั่นเอง ผู้ป่วยที่เป็นโรคเบาหวานนั้นมักมีโรคแทรกซ้อนอื่นๆตามมามากมาย เช่น โรคไขมัน โรคระบบประสาท โรคไต เป็นต้น ซึ่งล้วนแล้วแต่ส่งผลเสียต่อสุขภาพร่างกายทั้งนั้น

– อาการของโรคเบาหวาน

ผู้ป่วยส่วนใหญ่จะปัสสาวะบ่อยขึ้นในช่วงกลางคืน เนื่องจากน้ำตาลจะถูกขับออกมาทางปัสสาวะจึงทำให้ปัสสาวะบ่อบกว่าปกติและอาจเกิดภาวะร่างกายขาดน้ำได้ ผู้ป่วยจึงหิวน้ำบ่อย และอาการอื่นๆเช่น

1. ผู้ป่วยจะรู้สึกหิวบ่อยขึ้น เหนื่อยง่าย อ่อนเพลีย

2. ผิวหนังแห้ง ตาแห้ง

3. มีอาการชาที่ปลายเท้า

4. ร่างกายผอมลง บาดแผลหายช้ากว่าปกติ

5. สายตาพร่ามัว

สัญญาณเตือน โรคเบาหวาน ที่ไม่ควรมองข้าม สุขภาพ กีฬา ลดน้ำหนัก หุ่นดี วิ่งเพื่อสุขภาพ อาการเตือนโรคเบาหวาน
สัญญาณเตือน โรคเบาหวาน ที่ไม่ควรมองข้าม

– ปัจจัยที่ทำให้เกิดโรคเบาหวาน

1. น้ำหนักตัวที่มากเกินไปจนเกิดเป็นโรคอ้วน จะส่งผลให้เซลล์ดื้อต่ออินซูลิน

2. พันธุกรรม เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่จะทำให้คุณเป็นโรคเบาหวานโดยไม่รู้ตัว

3. ขาดวินัย ไม่ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ เสี่ยงต่อการเป็นเบาหวานได้ เนื่องจากร่างกายไมได้ถูกกระตุ้นให้นำน้ำตาลกลูโคสไปหล่อเลี้ยงส่วนต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้ระดับน้ำตาลในเลือดสูงเกิน จนเกิดเป็นโรคเบาหวาน

4. ผู้ป่วยที่มีไขมันและมีความดันโลหิตในร่างกายสูง จะมีความเสี่ยงเป็นโรคเขาหวานได้มากกว่าผู้อื่น

– โรคแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้นได้

โรคเบาหวานเป็นจุดเริ่มต้นของโรคอื่นๆมากมาย อาทิ โรคระบบประสาท โรคนัยน์ตา โรคได โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคผิวหนังและช่องปาก เป็นต้น

จะเห็นได้ว่า โรคเบาหวานนั้นร้ายแรงและส่งผลเสียต่อสุขภาพแบบเรื้อรัง ทำให้เกิดโรครุมเร้าตามมามากมาย ระบบในร่างกายทำงานผิดปกติไปหมด ดังนั้นจึงควรดูแลใส่ใจสุขภาพมากยิ่งขึ้นเพื่อป้องกันและห่างไกลโรคนี้ หากเพื่อนๆคนไหนที่มีสัญญาณเตือน เช่น อารมณ์แปรปรวน ผิวหนังแห้ง เป็นฝีตามตัวบ่อยๆ ตาพร่ามัว ปวดเข่าปวดกระดูก หิวน้ำบ่อย ปัสสาวะบ่อย เป็นต้น ควรรีบดูแลสุขภาพ ควบคุมอาหาร และออกกำลังกายสม่ำเสมอเพื่อไม่ให้เกิดโรครุมเร้าตามมาภายหลังอีกด้วย

#สุขภาพ #กีฬา #ลดน้ำหนัก #หุ่นดี #วิ่งเพื่อสุขภาพ #อาการเตือนโรคเบาหวาน

Share this post