อาหารของผู้ป่วยภูมิคุ้มกันต่ำ สุขภาพ กีฬา ลดน้ำหนัก หุ่นดี วิ่งเพื่อสุขภาพ อาหารของผู้ป่วยภูมิคุ้มกันต่ำ

อาหารของผู้ป่วยภูมิคุ้มกันต่ำ

          ผู้ป่วยที่ติดเชื้อเอชไอวี ผู้ป่วยมะเร็ง ผู้ป่วยปลูกถ่ายอวัยวะ บุคคลเหล่านี้คือ ผู้ป่วยที่มีภูมิคุ้มกันต่ำ  สําหรับผู้ป่วยเหล่านี้จะมีความสามารถในการต้านทานหรือป้องกันร่างกายจากเชื้อโรคที่เข้าสู่ร่างกายได้ไม่ดีเท่าบุคคลที่มีร่างกายแข็งแรงตามปกติ ดังนั้นทั้งผู้ป่วยภูมิคุ้มกันต่ำและผู้ดูแลจึงจําเป็นจะต้องดูแลด้านอาหารเป็นพิเศษ

อาหารของผู้ป่วยภูมิคุ้มกันต่ำ สุขภาพ กีฬา ลดน้ำหนัก หุ่นดี วิ่งเพื่อสุขภาพ อาหารของผู้ป่วยภูมิคุ้มกันต่ำ
อาหารของผู้ป่วยภูมิคุ้มกันต่ำ

ทั้งในแง่ความสะอาดและคุณค่าทางอาหาร  ความสะอาดของอาหารจะช่วยให้ผู้ป่วยไม่ต้องเผชิญกับเชื้อโรค ซึ่งสามารถส่งผลเสียโดยทำให้ร่างการติดเชื้อ ส่วนคุณค่าทางอาหารที่ครบถ้วนเพียงพอ จะช่วยให้ผู้ป่วยภูมิคุ้มกันต่ำมีแรงต่อสู้กับโรคที่เป็นอยู่ได้ดี

– จุลินทรีย์กับอาหารผู้ป่วยภูมิคุ้มกันต่ำ

อาหารของผู้ป่วยภูมิคุ้มกันต่ำ สุขภาพ กีฬา ลดน้ำหนัก หุ่นดี วิ่งเพื่อสุขภาพ อาหารของผู้ป่วยภูมิคุ้มกันต่ำ
อาหารของผู้ป่วยภูมิคุ้มกันต่ำ

          เชื้อโรคที่สามารถพบได้ในอาหารนั้นมีหลายชนิด ส่วนใหญ่สามารถทำลายได้ด้วยการให้ความร้อน ดังนั้นอาหารสำหรับผู้ป่วยที่ภูมิคุ้มกันต่ำ ต้องเป็นอาหารที่ผ่านการให้ความร้อนหรือทำขึ้นแบบสุกใหม่ทุกครั้ง  โดยความร้อนที่ใช้ในการปรุงสุกนั้นต้องมากกว่า 60 องศาเซลเซียส หากใช้อุณภูมิที่ต่ำกว่านั้น เชื้อโรคต่างๆ จะสามารถรอดชีวิตและเจริญเติบโตต่อไปได้ นอกจากนี้ การเก็บอาหารที่ปรุงสุกแล้วไว้เกิน 2 ชั่วโมง ก็ไม่ควรนำมาให้ผู้ป่วยภูมิคุ้มกันต่ำรับประทาน  

ส่วนอาหารที่ปรุงแบบสุกๆ ดิบๆ รวมถึงผักผลไม้สด ไม่ควรนำมาให้ผู้ป่วยรับประทานเพราะยังมีเชื้อโรคปะปนอยู่ หากเข้าสู่ร่างกายจะส่งผลทําให้ท้องเสีย หรือที่ร้ายแรงที่สุดคือติดเชื้อถึงขั้นรุนแรงได้  อาหารที่ผู้ป่วยภูมิคุ้มกันต่ำควรหลีกเลี่ยงอีกอย่างคือ ของหมักดองทั้งหลาย แม้จะผ่านความร้อนฆ่าเชื้อแล้วก็ตาม เพราะอาหารหมักดองบางอย่างไม่สามารถใช้ความร้อนทำลายสารพิษที่เชื้อโรคสร้างไว้ได้ อย่างถั่วลิสง ผักดองบรรจุปี๊บ เนื้อสัตว์ดองเค็มดองเปรี้ยว เครื่องปรุงที่เก็บไว้นาน 

– ผู้ป่วยภูมิคุ้มกันต่ำ รับประทานอะไรได้บ้าง

อาหารของผู้ป่วยภูมิคุ้มกันต่ำ สุขภาพ กีฬา ลดน้ำหนัก หุ่นดี วิ่งเพื่อสุขภาพ อาหารของผู้ป่วยภูมิคุ้มกันต่ำ
อาหารของผู้ป่วยภูมิคุ้มกันต่ำ

อาหารที่ผู้ป่วยภูมิคุ้มกันต่ำรับประทานได้ คือ อาหารทุกอย่างที่ผ่านความร้อนโดยเฉพาะที่ปรุงสุกใหม่ อาหารอีกประเภทที่ผู้ป่วยสามารถรับประทานได้โดยไม่ต้องผ่านความร้อน คือ อาหารแปรรูปที่ผ่านการฆ่าเชื้อแบบพาสเจอไรส์  สเตอริไลส์ หรือ ยูเอชที ได้แก่ ผลิตภัณฑ์นม (ไม่รวมนมเปรี้ยวหรือโยเกิร์ต) นมถั่วเหลือง  น้ำผลไม้บรรจุกล่อง ซึ่งผ่านการฆ่าเชื้อมาแล้วด้วยวิธีข้างต้น  อย่างไรก็ดี ผู้ป่วยภูมิคุ้มกันต่ำจะต้องพิจารณา “วันหมดอายุ” ก่อนการรับประทานด้วย

          อาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการที่เหมาะสมกับผู้ป่วยภูมิคุ้มกันต่ำมีความสำคัญเช่นกัน โดยเฉพาะในรายที่รับประทานอาหารได้น้อยจะได้รับสารอาหารไม่เพียงพอกับความต้องการ อาจส่งผลให้ร่างกายเกิดภาวะทุพโภชนาการ แล้วมีภาวะแทรกซ้อนขึ้นมาได้  ซึ่งกรณีแบบนี้ ผู้ดูแลต้องหาวิธีทําอาหารที่ช่วยให้ผู้ป่วยเจริญอาหาร อาจจะด้วยการเติมสีสันลงในอาหาร เช่น ใส่ผัก 5 สี  โดยนำผักมาปรุงให้สุก เพิ่มโปรตีนโดยการเติมเนื้อสัตว์ที่ย่อยง่ายลงไป ปรุงรสอ่อน หรือผู้ดูแลอาจใช้อาหารทางการแพทย์ หรืออาหารปั่นผสม  เพราะอาหารลักษณะนี้ช่วยเพิ่มพลังงานได้เป็นอย่างดี และวิธีรับประทานก็ง่ายมาก เพียงแค่ดื่มเท่านั้น

การเจ็บป่วยก็เป็นภาวะที่บั่นทอนจิตใจของผู้ป่วยและบุคคลรอบข้างอย่างมาก และยิ่งเป็นผู้ป่วยภูมิคุ้มกันต่ำก็เป็นสิ่งที่ต้องดูแลและใส่ใจมากขึ้นกว่าผู้ป่วยทั่วไป โดยเฉพาะอาหารนั้นต้องใส่ใจเป็นพิเศษ อาหารผู้ป่วยภูมิคุ้มกันต่ำนั้นต้องสะอาดและมีคุณค่าทางอาหารที่ครบถ้วนเพียงพอที่จะช่วยให้ผู้ป่วยภูมิคุ้มกันต่ำมีแรงต่อสู้กับโรคที่เป็นอยู่ได้ดี แต่สิ่งที่สำคัญยิ่งไปกว่าอาหารก็คือกำลังใจ  ผู้ป่วยนั้นอยู่ได้ด้วยกําลังใจ หากผู้ดูและและคนรอบข้างให้กําลังใจ และแสดงออกว่า ได้ทําทุกสิ่งเพื่อผู้ป่วย ก็จะทำให้ผู้ป่วยภูมิคุ้มกันต่ำมีกําลังใจต่อสู้กับโรคที่เป็นอยู่

เครดิตภาพ pixabay.com

#สุขภาพ #กีฬา #ลดน้ำหนัก #หุ่นดี #วิ่งเพื่อสุขภาพ #อาหารของผู้ป่วยภูมิคุ้มกันต่ำ

Share this post