ลดน้ำหนักให้ถูกวิธี เอวจะเอสแบบถาวร สุขภาพ กีฬา ลดน้ำหนัก หุ่นดี วิ่งเพื่อสุขภาพ ลดน้ำหนักให้ถูกวิธี

ลดน้ำหนักให้ถูกวิธี เอวจะเอสแบบถาวร

การรับประทานอาหารที่ถูกหลักโภชนาการ ก็ยังคงเป็นวิธี ลดน้ำหนัก ที่ดีที่สุด หลีกเลี่ยงอาหารรสหวานจัด มันจัด เค็มจัดและอาหารที่มีสารปนเปื้อนต่าง ๆ เพื่อป้องการเกิดโรคตามมา เช่น เบาหวาน ความดัน ไขมัน และโรคหลอดเลือดในสมอง การออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ เพื่อความแข็งแรงของหัวใจ กล้ามเนื้อกระดูกและยังส่งผลต่อสุขภาพจิตที่ดีด้วย

และยังต้องดูแลสุขภาพจิตและจัดการกับความเครียดในชีวิตประจำวันอย่างเหมาะสม ควรพักผ่อนนอนหลับอย่างเพียงพออย่างน้อยวันละ 6 – 8 ชั่วโมง และผ่อนคลายความตึงเครียด เช่น การนั่งสมาธิ จะช่วยให้สุขภาพกายและจิตใจแจ่มใสขึ้น ควรรับการตรวจสุขภาพร่างกายทั่วไปเป็นประจำทุกปี ถ้ามีอาการผิดปกติให้รีบปรึกษาแพทย์

ลดน้ำหนักให้ถูกวิธี เอวจะเอสแบบถาวร สุขภาพ กีฬา ลดน้ำหนัก หุ่นดี วิ่งเพื่อสุขภาพ ลดน้ำหนักให้ถูกวิธี
ลดน้ำหนักให้ถูกวิธี เอวจะเอสแบบถาวร

ขอบคุณภาพประกอบ : thairath.co.th

– การ ลดน้ำหนัก  ในสังคมผู้สูงอายุ และการวางแผนชีวิตหลังเกษียณ

ลดน้ำหนักให้ถูกวิธี เอวจะเอสแบบถาวร สุขภาพ กีฬา ลดน้ำหนัก หุ่นดี วิ่งเพื่อสุขภาพ ลดน้ำหนักให้ถูกวิธี
ลดน้ำหนักให้ถูกวิธี เอวจะเอสแบบถาวร

ขอบคุณภาพประกอบ :  .bangkokpattayahospital.com

ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าในปี 2020 พบว่ามีแนวโน้มที่จะมีผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นถึง 30% วัยสูงอายุหรือวัยที่เกษียณอายุการทำงาน ถ้าเป็นระบบข้าราชการไทยก็จะเกษียณอายุอยู่ที่ 60 ปี การปลดจากภาระความรับผิดชอบในการทำงานประจำอาจจะส่งกระทบต่อจิตได้ ซึ่งเป็นวัยที่มีการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกาย จิตใจ และสังคมอย่างเห็นได้ชัด

ดังนั้น วัยสูงอายุจึงเป็นวัยที่ต้องใส่ใจสุขภาพของร่างกายและจิตใจสูงกว่าวัยอื่น ๆ เรื่องที่เคยได้ยินมาว่า ผู้สูงอายุ จะ ลดน้ำหนัก ไม่ได้ ไม่เป็นความจริง  แต่บุคคลในวัยเกษียณก็สามารถเลือกที่จะมีคุณภาพชีวิตที่ดีและยังคงมีความสุขได้ในห้วงเวลาของช่วงชีวิตบั้นปลาย หรืออาจมีความสุขมากขึ้นก็ได้ หากเรามีการดูแลและเตรียมตัวที่ดี

ลดน้ำหนักให้ถูกวิธี เอวจะเอสแบบถาวร สุขภาพ กีฬา ลดน้ำหนัก หุ่นดี วิ่งเพื่อสุขภาพ ลดน้ำหนักให้ถูกวิธี
ลดน้ำหนักให้ถูกวิธี เอวจะเอสแบบถาวร

ขอบคุณภาพประกอบ :  thairath.co.th

การดูแลสุขภาพ และการลดน้ำหนัก อย่างถูกวิธี ด้วยการเลือกรับประทานอาหาร การทานอาหารพร้อมทานที่มี 5 ปัจจัยหลักเพื่อสุขภาพ คือ มีปริมาณน้ำตาลที่น้อย มีไขมันอิ่มตัวต่ำ ไขมันรวมต่ำ มีใยอาหารสูง และมีโปรตีนในปริมาณที่เพียงพอ การทานโปรตีนทดแทนเนื้อสัตว์ ไม่ว่าจะเป็นโปรตีนจากพืชตระกูลถั่ว เห็ด และสาหร่าย รวมถึงการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากพืชเมล็ดถั่ว ตลอดจนโปรตีนจากการหมักเชื้อจุลินทรีย์ การใช้สารให้ความหวานแทนน้ำตาล

โดยในตอนนี้ทั่วโลกเริ่มตะหนักถึงผลกระทบและโรคร้ายที่มากับความหวานในน้ำตาล ซึ่งในช่วงปี 2019 กระแสความนิยมหันมาเลือกใช้หญ้าหวานสกัดแทนน้ำตาลเริ่มกลับมาอีกครั้ง ทั้งในอาหารและเครื่องดื่ม ซึ่งเชื่อว่าในปี 2020 กระแสลดน้ำตาลแทนที่ด้วยความหวานจากธรรมชาติก็จะยังคงได้รับการตอบรับที่ดีอย่างต่อเนื่อง

#สุขภาพ #กีฬา #ลดน้ำหนัก #หุ่นดี #วิ่งเพื่อสุขภาพ #ลดน้ำหนักให้ถูกวิธี

Share this post