ทางสายกลางกับการกิน สุขภาพ กีฬา ลดน้ำหนัก หุ่นดี วิ่งเพื่อสุขภาพ หลักการกิน

ทางสายกลางกับการกิน

ทางสายกลางกับการกิน สุขภาพ กีฬา ลดน้ำหนัก หุ่นดี วิ่งเพื่อสุขภาพ หลักการกิน
ทางสายกลางกับการกิน

แต่ละคนนิยามคำว่าความสุขแตกต่างกัน ในทางพระพุทธศาสนาความสุขที่แท้จริงถูกนิยามว่า คือ การนิพพาน ไม่เกิด แก่ เจ็บ ตาย ก็ไม่ทุกข์ หรือหากเป็นช่วงที่ยังมีชีวิตอยู่ ความสุขที่พระพุทธเจ้านิยามไว้ คือ ทางสายกลาง

ทางสายกลางกับการกิน สุขภาพ กีฬา ลดน้ำหนัก หุ่นดี วิ่งเพื่อสุขภาพ หลักการกิน
ทางสายกลางกับการกิน

– การกินอาหาร โดยใช้หลักทางสายกลาง

หากลองพินิจดูแล้วจะเห็นได้ชัดเจนว่า ในเรื่องของการกินอาหารขยะนั้น มองอย่างไรก็ไม่ใช่ทางสายกลางเลยสักนิด เพราะถ้าหากเปรียบเทียบอาหารกับเส้นทางสามสาย สายคลีน คือ ทางขวา อาหารทั่วไปคือ ตรงกลาง อาหารขยะคงเป็นทางซ้าย จึงสรุปได้ว่าอาหารสายคลีนและอาหารขยะไม่ใช่การกินโดยใช้หลักทางสายกลางของพระพุทธเจ้า อาหารคลีนและอาหารขยะในที่นี้ผู้เขียนหมายถึงคลีนแบบสุดโต่ง คือกินแต่ผักไม่กินของทอดของมัน ไม่กินน้ำตาล หรือสิ่งที่ทำให้เกิดผลเสียต่อสุขภาพเลย

แน่นอนว่าของอร่อยมักไม่ดีต่อสุขภาพ การเข้าสู่เส้นทางสายคลีนจึงเหมือนกับการสลัดต่อมความอยากกินของอร่อยทิ้งไป เหลือแต่เพียงแค่การกินเพื่อจะได้อยู่ไปนาน ๆ ส่วนอาหารขยะนั้นมักจะเป็นอาหารประเภทที่ไม่มีประโยชน์ต่อร่างกายเลยแม้แต่นิดเดียว อาจมีประโยชน์บ้างแต่เป็นผลเสียมากกว่า

ถึงอย่างนั้นอาหารขยะก็ยังอร่อย จึงมีหลายคนที่รักในการกินอาหารขยะมาก เมื่ออาหารดี ๆ บ้าง ของดีในที่นี้สำหรับผู้เขียน คือ ของที่ทั้งมีประโยชน์และอร่อย ไม่จำเป็นต้องมีประโยชน์มากหรืออร่อยมากก็ได้ แค่สมดุลพอดีก็เพียงพอแล้ว หรือคุณอาจจะเอาทางสุดโต่งทั้งสองด้านมาผสมกัน เป็นการกินอาหารคลีนและอาหารขยะสลับกันไปแต่ละมื้อก็ได้

ทางสายกลางกับการกิน สุขภาพ กีฬา ลดน้ำหนัก หุ่นดี วิ่งเพื่อสุขภาพ หลักการกิน
ทางสายกลางกับการกิน

ทั้งนี้สุขภาพเป็นสิ่งที่เราควรให้ความสำคัญเพราะเราต้องใช้ร่างกายนี้ในการดำรงชีวิตไปอีกนาน การกินอาหารที่ดีก็เหมือนกับการลงทุนระยะยาวให้ร่างกายสามารถอยู่ต่อไปได้นาน ๆ แต่การกินอาหารที่อร่อยเพื่อให้มีสุขภาพจิตที่ดีเองก็สำคัญมากเช่นกัน สุดท้ายนี้ผู้เขียนคงไม่สามารถตัดสินได้ว่าเส้นทางสายกลางเป็นทางที่ดีที่สุดหรือไม่ แต่ผู้เขียนเชื่อว่าการใช้ชีวิตให้สมดุลไม่สุดโต่งไปในทางใดมากเกินไป จะทำให้เรามีความสุขได้ไม่ว่าจะในระยะสั้นหรือระยะยาว ซึ่งเป็นผลดีต่อตัวเราเองในอนาคตอย่างแน่นอน

สุดท้ายนี้ก็ขึ้นอยู่กับคุณแล้วว่าจะเลือกการกินแบบใด เพราะแต่ละคนมีเป้าหมายในการใช้ชีวิตต่างกัน นิยามความสุขของคุณอาจเป็นการสวยหุ่นดี หรือออกตามล่าของอร่อย หรืออาจจะเป็นการรักษาสมดุลเพื่อให้ชีวิตมีความสุข แต่ไม่ว่าจะเป็นอย่างไรขอเพียงแค่คุณมีกว่าความสุขกับสิ่งที่ทำอยู่เท่านั้นก็เพียงพอแล้ว

เครดิตภาพ thaihealth.or.th

#สุขภาพ #กีฬา #ลดน้ำหนัก #หุ่นดี #วิ่งเพื่อสุขภาพ #หลักการกิน

Share this post