แก้การ “เบิร์นเอ้าท์” (Burn Out) ปัญหาหมดไฟในเวลาทำงานของหนุ่ม-สาว

แก้ปัญหา “เบิร์นเอ้าท์” (Burn Out) หมดไฟในเวลาทำงานของหนุ่ม-สาว ออฟฟิส

ภาวะ เบิร์นเอ้าท์ (Burn Out) หรือภาวะหมดไฟในการทำงาน เป็นปัญหาของวัยทำงาน ที่ทำงานระยะหนึ่งจะเริ่มมีอาการช่วง 3-5 ปี อาการที่บ่องชี้ว่าจะเกิดภาวะนี้ ได้แก่

ไม่อยากตื่นไปทำงานตอนเช้า, มีงานต้องทำแต่ไม่อยากทำ,ตอนกลางคืนไม่นอน, ไปทำงานสาย หรือลางานบ่อย,ไม่พูดกับเพื่อนที่ทำงาน, ทำงานพลาดบ่อย หรือทำงานล่าช้า,  ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ,ซึมเศร้าไม่อยากคุยหรือข้องแวะกับใคร เดี๋ยวเราจะมาบอก สูตร การแก้อาการเหล่านี้กัน

ภาวะหมดไฟในการทำงาน มีที่มาที่ไปอย่างไร ?

เนื่องด้วยทำงานมาระยะหนึ่งแล้ว แต่รู้สึกว่าไม่สนุกกับมัน ทำงานโดนตำหนิบ่อย ไม่เข้ากับสภาพแวดล้อมของที่ทำงาน และไม่ประสบผลสำเร็จในงาน ระหว่างการทำงานไม่มีใครเห็นคุณค่าของเราหรืองานที่ทำ ทั้งหมดนี้ลดทอนความสามารถที่จะทำงานของเราได้ ดังนั้นจึงทำให้เกิดภาวะหมดไฟในการทำงานนี้ 

การแก้ไขภาวะหมดไฟในการทำงาน มีดังต่อไปนี้

1.ปรับความคิด และลดความคาดหวังให้ตรงกับความเป็นจริง นั่นคือ การไม่คาดหวังกับอะไรมากจนเกินไป จนทำให้กดดันตัวเอง คิดในสิ่งที่เป็นไปได้

2.ปรึกษา พูดคุย กับเพื่อนร่วมงานให้มากขึ้นเพื่อนสร้างสัมพันธ์อันดีต่อการทำงาน หากมีผลต่องาน และจิตใจควรได้รับคำปรึกษาจากจิตแพทย์

3.รู้จักแบ่งเวลาให้ชีวิตส่วนตัว และงาน ให้มีความสมดุล

4.รับประทานอาหารให้ตรงเวลา และครบโภชนาการ ทุกมื้อ เพราะการทานอาหารที่ดีทำให้ระบบประสาททำงานได้ดีและร่างกายจะแข็งแรงไม่อ่อนล้า

5.ออกกำลังกายสม่ำเสมอ และพักผ่อนให้เพียงพอ การออกกำลังกายจะทำให้ร่างกายได้ผ่อนคลาย และการพักผ่อนเพียงพอจะทำให้ร่างกายสดชื่นพร้อมทำงาน

Share this post