การจัดการกับน้ำหนักด้วยการ ควบคุมปริมาณแคลอรี่ สุขภาพ กีฬา ลดน้ำหนัก หุ่นดี วิ่งเพื่อสุขภาพ เทคนิคลดความอ้วน การควบคุมแคลอรี่

การจัดการกับน้ำหนักด้วยการ ควบคุมปริมาณแคลอรี่

การจัดการกับน้ำหนักด้วยการ ควบคุมปริมาณแคลอรี่ สุขภาพ กีฬา ลดน้ำหนัก หุ่นดี วิ่งเพื่อสุขภาพ เทคนิคลดความอ้วน การควบคุมแคลอรี่
การจัดการกับน้ำหนักด้วยการ ควบคุมปริมาณแคลอรี่

แคลอรี่ (Calorie) คือ หน่วยที่ใช้ในการวัดค่าพลังงานที่เราสามารถพบเห็นได้ตามฉลาก หรือตามข้างบรรจุภัณฑ์อาหารประเภทต่าง ๆ มีประโยชน์เพื่อใช้บอกค่าพลังงานที่เรารับเข้าไปจากการรับประทานอาหารชนิดนั้น ๆ โดยใน 1 แคลอรี่ก็คือปริมาณที่ทำให้น้ำ 1 กรัม มีอุณหภูมิเพิ่มขึ้น 1 องศาเซลเซียส

ส่วนพลังงานที่ใช้ในร่างกาย หรือพลังงานที่เราได้รับจากอาหารจะเรียกแทนหน่วยเป็น กิโลแคลรี่ (kcal) เพื่อบอกว่า อาหารที่เรานำเข้าสู่ร่างกายนั้นมีจำนวนพลังงานเท่าไหร่ และเราควรจะเลือกบริโภคอาหารชนิดใดเพื่อให้มีพลังงานที่เพียงพอต่อการใช้งานใน 1 วันคำนวณหาปริมาณของคนที่ต้องการ ควบคุมปริมาณแคลอรี่ ที่ควรได้รับในแต่ละวันของคุณเป็นขั้นตอนแรกของการจัดการกับน้ำหนัก

ซึ่งจะช่วยให้สามารถวางแผนการ วิเคราะห์ ติดตามการรับประทานอาหารและการออกกำลังกายได้

การจัดการกับน้ำหนักด้วยการ ควบคุมปริมาณแคลอรี่ สุขภาพ กีฬา ลดน้ำหนัก หุ่นดี วิ่งเพื่อสุขภาพ เทคนิคลดความอ้วน การควบคุมแคลอรี่
การจัดการกับน้ำหนักด้วยการ ควบคุมปริมาณแคลอรี่

– รับประทานอาหารให้อร่อย แต่เป็นปริมาณที่ไม่มาก ก็คือการควบคุมปริมาณแคลอรี่

ใช้เวลาในการรับประทานอาหารอย่างเอร็ดอร่อยให้เต็มที่ เพราะถ้าหากคุณรับประทานอาหารเร็วเกินไป หรือให้ความสนใจกับสิ่งอื่นไปด้วย อาจทำให้คุณได้รับแคลอรี่ในปริมาณที่มากจากการรับประทานอาหาร ดังนั้นให้มุ่งความสนใจไปยังการทำท้องที่หิวให้อิ่มซะก่อน รวมถึงให้คอยเตือนตัวเองว่ากินไปเท่าไหร่และควรหยุดกินเมื่อไหร่

กะปริมาณของอาหาร คำนวณดูให้ดีว่าคุณควรรับประทานอาหารในปริมาณเท่าไหร่ เช่น หนึ่งชาม หนึ่งจาน หรือหนึ่งแก้ว ในเวลาของมื้อเย็นควรหลีกเลี่ยงการทำอาหารมื้อใหญ่ หรือสั่งอาหารชุดใหญ่ ให้เลือกรับประทานให้ปริมาณที่ไม่มาก และห่อเก็บไว้สำหรับมื้อถัดไปหากรับประทานไม่หมด

การจัดการกับน้ำหนักด้วยการ ควบคุมปริมาณแคลอรี่ สุขภาพ กีฬา ลดน้ำหนัก หุ่นดี วิ่งเพื่อสุขภาพ เทคนิคลดความอ้วน การควบคุมแคลอรี่
การจัดการกับน้ำหนักด้วยการ ควบคุมปริมาณแคลอรี่

– ออกกำลังกาย คู่กับ ควบคุมปริมาณแคลอรี่

การเคลื่อนไหวร่างกายเป็นตัวช่วยที่จะทำให้คุณจัดการกับน้ำหนักได้ โดยในวัยรุ่นช่วงอายุ 6 – 17 ปี ต้องออกกำลังกายอย่างน้อยวันละ 60 นาที หรือการเดิน 12,000 ก้าว ในวัยผู้ใหญ่ช่วงอายุ 18 ปีขึ้นไป ต้องออกกำลังกายอย่างนี้ 30 นาที หรือเป็นการเดิน 8,500 ก้าวต่อวัน ทั้งนี้ถ้าทำคู่กับไปพร้อมกับ ควบคุมปริมาณแคลอรี่ ก็จะทำให้สามารถลดน้ำหนักได้เร็วยิ่งขึ้น

โดยปกติแล้ว ปริมาณแคลอรี่ที่ควรบริโภคต่อวันสำหรับคนทั่วไปที่ทำงานหนักปานกลาง ค่อนไปจนถึงมาก คือ ประมาณ 2,000 กิโลแคลอรี่ แต่สำหรับผู้ที่ทำงานหนักมาก ๆ หรือผู้ที่ต้องใช้พลังงานมาก ๆ อาทิ นักกีฬา หรือกรรมกร ก็ต้องบริโภคอาหารที่ให้พลังงานในจำนวนที่มากกว่านี้

แต่ในความเป็นจริงแล้วการบริโภคอาหารของคนทั่วไปไม่ควรที่จะเกิน 600 กิโลแคลอรี่ จึงถือได้ว่าการควบคุมปริมาณแคลอรี่ เป็นเรื่องสำคัญมากสำหรับคนที่ลดความอ้วนอยู่

ภาพประกอบ : maimoo.teenee.com

#สุขภาพ #กีฬา #ลดน้ำหนัก #หุ่นดี #วิ่งเพื่อสุขภาพ #เทคนิคลดความอ้วน #การควบคุมแคลอรี่

Share this post