สุขภาพดีไม่มีขายถ้าอยากได้ต้องสร้างเอง สุขภาพ กีฬา ลดน้ำหนัก หุ่นดี วิ่งเพื่อสุขภาพ เทคนิคลดความอ้วน เทคนิคสุขภาพดี

สุขภาพดีไม่มีขายถ้าอยากได้ต้องสร้างเอง

สุขภาพดีไม่มีขายถ้าอยากได้ต้องสร้างเอง สุขภาพ กีฬา ลดน้ำหนัก หุ่นดี วิ่งเพื่อสุขภาพ เทคนิคลดความอ้วน เทคนิคสุขภาพดี
สุขภาพดีไม่มีขายถ้าอยากได้ต้องสร้างเอง

Credit : amarinbabyandkids.com

              สุขภาพดีไม่มีขาย ถ้าอยากได้ต้องสร้างเอง เป็นประโยคที่หลายคนน่าจะคุ้นหูกัน แต่อาจจะยากที่จะทำตามได้ และมีน้อยคนเท่านั้นที่จะสามารถสร้างสุขภาพที่ดีให้ตัวเองได้ และต้องยอมรับว่าไม่ใช่เรื่องง่ายนักสำหรับการสร้างสุขภาพที่ดีให้กับชีวิตแต่ละคนในสภาวะของโลกยุคนี้ แต่ถึงอย่างไรก็จำเป็นอย่างยิ่งสำหรับทุกคนที่จะต้องสร้างสุขภาพที่ดีให้ตัวเอง

               สุขภาพดี ประกอบด้วยทั้งสุขภาพกายและสุขภาพใจ ที่จะต้องเป็นไปด้วยกัน หากสุขภาพกายดีแต่สุขภาพใจไม่ดี หรือสุขภาพใจดี แต่สุขภาพกายไม่ดี ชีวิตคนเราก็ไม่มีทางที่จะมีความสุข เพราะฉะนั้นลองมาศึกษาหาวิธีการทำให้ทั้งสุขภาพใจและสุขภาพกายของเราดีทั้งสองอย่างเพื่อชีวิตที่มีความสุขกัน

– สุขภาพกายสุขภาพใจที่ดี สร้างได้ด้วยตัวเราเอง

               สำหรับสุขภาพกายที่ดีนั้นสร้างได้ง่ายๆด้วยตัวเราเอง ซึ่งตัวแปรสำคัญต้องบอกว่าอยู่ที่พฤติกรรมการใช้ชีวิตของตัวเราล้วน ๆ ไม่ว่าจะเป็นการกิน การนอน การใช้ชีวิต ซึ่งถ้าเราควบคุมพฤติกรรมเล่านี้ให้อยู่ในลู่ทางที่เหมาะสมได้ ยังไงสุขภาพกายเราดีแน่นอน แล้วอะไรบ้างที่เราควรทำเพื่อรักษาสุขภาพกายที่ดีของเราไว้

               ธรรมชาติสร้างมนุษย์เราขึ้นมาโดยกำหนดแนวทางการใช้ชีวิตทุกอย่างของเราไว้แล้วขอเพียงเราอย่าฝืนธรรมชาติเท่านั้นเอง เช่น ธรรมชาติกำหนดให้เรารู้สึกหิว และกระหาย เพราะฉะนั้นเมื่อเรารู้สึกหิว หรือกระหายน้ำเราก็แค่ทำตามที่ธรรมชาติสั่ง ซึ่งโดยปกติแล้วมนุษย์ก็จะทานอาหารแค่ไม่เกิน 3 มื้อ

ซึ่งเวลารับประทานอาหารก็คือกลางวัน ถ้ารับประทานอาหารในเวลากลางคืนหรือหลังพระอาทิตย์ตกดินไปแล้วก็เปรียบเสมือนการฝืนธรรมชาตินั่นเองซึ่งก็จะมีโทษต่อสุขภาพของเราเองอย่างเห็นได้ชัด เช่นเป็นโรคอ้วน โรคกรดไหลย้อน ส่วนอาหารที่รับประทานนั้นในอดีตมนุษย์เราก็จะเน้นทานผัก ผลไม้ เนื้อสัตว์ ปลา อาจจะมีการปรุงรสด้วยเครื่องเทศจากธรรมชาติโดยที่ไม่ได้นำมาปรุงด้วยน้ำมัน

หรือปรุงรสชาติด้วยเครื่องปรุงแต่งต่างที่สังเคราะห์ขึ้น ซึ่งแน่นอนการฝืนธรรมชาติข้อนี้ ก็จะทำให้มีโทษต่อสุขภายกายอีกเช่นเดียวกัน ส่วนในเวลากลางคืนนั้นธรรมชาติก็กำหนดให้เป็นเวลานอนของมนุษย์ ตรงนี้หากเราไม่ทำตามที่ธรรมชาติกำหนดก็ย่อมมีผลเสียต่อสุขภาพเช่นเดียวกัน อีกหนึ่งอย่างที่ธรรมชาติได้กำหนดวิถีของมนุษย์ไว้คือการที่มนุษย์ในอดีต ต้องออกล่าสัตว์ หรือเดินทางไกล ๆ ตลอดเวลาเพื่อให้มนุษย์แข็งแรง

ซึ่งในปัจจุบันเราอาจไม่ต้องทำตามข้อนี้ แต่เราต้องดัดแปลงข้อนี้ให้เป็นการออกกำลังกายด้วยวิธีต่าง ๆ เพื่อให้ร่างกายของเราแข็งแรงและได้เผาผลาญพลังงานส่วนเกินที่เราได้รับจากการรับประทานอาหารนั่นเอง

               ในส่วนของสุขภาพใจ ธรรมชาติสร้างมนุษย์ขึ้นมาในอดีตโดยแทบจะไม่มีความเครียดอันใดเลย และต่อมามนุษย์ก็มีการค้นพบการนับถือศาสนาเพื่อยึดเหนี่ยวจิตใจ รวมทั้งมีการคิดค้นการละเล่นต่าง ๆ เพื่อให้มนุษย์เราเพลิดเพลินจิตใจ มนุษย์สมัยใหม่นั้นหากอยากมีจิตใจที่เบิกบาน มีสุขภาพใจที่ดีก็แค่ดำเนินตามหลักการของธรรมชาติและมนุษย์ในอดีตนั่นเอง โดยการลดความเครียด ศึกษาศาสนาเพื่อยึดเหนี่ยวจิตใจ รวมทั้งผ่อนคลายความเครีดด้วยวิธีต่าง ๆ ที่ตนเองชอบและถนัด เพียงแค่นี้ก็จะมีสุขภาพใจที่ดีได้แล้ว

               ทั้งหมดที่ได้กล่าวมานี้ฟังดูแล้วเหมือนมนุษย์เราส่วนใหญ่กำลังฝืนธรรมชาติของตนเองอยู่จึงทำให้สุขภาพกายและสุขภาพใจของมนุษย์เราไม่ดีเท่าที่ควรจะเป็น เพราะฉะนั้นหากเราต้องการมีสุขภาพดี ทั้งกายและใจ กลับมาเริ่มต้นกันใหม่ ยึดแนวทางธรรมชาติของมนุษย์นี่แหระ เพื่อรักษาสุขภาพของเรา

#สุขภาพ #กีฬา #ลดน้ำหนัก #หุ่นดี #วิ่งเพื่อสุขภาพ #เทคนิคลดความอ้วน #เทคนิคสุขภาพดี

Share this post