5 สิ่งที่ไม่ควรทำเพื่อป้องกันการเกิดโรคไต การดูแลสุขภาพเบื้องต้นวิธีและเทคนิคการวิ่งเสพติดวิ่ง

5 สิ่งที่ไม่ควรทำเพื่อป้องกันการเกิดโรคไต

นอกจากโรคมะเร็งที่มักพบเจอกันเป็นอย่างมากในปัจจุบันแล้ว โรคอีกโรคหนึ่งที่ถือเป็นอาการป่วยยอดฮิตที่มีคนเป็นกันมากในปัจจุบันนั่นก็คือโรคไต ซึ่งถือว่าเป็นอวัยวะที่สำคัญมากเพราะทำหน้าที่ในการฟอกเลือดของร่างกายทั้งหมด

ทำให้ต้องรับสารพิษต่างๆที่ร่างกายรับเข้าไป ด้วยเหตุนี้เองหากท่านดูแลร่างกายไม่ดีรับประทานหรือเอาสารพิษเข้าไปในร่างกายเป็นจำนวนมากไปย่อมทำงานหนักและเกิดอาการไตวายได้ในที่สุด ในบทความนี้จึงขอนำท่านไปรับทราบสิ่งที่ไม่ควรทำเพื่อป้องกันการเกิดโรคไต

1.หลีกเลี่ยงการทานอาหารประเภทรสจัด

ว่ากันว่าประเทศญี่ปุ่นทำอาหารเป็นศิลปะ ประเทศจีนทำอาหารเป็นยา ส่วนประเทศไทยทำอาหารเพื่อเอารสชาติเป็นหลัก ซึ่งก็คงจะมีความจริงเพราะอาหารหลายชนิดของเรานั้นเป็นประเภทเปรี้ยวหวานมันและเค็มมากเป็นพิเศษ เพื่อให้อาหารออกรสออกชาติตามต้องการ อย่างไรก็ตามการรับประทานอาหารรสจัดมากหรือสม่ำเสมอแทบทุกวันก็มีโอกาสสูงที่จะทำให้ไตได้รับความเสียหายและตับถูกทำลาย เพราะต้องทำหน้าที่คัดกรองสารอาหารเหล่านี้อยู่เป็นประจำ ด้วยเหตุนี้ เองหากท่านต้องการรักษาสุขภาพให้แข็งแรงจึงไม่ควรรับประทานอาหารเหล่านี้เข้าไปให้ไตต้องทำงานหนักจนเกินไป ควรเลือกรับประทานอาหารแต่รสอ่อนๆเป็นหลัก

2.อย่าละเลยการดื่มน้ำ

ไม่น่าเชื่อก็ต้องเชื่อที่มีคนมักจะลืมดื่มน้ำ ทั้งที่น้ำเปล่าถือเป็นส่วนประกอบสำคัญของร่างกายคุณอาจขาดอาหารได้หลายวันแต่จะขาดน้ำไปไม่ได้เลย เพราะเพียงไม่กี่วันน้ำร่างกายคุณก็อาจจะเสียชีวิตลงได้ และแน่นอนว่าน้ำส่งผลต่อความสามารถในการทำงานของไต หากร่างกายขาดน้ำเป็นจำนวนมากหรือบ่อยครั้งใดก็จะเสื่อมสมรรถภาพลงอย่างรวดเร็วเพราะมีน้ำที่ไตจะใช้ในการฟอกของเสียและสารพิษที่ไม่ดีน้อยนั่นเอง

3.ปล่อยให้ร่างกายมีอาการความดันโลหิตสูง

ผู้ที่มีอาการความดันโลหิตสูงนั้นถือว่าเป็นผู้ที่เสี่ยงจะเกิดอาการโรคไตเป็นอย่างมากในทางด้านการแพทย์โดยเฉพาะอาการไตวาย ด้วยเหตุนี้เอง การควบคุมดูแลร่างกายให้เกิดโรคความดันโลหิตสูง อาทิ การออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอให้แข็งแรง การพบแพทย์และรับประทานยาควบคุมความดันโลหิตอยู่เสมอในคนที่เกิดโรคความดันโลหิตสูงก็เป็นสิ่งที่จำเป็นเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอาการไตวาย

4.อย่าให้ร่างกายและจิตใจทำงานหนักจนเกินไป

ว่ากันว่าสุขภาพร่างกายนั้นสัมพันธ์โดยตรงต่อจิตใจ หากจิตใจของคนเราเหนื่อยเมื่อยล้าและเครียดมากจนเกินไปย่อมส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการทำงานของร่างกาย หาคนที่ต้องใช้ทั้งร่างกายและจิตใจในการทำงานหนักในแต่ละวันติดต่อกันบ่อยครั้งย่อมทำให้ร่างกายและจิตใจโทรมหนักเข้าไปพร้อม ๆ กัน และแน่นอนมันย่อมจะเป็นบ่อเกิดที่สำคัญในการเกิดโรคไตได้อีกด้วย ดังจะเห็นได้ว่ามีผู้บริหารบริษัทใหญ่โตหลายแห่งป่วยเป็นโรคนี้บ่อยครับเนื่องจากทุกทีทำงานมากจนเกินไปจนร่างกายและจิตใจรับไม่ไหวนั่นเอง

5.อย่าละเลยการออกกำลังกาย

จากที่เราได้กล่าวไปก่อนหน้านี้จะเห็นได้ว่าสุขภาพร่างกายนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญและส่งผลต่อการทำงานของไต ตัวเองให้การรู้จักออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอช่วยให้ร่างกายได้มีการเผาผลาญพลังงานรวมทั้งการผลัดเปลี่ยนสร้างเซลล์กล้ามเนื้อใหม่ๆที่แข็งแรงขึ้นมาก็เป็นสิ่งที่ช่วยให้หลีกเลี่ยงโรคภัยไข้เจ็บต่างๆไม่ว่าจะเป็นโรคไขมันสะสม โรคความดันโลหิตสูง ซึ่งจะส่งผลกระทบโดยตรงทำให้เกิดโรคไตได้นั่นเอง

#โรคไต

Share this post