โรคถุงลมโป่งพองโรคเรื้อรังที่ไม่มีทางรักษาหายขาด การดูแลสุขภาพเบื้องต้น วิธีและเทคนิคการวิ่ง เสพติดการวิ่ง

โรคถุงลมโป่งพองโรคเรื้อรังที่ไม่มีทางรักษาหายขาด

โรคถุงลมโป่งพอง เป็นโรคที่ประชาชนส่วนใหญ่จะเคยได้ยินชื่อกันมามาก หากแต่ชื่อเต็มๆของมันนั่นก็คือโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง ซึ่งมักจะพบได้จากคนที่ชอบสูบบุหรี่จัดมากที่สุด อย่างไรก็ตาม ยังมีอีกหลายสาเหตุที่ทำให้เกิดโรคถุงลมโป่งพอง ไม่ว่าจะเป็นการรับสารพิษ และสูดดมสิ่งที่เป็นอันตรายต่อร่างกายเข้าไปเป็นระยะเวลานานติดต่อกัน ทำให้อวัยวะในส่วนถุงลมสูญเสียความสามารถในความยืดหยุ่นทำให้แตกหักและเสียหายได้โดยง่ายมาก เป็นสาเหตุให้ถุงลมไม่สามารถทำหน้าที่ในการแลกเปลี่ยนอากาศ ทำให้อากาศเข้าปอดน้อยลงเป็นอย่างมากกว่าที่ควรจะเป็น ซึ่งทำให้ก๊าซออกซิเจนเกิดรั่วผ่านผนังถุงลม และในขณะเดียวกันก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในกระแสเลือดก็จะซึมเข้ามาในถุงลมด้วยเช่นเดียวกัน

ลักษณะอาการของโรคถุงลมโป่งพองที่แสดงออกมา

อาการที่แสดงออกมาของโรคถุงลมโป่งพองนั้น จะมี 2 ลักษณะด้วยกัน นั่นก็คือ เกิดอาการเหนื่อยหอบได้ง่ายยิ่งทำงานหนักมากขึ้นเท่าไหร่ก็จะมีอาการเหนื่อยมากขึ้น แม้แต่ได้มีโอกาสนั่งพักอยู่ก็ยังเหนื่อยด้วยเช่นกัน มีอาการไอเรื้อรังออกมาเป็นเสมหะและจะไม่มีก็ได้ โดยเฉพาะในช่วงเช้า สิ่งที่น่ากลัวสำหรับอาการนี้นั่นก็คือในช่วงเริ่มแรกจะไม่แสดงอาการให้เห็นอย่างเด่นชัดจนกระทั่งอาการเริ่มหนักมากขึ้นจึงทำให้มีอาการหายใจลำบากเหนื่อยหอบอย่างหนักซึ่งการรักษาการในช่วงนี้ก็จะเริ่มรักษาอาการป่วยได้ยากมากยิ่งขึ้น

กระบวนการรักษาโรคถุงลมโป่งพอง

แม้ว่าในทางการแพทย์จะมีกระบวนการรักษาโรคถุงลมโป่งพองอยู่เช่นเดียวกัน แต่ก็ยังไม่สามารถรักษาอาการป่วยของโรคดังกล่าวให้หายขาดได้ มีเพียงแค่บรรเทาอาการให้ดีขึ้นเพื่อให้ปอดที่เกิดอาการป่วย ถูกทำละลายอย่างช้า ๆ ลง โดยการรักษาหลักๆจะมี 2 รูปแบบ ในส่วนแรกคือการใช้ยาขยายหลอดลม เพื่อช่วยให้คนไข้หายใจได้สะดวกมากยิ่งขึ้น ซึ่งยาดังกล่าว

จะมีลักษณะเป็นยาพ่นสูดดมเข้าร่างกาย จากนั้นก็เป็นการดูแลร่างกายของผู้ป่วยในระยะยาวไม่ว่าจะเป็นการรู้จักเลิกสูบบุหรี่ และการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัด และโรคต่างๆที่อาจเข้ามาซ้ำเติมปอดของเราให้เกิดความเสียหายมากยิ่งขึ้นได้

เราขอแนะนำว่าวิธีที่ดีที่สุดนั่นก็คือ ควรจะรู้จักป้องกันและหลีกเลี่ยงไม่ให้ตนเองเป็นโรคถุงลมโป่งพองจะดีกว่า โดยเริ่มจากการเลิกสูบบุหรี่ หรือลดการสูบบุหรี่อย่างเป็นประจำสวมใส่หน้ากากป้องกัน เมื่อจำเป็นจะต้องไปอยู่ในพื้นที่ที่มีฝุ่นหรือสารพิษเป็นเวลานาน

#โรคถุงลมโป่งพอง #การดูแลตนเองเบื้องต้น

Share this post