รากฟันเทียมเถื่อน

รากฟันเทียมเถื่อน เสี่ยงต่อการติดเชื้อในช่องปาก

กรมการแพทย์ แจ้งเตือนภัยเกี่ยวกับรากฟันเทียมเถื่อน ไม่ควรทำฟันกับทันตแพทย์ที่ไม่มีคามเชี่ยวชาญเฉพาะทางเพราเป็นอะไรที่อันตรายมาก สามารถทำให้ติดเชื้อในช่องปากได้เลย จึงควรเลือกสถานทันตกรรมที่ได้รับคุณภาพ และคำแนะนำอย่างถูกวิธีจากผู้เชี่ยวชาญการ

มาทำความรู้จักกับ รากฟันเทียม กันก่อนเลย

รากฟันเทียมคือสิ่งที่สร้างขึ้นมาเพื่อทดแทนรากฟันธรรมชาติ ทำด้วยวัสดุที่ร่างกายไม่แอนตี้ เช่นไทเทเนียม โดยการผ่าตัดฝังรากฟันเทียมลงไปแทนรากฟันเก่า เข้าไปในกระดูกขากรรไกรใต้แนวเหงือก เพื่อนยึดต่อกับฟันปลอมทั้งชนิดถอดได้และติดแน่น สามารถทำงานทดแทนฟันที่หายไป โดยไร้ผลกระทบข้างเคียงกับฟันซี่อื่น เป็นหลักการให้ผันปลอมติดติดโดยตรงและแข็งแรงมั่นคง เคี้ยวบดอาหารได้ตามปกติ และมีความมั่นใจมากขึ้น 

ข้อควรระวังในการติดตั้งรากฟันเทียมเถื่อน ที่อาจส่งผลร้ายแรงติดเชื้อในช่องปาก

จากข้อมูกพบว่ามีการจัดรากฟันเทียมเถื่อน เผยแพร่ในสื่อออนไลน์ โดยวัสดุที่ใช้ไม่ใช่วัสดุที่ได้รับการยอมรับจากทางการแพทย์ และทำขึ้นโดยช่างฟันเถื่อน จึงอยากจะแจ้งข่าวนี้ให้ทุกคนได้ทราบถึงอันตราย การทำรากฟันเทียม เรียกว่าเป็นการผ่าตัดในช่องปาก จำเป็นต้องทำโดยทันตแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญและชำนาญการเท่านั้น และสถานประกอบการต้องเหมาะสม และปลอดเชื้อที่สูง คนไข้จึงจะได้ของที่มีความปลอดภัยและใช้งานได้ดี ตัวรากฟันเถื่อนที่ทำนั้นไม่สามารถบดเคี้ย และมีอัตราเสี่ยงสูงในการติดเชื้อในช่องปากอย่างรุนแรง นำไปสู่การติเชื้อในกระแสเลือดและเสียชีวิตไปในที่สุด 

การจะใส่รากฟันเทียม ต้องเตรียมตัวอย่างไร

คนที่ต้องการฝังรากฟันเทียม สิ่งที่จำเป็นคือ ต้องมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสามารถผ่าตัดได้ ไม่สูบบุหรี่ และดูแลช่องปากให้อยู่ในสภาพดี และถ้ามีโรคประจำตัวควรแจ้งทันตแพทย์ก่อนเข้ารับบริการ ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของตัวคนไข้เอง รากฟันเทียมสามารถมีอายุการใช้งานได้นานเทียบเท่าฟันจริงเพียงแค่รักษาสุขภาพของช่องปากอย่างดี การทำฟันเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อน ไม่ใช่เล่น เกม ที่จะจบแล้วเริ่มใหม่ได้

Share this post

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email