หมัดตรง ชัดกว่านี้ ไม่มีอีกแล้ว

หมัดตรง ชัดกว่านี้ ไม่มีอีกแล้ว

“…ในสภาวะที่กรดอมิโนจำเป็นอื่นๆ ขาดไป แค่BCAAอย่างเดียว “ไม่สามารถ” รักษาให้ระดับการสังเคราะห์โปรตีนอยู่ในระดับสูงสุดได้

งานวิจัยที่มากขึ้นพยายามเน้นย้ำว่า อาหารเสริมจำพวกBCAA ไม่ได้เพิ่มระดับการสังเคราะห์โปรตีน ได้ดีไปกว่าการทาน complete high quality โปรตีนเลย” (นึกไม่ออก ก้พวก เวย์ ไข่ นม)

ฉะนั้นสิ่งสำคัญที่สุดคือ complete protein

ถ้าจะซื้อ BCAA แล้วโปรตีนต่อวันยังหาได้ไม่พอ ไม่ดี ไม่ครบ เปลี่ยนใจไปซื้อcomplete proteinพวกเวย์ซะยังดีกว่า จะซื้อBCAA ก็ต่อเมื่อ โปรตีนเพียงพอแล้ว และอยากเสริมเข้าไป แค่นั้นเอง ประหยัดตังในเป๋า

#วิ่ง #ออกกำลังกาย #สุขภาพดี #แข็งแรง #เสพติดการออกกำลังกาย #โปรโมชั่นgclub

Share this post