เคล็ดลับนอนหลับง่ายขึ้น

เคล็ดลับนอนหลับง่ายขึ้น

สําหรับผู้ที่นอนหลับยาก อาจลองใช้วิธีดังต่อไปนี้ เพื่อช่วยให้นอนหลับได้ง่ายขึ้นกว่าเดิม

– ช่วงหัวค่ําควรนั่งสมาธิหรือออกกําลังกาย ด้วยการยืดเหยียดกล้ามเนื้อแบบเบาๆ ผลการวิจัย พบว่า ผู้ที่ทํากิจกรรมดังกล่าวช่วยให้นอนหลับ เร็วกว่าผู้ที่ไม่ได้ทํา 30 นาที รวมทั้งช่วยให้นอนหลับได้นานขึ้นอีกด้วย

– ก่อนนอนประมาณ 1 ชั่วโมง เปิดไฟสลัวทั่วบ้าน เพื่อเป็นสัญญาณบอกร่างกายว่าใกล้เวลาเข้านอนแล้ว ทําเช่นนี้ทุกวันจนร่างกายเคยชิน

– เข้านอนก่อนเวลาที่จะนอนจริงประมาณ 15 นาที เช่น หากจะนอนเวลา 22.00 น. ก็ควรนอนลงบนเตียงตั้งแต่เวลา 21.45 น.

ฝากขั้นต่ำ100บาท

Share this post