นั่งท่าไหน

นั่งท่าไหน

หากต้องนั่งทํางานติดต่อกันเป็นเวลาหลายชั่วโมง ผลการวิจัย จากนักวิจัยชาวสกอตแลนด์มีคําแนะนําดังนี้

คือไม่ควรปรับพนักเก้าอี้ให้เป็นมุม 90 องศา เพราะจากผล การวิจัยพบว่าการนั่งในลักษณะดังกล่าวเพียง 10 นาที ทําให้กระดูกหลังต้องรับแรงกดมากขึ้นอย่างเห็น ได้ชัด

ซึ่งเป็นสาเหตุของอาการปวดหลัง ควรปรับพนักเก้าอี้ให้แผ่นหลังเป็น มุม 135 องศากับต้นขา และควรมีหมอนเล็กๆ รองหลังด้านล่าง เพื่อช่วยให้กระดูกหลังไม่ต้องรับแรงกดมากเกินไปนั่งให้ถูกวิธี ช่วยลดอาการปวดหลังได้

เติมเงินขั้นต่ำ100บาท

Share this post