ประโยชน์ของการออกกําลังกาย part2

ประโยชน์ของการออกกําลังกาย part2

7 อากาศในปอดมีมากขึ้น เนื่องจากกล้ามเนื้อที่ช่วยในการขยายกะบังลมทํางานได้ดีขึ้น การแลกเปลี่ยนก๊าซออกซิเจนกับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ดีขึ้น

8 การออกกําลังที่เพียงพอ ช่วยเพิ่มระดับไขมันชนิดดีที่มีความหนาแน่นสูง (HDL) ได้ถึง 4-31%ซึ่งไขมันชนิดดีเป็นไขมันที่มีประโยชน์ในการกําจัดตะกรันไขมันที่สะสมที่ผนังด้านใน ของหลอดเลือดผู้ที่เริ่มออกกําลังกายใหม่ ๆ ต้องใช้เวลาในการออกกําลังกายอย่างต่อเนื่อง นานอย่างน้อย 3 เดือน จึงจะเริ่มเห็นผลการเปลี่ยนแปลงนี้นอกจากนี้มีแนวโน้มตรงกันว่า

การออกกําลังกายช่วยลดระดับไขมันโคเลสเตอรอล และไขมันชนิดเลวที่มีความหนาแน่นต่ํา (LDL)ซึ่งทั้งสองเป็นไขมันที่สะสมบริเวณผนังหลอดเลือด ทําให้หลอดเลือดหัวใจอุดตันผลในการลดระดับไขมันนี้จะเกิดขึ้นภายหลังการออกกําลังกายอย่าง ต่อเนื่องนานอย่างน้อย 4-5 เดือนการออกกําลังกายจึงช่วยเสริมการรักษาผู้ที่มีระดับไขมัน ในเลือดสูงผิดปกติให้ได้ผลดียิ่งขึ้น

9 การออกกําลังช่วยลดความดันโลหิตในผู้ที่มีความดันโลหิตสูงได้ 8-10 มิลลิเมตรปรอทปัจจุบันแพทย์ต้องแนะนําให้ผู้ป่วยที่มีความดันโลหิตสูงระยะต้นหรือมีความดันโลหิตระดับกําถึงให้ทําการออกกําลังกายอย่างสม่ําเสมอคนปกติซึ่งออกกําลังอย่างหนัก หรือมีสมรรถภาพร่างกายที่ดีมาก จะมีอัตราการเกิด โรคความดันโลหิตสูงน้อยกว่าผู้ที่มีสมรรถภาพร่างกายต่ำถึง30%

10 การออกกําลังช่วยให้มีสุขภาพจิตที่ดี ลดความรู้สึกซึมเศร้า หดหู และวิตกกังวล ในคนปกติเมื่อเกิดความเครียดหัวใจจะเต้นเร็วกว่าขณะปกติ หัวใจจึงต้องทํางานหนักขึ้นผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจมักจะมีความเครียดเป็นเดิมพันอยู่แล้วยิ่งเครียดเพิ่มเพราะ วิตกกังวลจากอาการของโรคที่เป็นอยู่เพราะไม่มั่นใจในความปลอดภัยของตนเอง การออกกําลัง จะช่วยลดความเครียดได้ดีการออกกําลังกายอย่างสม่ําเสมอทําให้ความคิดอ่านปลอดโปร่ง มีไหวพริบ มีความคิด สร้างสรรค์
ค้นหาวิธีที่จะเอาชนะคู่ต่อสู้ในวิถีทางของเกมการแข่งขัน ซึ่งบางครั้งสามารถนําไปใช้ ในการดําเนินชีวิตประจําวันได้เป็นอย่างดี

1 การออกกําลังช่วยให้สมรรถภาพร่างกายโดยรวมดีขึ้น เป็นผลจากกล้ามเนื้อของ ร่างกาย สามารถใช้ออกซิเจนในการทํางานได้ดีขึ้นและที่สําคัญการไหลเวียนและการกระจาย ของเลือดไปยังกล้ามเนื้อที่กําลังทํางานมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น ร่างกายจึงสามารถทํางานต่อเนื่องได้นาน ๆ โดยไม่มีอาการอ่อนล้า

2 การออกกําลังกายร่วมกันเป็นหมู่มาก ๆ ทําให้เกิดความเข้าใจและเรียนรู้พฤติกรรม มีบุคลิกภาพที่ดี มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีความเป็นผู้นําและสามารถอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุข

การออกกําลังกายอย่างสม่ําเสมอ นอกจากจะทําให้ร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์แล้ว จิตใจจะร่าเริงแจ่มใส เบิกบาน ซึ่งจะเกิดขึ้นควบคู่กันเนื่องจากเมื่อร่างกาปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ ถ้าได้ออกกําลังกายร่วมกันหลาย ๆ คน เช่น การเล่นกีฬาเป็นทีม จะทําให้เกิดการเอื้อเฟือ มีเหตุผลอดกลั้น สุขุมรอบคอบ และมีความยุติธรรม

#ออกกำลัง #สุขภาพ #สุขภาพดี #ดุแลสุขภาพ #ผิวสวย #ฝากเงินขั้นต่ำ200บาท

Share this post