เคล็ดลับที่สาวๆควรรู้เพื่อสุขภาพที่ดีขึ้น

เคล็ดลับที่สาวๆควรรู้เพื่อสุขภาพที่ดีขึ้น Ep6

พฤติกรรมสําคัญกว่าพันธุกรรม

หนึ่งในปัจจัยที่ทําให้ผู้หญิงเสี่ยงเป็นมะเร็งเต้านมมากขึ้น คือ มีประวัติ คนในครอบครัวเคยเป็นมาก่อน แต่ผลการวิจัยในสหรัฐอเมริกาซึ่งติดตามศึกษาผู้หญิงวัยหมดประจําเดือน มากกว่า 85,000 คน เป็นเวลากว่า 5 ปี พบว่า

ผู้หญิงที่มีพฤติกรรมในการ ดําเนินชีวิตที่ดีต่อสุขภาพ เสียงเป็นมะเร็งเต้านมลดลง แม้ว่าจะมีญาติพี่น้อง ในครอบครัวเคยเป็นมะเร็งมาก่อนก็ตาม พฤติกรรมที่ดีต่อสุขภาพ ได้แก่ ออกกําลังกายอย่างน้อยวันละ 20 นาที สัปดาห์ละ 5 ครั้ง

มีดัชนีมวลกายอยู่ระหว่าง 18.5 – 25 ดื่มแอลกอฮอล์น้อยกว่า วันละ 1 แก้ว รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพและไม่กังวลเรื่องพันธุกรรมมากเกินไป

นวดเพิ่มภูมิคุ้มกัน

การนวดอาจไม่ใช่แค่เพื่อให้รู้สึก ผ่อนคลายสบายตัวเท่านั้น แต่ยังมี ประโยชน์ต่อสุขภาพกว่าที่คิด

ผลการวิจัยจากสหรัฐอเมริกาพบว่า การนวดแบบสวีดิช (คือการนวดบริเวณ กล้ามเนื้อและส่วนของเนื้อเยื่อร่วมกับ การใช้ น้ำมันหอมระเหย) เป็นเวลา 45 นาที ช่วยให้ระบบภูมิคุ้มกันของ ร่างกายทํางานอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

 เนื่องจากเหตุผล 2 ประการ ประการแรก ช่วยกระตุ้นให้ร่างกายผลิตเม็ดเลือดขาว ซึ่งทําหน้าที่กําจัดเชื้อโรคต่าง ๆ เพิ่มขึ้น อีกประการหนึ่งคือ ช่วยลดฮอร์โมน ความเครียด ซึ่งเป็นหนึ่งในปัจจัยที่ทําให้ ระบบภูมิคุ้มกันอ่อนแอ

เมื่อระบบภูมิคุ้มกันแข็งแรงก็ เท่ากับร่างกายแข็งแรง มีสุขภาพดีไป ด้วยนั่นเอง ทางเข้าจีคลับ

Share this post