ทำความรู้จักกับนมชนิดต่างๆ นมเปรี้ยว

ทำความรู้จักกับนมชนิดต่างๆ-นมเปรี้ยว

ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) นมเปรี้ยว หมายถึง ผลิตภัณฑ์นมที่ได้จากน้ำนมของสัตว์ที่สามารถบริโภคได้ ซึ่งในประเทศไทยส่วนใหญ่จะทำมาจากนมวัว


ซึ่งกระบวนการในการทำนมเปรี้ยวก็คือ การเติมจุลินทรีย์ หรือแบคทีเรียที่ดีต่อร่างกายลงไป โดยใช้ความร้อนเพื่อฆ่าจุลินทรีย์ที่เป็นอันตรายต่อร่างกายของเราจนเหลือจุลินทรีย์ที่เป็นมิตรต่อร่างกายเรา

การทำลายจุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดโรค แล้วจึงนำมาหมักหรือบ่มด้วยจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ จะไม่ทำให้เกิดโรคและมีอันตรายต่อร่างกายการหมักทำให้เกิดกรดและมีความเปรี้ยว

อาจปรุงแต่ง กลิ่น สี รส หรือเติมวัตถุเจือปนอาหาร สารอาหารหรือสวนประกอบอื่นที่ไม่ใช่น้ำนม ซึ่งจุลินทรีย์และแบคทีเรียที่นำมาใช้ทำนมเปรี้ยวมีหลายสายพันธุ์ หาก ใส่จุลินทรีย์อะไรเข้าไปก็จะเรียกตามสายพันธุ์นั้น

ฝากขั้นต่ำ100บาท

Share this post