สูบบุหรี่-เสี่ยงเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจ

สูบบุหรี่ เสี่ยงเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจ

เรื่องสูบบุหรี่เป็นเรื่องที่ใครก็รู้ว่าการดูดบุหรี่นั้นทำลายสุขภาพ ไม่ใช่แค่เรื่องปอดและหลอดลม การสูบบุหรี่ เสี่ยงเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจอีกต่างหาก

จากผลวิจัยได้สรุปว่า 1 ใน 4 ของคนที่สูบบุหรี่มีโอกาสเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจตีบสูงกว่าคนไม่สูบถึง 2.4 เปอร์เซ็นต์ จากผลวิจัยพบว่าคนที่สูบบุหรี่ เสี่ยงเป็นโรคความดันเลือดสูง ไขมันในเลือดสูง และหัวใจขาดเลือดถึงร้อยละ 1.5 และเกิดความตีบตันของหลอดเลือดหัวใจถึง 10-15 ปี ของคนไม่สูบ

จากสถิติคนไทยเสี่ยงเป็นโรคหัวใจวายจากการสูบบุหรี่ในช่วงอายุ 30-40 ปีมากกว่าคนไม่สูบ ดังนั้นเราควรเลิกหรือหลีกเลี่ยงผลที่จะเกิดขึ้น ถ้ารู้กันแบบนี้แล้วเลิกเถอะ แล้วคุณจะอายุยืนขึ้น

#healthy #food #care #สุขภาพ #อาหาร #ออกกำลังกาย #เทรน #บาคาร่า

Share this post